Ja til bevaring av kyst, fjell og skog

Kommentarer

#5

Eg vil ha urørt natur til mine barn og barnebarn

Hildegunn Haveland (Eivindvik , 2018-09-06)

#12

Industrialisering av store naturområder gjev større ulemper, problem og konflikt enn det løyser, er ikkje god samfunnsøkonomi, fortrenger artar (negativt artsmangfald) og drep fugl. Vi kan finne andre gode løysinger inann energi- og varmesektor med langt mindre konflikter. Støyplager for naboer er underkommunisert og eit stort problem. Bygdesamfunn vert splitta og i konflikt. Stedstap og sorg. danmark har program for å vel halvere sine landbaserte vindturbiner pga store ulemper. Store inngrep i natur: Veganlegg med skjeringer og fyllinger i vassdrag (ureining), som treng rin ny istid for å leges. Villreininteresser overkøyrast. Store samanhengande naturområde/turområde, våre siste villmarker går tapt i eit rasande ureflektert tempo!

Elisabeth Dahle (Hafslo, 2018-09-06)

#19

Jeg mener vindkraft på land, i fin natur med stor verdi for hele nasjonen og fremtidige generasjoner, ikke har større positive sider enn negative. By far! Vi må heller bruke ressursene på å redusere energibruken enn å øke den.

Are Opstad sæbø (Bergen, 2018-09-06)

#21

Vil bevare fjell og kyst.

Bente lunde Daae (Masfjorden, 2018-09-06)

#26

Bevar norsk natur!!

Ragnhild Nordgulen (Tromsø, 2018-09-06)

#46

Støtter arbeidet med å berge restene av urørt natur.

Asle Hindenes (OSTEREIDET , 2018-09-07)

#53

Det mangler en helhetlig debatt om energiforvaltning i Norge. Skal vi øke fornybaroverskuddet i Norge ytterligere må det foreligge en helhetlig plan. De områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft vil ofte sammenfalle med gjenværende større områder med urørt preg. Slike områder er essensiell for viktige naturverdier og det enkle friluftslivet, men også viktig for næringer som for eksempel reiseliv. Da er ikke landbasert vindkraft en fornybarteknologi vi bør satse på i Norge. Det finnes alternativ!

Ørjan Sælenmsinde (Bergen , 2018-09-07)

#54

Støtter viktig arbeid. Stå på!

Vibeke Reigstad (Ulset, 2018-09-07)

#55

Jeg synes utbygging av vindmøller i noen av de fineste turområdene vi har på Vestlandet, turområdet som burde få være fullstendig urørt og vernet blir fullstendig feil, iallefall når baktanken er penger

Håvard Kyvik (Bergen, 2018-09-07)

#60

Det eksisterer fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. De mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene må alltid velges.

BJARTE HØYLANDSKJÆR (Nesttun, 2018-09-07)

#68

Denne planen er det største angrepet på gjenværende uberørt natur i Norge og må stoppes. Dersom Norge har forpliktet seg til å hjelpe resten av Europa mot en grønnere hverdag, kan dette gjøres ved energi effektivisering, økt bruk av solceller og bygging av vindmøller til havs.

Knut Grønsdal (Fana, 2018-09-07)

#71

Jeg er glad i naturen, og disse følelse vil jeg arve til mine barna.

Ali Watti (Rana, 2018-09-07)

#72

Eg vil ikkje at det vesle vi har igjen av fri natur skal utbyggast, vi må bevare vår lille del av stille natur til å kunne bedrive aktivitet som er bra for folkehelsa! Ynskjer heller ikkje at utbygging skal gjerast når det gjev så lite gevinst. Ja til fornybar energi, men vi må finne andre løysingar!

