Protest mot regjeringens forslag om stipendkutt for norske studenter!

Kommentarer

#1

Bevar stipendet!

(Oslo, 2018-10-28)

#3

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal straffe studenter som ikke passer inn i den bittelille A4-boksen som de legger opp til. Hjelp oss med å lykkes, ikke straff oss når vi ikke gjør det.

(Oslo, 2018-10-28)

#4

Jeg ønsker en utdanning som legger til rette for at alle kan fullføre, ikke en som straffer de som velger feil eller ikke klarer å fullføre. Det er mange årsaker til at statistikken på studenter som ikke oppnår en grad er på 40 %. En av årsakene er at studenter bytter studium. Selv om en student velger å bytte så har hen oppnådd kompetanse, denne kompetansen er formalisert i studiepoeng, slik bør også studiestøtten være formalisert. Spesielt i Akademia må vi få lov til å utfordre oss og tenke utenfor boksen, derfor mener jeg at regjeringen må slutte å gjøre boksen smalere. Dette forslaget straffer de som ikke fullfører, og gjør ingenting for de som allerede får det til.

Støtt studentene, støtt akademia. La studenter få lov til å studere uten trusselen om høyere gjeld.

(Oslo, 2018-10-28)

#5

Eg signerer oppropet då dette er eit særs dårleg forslag frå regjeringa. Vi må anerkjenne all kompetanseheving, ikkje berre den som leier til ein grad. Vi må anerkjenne at ikkje alle vel rett utdanning på fyrste forsøk, det må vere lov å endre studie. Og vi anerkjenne at studenter er mennesker som alle andre. Uforutsette ting kan skje, som gjer at vi ikkje kan fullføre påbyrja utdanning. Det skal ikkje koste meir!
Signer du og!

(Ålesund, 2018-10-28)

#21

Jeg signerer fordi alle mennesker er forskjellig.

(Tromsø, 2018-10-28)

#33

Jeg støtter denne saken! SHoT2018

(Ålesund, 2018-10-28)

#45

Fordi studentar har vanskelege nok kår som det er! At regjeringa ved fleire høve samtykker i at studentar er vanskelegstilte økonomisk, medan dei samstundes effektivt foreslår eit stort kutt til den same gruppa, er hårreisande. Eg har sjølv sett meg nøydd til å bytta studie ein gong, og kjenner mange i same båt. Dette hadde skjedd uansett om eg hadde vorte økonomisk straffa for det. Mitt førre studium var ikkje for meg, og eg hadde andre økonomiske plikter, noko som krevde meir jobb frå mi side. Eg fell ikkje under regjeringa sin definisjon av perfekt, i at alt som skal til for at eg skal "lukkast" er at eg må "minnast på" å ikkje skifta studium, gjennom smekk på pengepung. Det er ingen.

(Oslo, 2018-10-28)

#48

Jeg har flere tantebarn som er studenter. Og barn som etterhvert blir det. Og det er mange her i landet som har lyst til å studere, men kanskje ikke har råd. Og de kommer i hvertfall ikke til å ha råd nå.

(Moss, 2018-10-28)

#49

Stipend samt nok og rimelege studenthyblar er alfa og omega.

(Volda, 2018-10-28)

#52

At vi støtter studentene er viktig for meg.

(Oslo, 2018-10-28)

#92

Er student selv og føler dette bare blir tull.

(Ålesund, 2018-10-28)

#121

Hvorfor spare penger på utdanning? Dette forslaget vil bare redusere antall som ønsker å ta videre utdanning.

(Ålesund, 2018-10-28)

#172

Jeg signerer fordi jeg vet hvordan det er å være i denne situasjonen. Jeg har flere venner som flere ganger har byttet studie ettersom de fant ut at studie de begynte på ikke var noe for dem. I tillegg tar jeg nå selv et årsstudium for å bygge videre på min bachelorgrad. Jeg gjør det for å komme inn på et spesifikt masterløp. At vi skal straffes for å gjøre det på den måten, synes jeg er totalt feil.

(Stavanger, 2018-10-28)

#176

Dette her er fryktelig! Går dette gjennom så er jeg egentlig der at vi bør virkelig gjøre noe i offentligheten i tillegg.

(Trondheim, 2018-10-28)

#178

Feil å fjerne støtteordninger for studenter.

(Hønefoss, 2018-10-28)

#180

Jeg er student

(Oslo, 2018-10-28)

#181

Jeg er student

(Ålesund, 2018-10-28)

#194

Jeg er student, og vil ikke begraves i gjeld etter utdanninga.

(Trondheim , 2018-10-28)