Protest mot regjeringens forslag om stipendkutt for norske studenter!

Kommentarer

#1

Bevar stipendet!

Marte Øien (Oslo, 2018-10-28)

#3

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal straffe studenter som ikke passer inn i den bittelille A4-boksen som de legger opp til. Hjelp oss med å lykkes, ikke straff oss når vi ikke gjør det.

Sofie Carlsen Bergstrøm (Oslo, 2018-10-28)

#4

Jeg ønsker en utdanning som legger til rette for at alle kan fullføre, ikke en som straffer de som velger feil eller ikke klarer å fullføre. Det er mange årsaker til at statistikken på studenter som ikke oppnår en grad er på 40 %. En av årsakene er at studenter bytter studium. Selv om en student velger å bytte så har hen oppnådd kompetanse, denne kompetansen er formalisert i studiepoeng, slik bør også studiestøtten være formalisert. Spesielt i Akademia må vi få lov til å utfordre oss og tenke utenfor boksen, derfor mener jeg at regjeringen må slutte å gjøre boksen smalere. Dette forslaget straffer de som ikke fullfører, og gjør ingenting for de som allerede får det til.

Støtt studentene, støtt akademia. La studenter få lov til å studere uten trusselen om høyere gjeld.

Fam Karine Heer Aas (Oslo, 2018-10-28)

#5

Eg signerer oppropet då dette er eit særs dårleg forslag frå regjeringa. Vi må anerkjenne all kompetanseheving, ikkje berre den som leier til ein grad. Vi må anerkjenne at ikkje alle vel rett utdanning på fyrste forsøk, det må vere lov å endre studie. Og vi anerkjenne at studenter er mennesker som alle andre. Uforutsette ting kan skje, som gjer at vi ikkje kan fullføre påbyrja utdanning. Det skal ikkje koste meir!
Signer du og!

Gjermund Langset (Ålesund, 2018-10-28)

#21

Jeg signerer fordi alle mennesker er forskjellig.

Tarald Nikolaisen (Tromsø, 2018-10-28)

#33

Jeg støtter denne saken! SHoT2018

Haakon Tennås (Ålesund, 2018-10-28)

#45

Fordi studentar har vanskelege nok kår som det er! At regjeringa ved fleire høve samtykker i at studentar er vanskelegstilte økonomisk, medan dei samstundes effektivt foreslår eit stort kutt til den same gruppa, er hårreisande. Eg har sjølv sett meg nøydd til å bytta studie ein gong, og kjenner mange i same båt. Dette hadde skjedd uansett om eg hadde vorte økonomisk straffa for det. Mitt førre studium var ikkje for meg, og eg hadde andre økonomiske plikter, noko som krevde meir jobb frå mi side. Eg fell ikkje under regjeringa sin definisjon av perfekt, i at alt som skal til for at eg skal "lukkast" er at eg må "minnast på" å ikkje skifta studium, gjennom smekk på pengepung. Det er ingen.

Eigil Hole Lønning (Oslo, 2018-10-28)

#48

Jeg har flere tantebarn som er studenter. Og barn som etterhvert blir det. Og det er mange her i landet som har lyst til å studere, men kanskje ikke har råd. Og de kommer i hvertfall ikke til å ha råd nå.

Guro Pehrsen (Moss, 2018-10-28)

#49

Stipend samt nok og rimelege studenthyblar er alfa og omega.

sissel anita øyen hareide (Volda, 2018-10-28)

#52

At vi støtter studentene er viktig for meg.

Lise-Christine Yssen (Oslo, 2018-10-28)

#92

Er student selv og føler dette bare blir tull.

Caroline Ramsvik (Ålesund, 2018-10-28)

#121

Hvorfor spare penger på utdanning? Dette forslaget vil bare redusere antall som ønsker å ta videre utdanning.

Frank Valde (Ålesund, 2018-10-28)

#172

Jeg signerer fordi jeg vet hvordan det er å være i denne situasjonen. Jeg har flere venner som flere ganger har byttet studie ettersom de fant ut at studie de begynte på ikke var noe for dem. I tillegg tar jeg nå selv et årsstudium for å bygge videre på min bachelorgrad. Jeg gjør det for å komme inn på et spesifikt masterløp. At vi skal straffes for å gjøre det på den måten, synes jeg er totalt feil.

May Bartlett (Stavanger, 2018-10-28)

#176

Dette her er fryktelig! Går dette gjennom så er jeg egentlig der at vi bør virkelig gjøre noe i offentligheten i tillegg.

Sondre Wedding Nyheim (Trondheim, 2018-10-28)

#178

Feil å fjerne støtteordninger for studenter.

Thomas Berg (Hønefoss, 2018-10-28)

#180

Jeg er student

Siw Håkonsen (Oslo, 2018-10-28)

#181

Jeg er student

Kaung San (Ålesund, 2018-10-28)

#194

Jeg er student, og vil ikke begraves i gjeld etter utdanninga.

Lene Nortun (Trondheim , 2018-10-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...