Silje Marita Vallestad (Førde, 2018-09-07)

#73

Eg er en sterk motstander av at det blir bygd fleire vindmøller i naturen. Meiner at det må finnast andre måter å få meir strøm på, enn å rasere norsk natur enda meir. F.eks. slike fjellområder som Guleslettene i Flora og Bremanger, Stølsheimen, Kvitfjellet på Kvaløya, Vuonjalrášša i Finnmark, der reindriftssamer opplever et overgrep fra vindkraftindustrien. Kan nevne fleire eksempler der reindriftssamene blir sterkt ramma.. Norsk natur og fjellområder har allerede opplevd stor vannkraftutbygging og fleire steder er vassdraga blitt verna. Men det står også nå i fare !

Fleire av vindmølleparkene blir solgt til utlandet.
Jo meire strøm som blir produsert i Norge, jo meire blir eksportert i kabler til utlandet. Nye kabler og oppgradering av nettet, må vi vanlige folk betale gjennom økt nettleie. Sjøl om vi har nok strøm i norge, så betaler vi altså for å ødelegge naturen enda meir samtidig. Noke som er heilt galt !!

Bengt Bjørnset (Bergen, 2018-09-07)

#78

Er medlem i Stord Fitjar Turlag og går mykje i fjellet. Fitjarfjellet er øydelagt av vindturbinar.

Angunn Bårdsen (Fitjar, 2018-09-07)

#80

Naturen vår må vernes og beskyttes.

Elisabeth Thomassen (Bergen, 2018-09-07)

#81

Beskyttelse av naturen er noe av det viktigste for oss i dag og for alle våre etterkommere

Nina Wold (Rådal , 2018-09-07)

#89

Jeg signerer fordi det finnes alternativer til vindkraft (og forsåvidt vannkraft) som både gir fornybar energi og som ikke ødelegger unik, norsk natur for all overskuelig fremtid!
#stilleoguberørtnatur

Erik Sælen (Trondheim, 2018-09-07)

#102

Eg ynskjer å behalde vår vakre urørte natur slik at me og framtidige generasjonar får glede av den.

Maren Blindheim Børve (Bergen/Voss, 2018-09-07)

#103

Det er omfattande irreversible inngrep som må gjerast i Solund.

Kjell Mongstad (Hardbakke, 2018-09-07)

#108

Ønsker at uberørt natur skal vernes.

Susanne Flataker Schmidt (Strusshamn , 2018-09-08)

#109

Vi ødelegger natur. Vi trenger det som er att. Vi har nok kraftproduksjon i Norge.

Einar Gustav Tvedt (ULSET, 2018-09-08)

#111

Elsker å gå i uberørt natur. Ønsker at våre barnebarn også skal få glede av det.

Johan Eriksson (Ågotnes, 2018-09-08)

#113

Eg e glad i naturen

Tormod Magnesen (Tjeldstø, 2018-09-08)

#115

Bevare unike fjellområder.
Vindmøller er visuell forsøpling.

Berit Eikevik (5170, 2018-09-08)

#121

Jeg mener Norges natur og friluftsområder er verdt å bevare. Å sette opp vindmøller i fjellheimen og kystlandskapet er et stort inngrep i vår flotte natur og vil ødelegge for norsk folkehelse og friluftsliv!

Ane Bosdal (5131, 2018-09-08)

#122

Nok er nok. Vi har ikke mer natur å gi.

Even Nordø (Fana, 2018-09-08)

#123

Jeg ønsker å ha urørt natur. Vi har heeler ikke behov for vindkraft i norge da vi egentlig er selvforsynt med vannkraft dersom vi ikke selger alt ut.

Lisbeth Wiig (Bergen, 2018-09-08)

#125

Som mor og bestemor, som ser på områder med urørt natur som den beste arven å gi vidare til våre etterkomarar, er eg sterkt bekymra for det eg meiner er plyndring av våre barns arv.

Reidun Lohne (Lonevåg, 2018-09-08)

#132

Jeg signerer fordi jeg vil ha stillhet i fjellet, jeg vil gå på stier og ikke på grusveier, jeg vil nyte utsikt uten forstyrrende menneskeplasserte elementer som rager høyt over bakken, jeg vil ha naturopplevelsene slik de er i dag.

