Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#2806

VALGET er feilt.

Jørn Andreassen (Andenes , )

#2809

Her er det mye som ikke stemmer.

Bjørnar Iversen (Trondheim, )

#2810

Dette er korrupsjon

Guro Lidahl (Oslo, )

#2813

Andenes er ett strategisk sted og valg for både fly og marine.

Hans Petter Søvik (Drøbak, )

#2819

Helt nødvendig å få dette belyst...lukter juks og humbug lang vei

Tor-Inge Kaspersen (Sortland, )

#2820

Jeg signerer fordi noen må ta ti vett og det må bli slutt på sløsing med penger og andre resurser

Harald Johnsen (Bardu, )

#2822

Prosessen mangler troverdighet.

Jan Asbjørn Eriksen (Sørreisa, )

#2823

Sløsing er ikke greit. Dårlig beslutninger er ikke greit. Ulovlig hemnelighokd er ikke greit. Å desimere en viktig forsvarskapasitet er ikke greit.

Frode Brenden (Oslo, )

#2828

Det er mye i denne saken som ikke stemmer!

Roy Samuelsen (Andenes, )

#2832

Fordi jeg synts dette vedtaket med å flytte basen fra Andenes til Evenes er helt utrulig teit.

Jostein Mikalsen (Andenes, )

#2835

Jeg signerer fordi dette er en horibel avgjørelse, alle som kjenner til anx kontra eve sjønner hvor galt dette er.

Arnt-Eirik Rian (Ramså, )

#2839

Fordi det er mange ting som skurrer i denne saken.

Geir Nylund (Andenes, )

#2841

Det er noe galt med denne avgjørelsen.

Rolf Erik Olsen (Andenes, )

#2846

Dette er en vanvittig sløsing med penger, og som ikke synes å være forankret i militærstrategisk tenkning.
Et gigantisk narrespill!

John R. Norheim (8481 Bleik, )

#2853

Noe er fullstendig galt med hele beslutningsprosessen og tallene som ble framlagt.

Stig Hagen (Bergen, )

#2854

Jeg signerer fordi Riksrevisjonen må granske prosessen i forbindelse med etableringer på Evenes, og om statens egne retningslinjer for store investeringer er fulgt.

Solbjørg Joramo (Bleik, )

#2857

Dette må granskes

Vigdis Anita Dahl (Sortland, )

#2867

Jeg støtter BAF.

Oddvar Aune (Bua Yai, )

#2871

Det er store feil og mangler i grunnlaget for å velge Evenes. At det allerede i startfasen ligger an til milliardoverskridelser i opprinnelig satt kostnadsramme bør være nok til at dette må granskes. At i tillegg en base som tidligere har blitt nedlagt og vurdert uegnet for MPA-operasjoner nå blir bygd opp igjen for nettopp MPA og QRA bidrar til ytterligere mistanke om feil og mangler eller direkte villedning.

Helene Hellan-Braaten (Hell, )

#2876

Her er det mye som bør gjennomgås i forhold til om gjeldene lover og regler er overholdt. Det jeg har fått med meg av saken har rystet meg og gitt tvil i forhold til demokratiske prosesser.

Ingvill Nilsen (Andenes, )

#2879

Jeg ikke har tillitt til at prosessen har gått rett for seg.

Kristin Krey (Andenes, )

#2881

Jeg ser galskapen i flyttingen på grunn av topografi og areal

Fritz Helge Waage (Tromsø, )

#2882

Jeg mener Andøya er urettferdig behandlet!

Thom Schaug (Andenes, )

#2887

Valget av Evenes er gjort med feil premisser og feil tallmatrial. Kostnadene vil bli mange milliarder mer enn det påståtte budsjett, dette helt uten å styrke det norske forsvar.

Frank Fosse (Andenes, )

#2888

Regjeringen har gjennomført en prosess med LTP der det har vært umulig for oss på grasrota å få troverdige svar på våre spørsmål. Virker hele tiden som det er noe som holdes skjult.

Wilhelm Aronsen (Bleik, )

#2897

Æ signere detta fordi prosessen rundt nedleggelsen av en vell fungerende mpa base ikke har gått riktig. Med oppblåste tall fra regjerings partier.

Per enok Eilertsen (Andenes, )

#2899

Fakta som er lagt på bordet av fagfolk fra fagmiljøet viser at drtte er en feil vurdering.

Espen Hermann Lauritzen (Jessheim, )

#2902

Jeg mener det er gjort stor feil ifm bygginga på Evenes. Det var i 2016 sagt at det skulle være de mye mindre droneflyene på Evenes, det var ikke nevnt at det i stedet for skulle være Poseidon P8 i stedet for.

Else Marie Skaldebø (Andenes, )

#2906

Det åpenbart har vært manipulering av kostnader til fordel for Ebemrs

Kjell Einar Vangen (Kvalnes 8485 Dverberg , )

#2907

Fordi det dem har gjort her er riv ruskende galt,og koster samfunnet altfor mye!