Ingegerd Nryeland (Eidsvåg, 2018-09-08)

#133

Jeg signerer fordi jeg er i mot slik utbygging som bryter ned kystnaturen over store områder.

Hans Jørgen Stenseth (Danielsvika 23, 6907 Florø, 2018-09-08)

#135

Uberørt natur er viktig for livskvaliteten. Mennesket har behov for både sivilisasjonen og for rekreasjonen i uberørt natur. Vindmøller er invaderende både der de bygges og i vid omkrets. Stopp den irreversible ødeleggelsen av naturen.

Linda Monstad (Bergen, 2018-09-08)

#138

Vi må bevare det lille som er igjen av urørt natur.

Marius Engelsen (Askøy, 2018-09-08)

#148

Vi har andre fornybare ressurser som bør benyttes og ikke har de samme skadevirkningene.

Christian Smith-Sivertsen (Nesttun, 2018-09-09)

#149

Jeg mener det er både uforsvarlig, uhørt og dypt tragisk at vi vil bygge ut kystnaturen vår for å produsere mere kraft i et land der vi har kraft nok fra før. Det er minst like uhørt at vi skal bruke store mengder energi til dataparker for "bitcoinminere" og andre spekuanter.

Nils Christian Bjørgo (KRAKHELLA, 2018-09-09)

#151

Vindmøller fører til rasering av mye uberørt natur ikke minst på grunn av nye, store veianlegg. Møllene representerer også ei visuell forsøpling.

Ketil Falch (Bergen, 2018-09-09)

#152

Dette er definisjonen på klimablindhet. Man redder ikke jorda ved å rasere urørt natur og mangfold.

Sondre Haug (Bergen , 2018-09-09)

#153

vindmøller på land skjemmer naturen og er ulønnsomt i Norge.

Hans Smith-Sivertsen (Bergen, 2018-09-09)

#154

Jeg signerer for at keg mener det er viktog og holde naturen intakt

Jørn Brøste (Rådal, 2018-09-09)

#155

Jeg liker å gå tur i uberørt natur, og synes moderne vindmøller ødelegger noe av opplevelsen

Vigdis Kleppe (Søfteland , 2018-09-09)

#157

Er motstander av industrialisering av naturen og spesielt med vindmøller.

Knut A. Lian (Haugesund, 2018-09-09)

#159

Vindkraft i Norge er naturødeleggende subsidiesluk uten klimaeffekt.

Knut Johnsrud (Flatanger, 2018-09-09)

#161

Jeg vil ikke at naturen vår skal vandaliseres av vindkraftutbygginger..

Sissel Tengesdal (Forsand, 2018-09-09)

#163

Unik natur er alt for verdifull for oss og de som kommer etter. Lett å ødelegge for alltid!

Miek Norman (Eivindvik, 2018-09-09)

#172

Støtter oppropet

Kjersti Sandnes (Sandnes, 2018-09-09)

#173

Bevare naturområda

Lindy Kristin Andersen (Haveland 35, 2018-09-09)

#175

Naturmangfoldet skades ved utbygging av vindkraft, spesielt på land.

Niels Løkke (Bønes, 2018-09-09)

#180

Eg støtter dette!

Terese Eikefjord (Florø, 2018-09-09)

#182

Vindkraft ødelegger naturen, og det lønner seg ikke

Lars Aarset (TRONDHEIM, 2018-09-09)

#185

Vindkraftutbyggingen i Norge er absurd.

Reidar Hagen (Nittedal, 2018-09-09)

#189

Man løser ikke klimaproblem med å rasere naturen

Einar Risnes (Kvinlog, 2018-09-09)

#192

Jeg signerer fordi jeg er imot all utbygging av vindkraftverk slik de er planlagt i dag.

Alfhild Halland (Tromsø , 2018-09-09)

#194

Vi må ta vare på uberørte naturområder, både langs kysten og i sårbare fjellområder.

Bjørn-Tore Anfinsen (5254, 2018-09-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...