Ann-Cathrin Iversen (Andenes , )

#2913

Her er det så til de grader sløsing av penger og svekkelse av vårt forsvar.Elendig prosess fra start.Hvordan er det mulig å beslutte å legge ned landets MPA base som fungerer utmerket og velge en mye dårligere og dyrere løsning?

Vigdis Spjelkavik (Andenes, )

#2915

Jeg synes prosessen bærer preg av hastverk og tilsynelatende dårlige beslutninger. Det, kombinert med en manglende vilje/evne til å etterprøve disse beslutninger, gjør det ønskelig å få prosessen gjennomgått av en uavhengig part.

Håkon Vangen Iversen (Sortland , )

#2920

Fordi dette er sløsing med skattebetalerne penger

Rune Bjørseth (Vestby, )

#2921

Folket krever å få vite sannheten, ikke en oppkonstruert løgn.

Harold Pettersen (Bodø , )

#2923

Det er det eneste riktige

Jørn Andreassen (Andenes , )

#2924

Norges best fungerende flystasjon kan ikke legges ned og bygges opp på et langt mindre areale og utfordrende topografi. Hvorfor lytter ikke styresmaktene til faginstansene og ekspertene?

Åshild Eliassen (Fjellstrand, )

#2925

Uriktige opplysninger i utredninger

Geir Wilhelm Wold (Sortland , )

#2926

Jeg signerer fordi dette fremstår som et betydelig maktovergrep fra sittende regjering, med støtte i stortinget fra Arbeidspartiet, ved å presse gjennom en unødvendig og fordyrende prosess for å flytte MPA skvadronen til Evenes.

Asbjørn Rånes (Askim, )

#2929

Her er der mye som ikke stemmer!
Ingen tvil om at vi hadde en meget bra flyplass på Andenes som ville blitt mye billigere å bygge om, for ikke snakk om mye bedre beliggenhet.

Tone Lødding Haugen (Andenes, )

#2930

Det er feilvurdering totalt

Nils Åge Torbjørnrød (8373 Ballstad , )

#2934

Her et det ikke godt nok grunnlagt lagt for å flytte en veldrevet stasjon noen mil i luftlinjen, for å bygge den opp helt på nytt.

Brita Steffensen (8488, )

#2935

Dette er lovstridig😡😡😡😡

Torgeir Schaug (Andenes sør, )

#2938

Ser galskapen med valg av nedleggelse av Andøya og utbygging av Evenes

Asbjørn Honningsvåg (Øystese , )

#2939

Signert!

Heidi Gansmoe (Andenes, )

#2942

Jeg mener at man må ha ryddige forhold omkring

Jan-Eirik Frivåg (Kolbotn , )

#2943

Att andöya er et bedre valg, å att det er nu en optativ base der nu med en 60års expertis.
På Andöya fins det både byggnader å mark til
Utbygnder som ikke Fins på evenes. Vor fins det en tvervinbane som det fins på Andöya. Å det fins oppstelnings för alierte flyg på Andöya som det ikke fins på evenes.
All expertis anbefaller både i Norge å utlandet Andöya som mpa, med våra fantastisk politiker se ikke dette, dom syns att den tidligare utdömde flygplats på evenes er bedre å billigare. Förstå den som kan det.

Einar-j Alsos (Kalix, )

#2945

Enebase Evenes representerer sløsing av milliarder, reduksjon av forsvarsevnen og unødvendige miljø ødeleggelser. Evenes er uegnet, og spesielt for større fly som MPA. MPA flyene bør være på Andøya (som skal videreføres som militær Flystasjon) og opereres i synergi med US /NATO fly. Pengene man sparer på Evenes MPA utbygginga trenger Forsvaret til andre formål, feks merkostnader i F35 prosjektet.

Hugo Strand (Molde, )

#2949

Signert.

Kurt Høyning (Andenes, )

#2952

Dette er fullstendig galskap

Nikolai Iversen (Andenes , )

#2962

Stortinget og regjeringen er inkompetent!

Ida Cecilie Haugen-Kristoffersen (Andenes, )

#2963

Det er ikke rett det grunnlaget som dette er blitt vedtatt på..
Alt må komme på bordet..

Øystein Johansen (Andenes, )

#2967

Jeg signerer fordi det er nødvendig for å opprettholde tillitt til norsk statsforvaltning. Tillit til norske politikere. Tillit til vårt demokrati - hvis vi fortsatt har det?

Marit Helene Wilhelmsen (Bodø, )

#2968

Fordi og sette det til Evenes i stedet er fullstendig galskap

Leif-Petter Karlsen (Storsteinnes, )

#2969

Jeg signerer fordi prosessen så lang ikke er et demokrati verdig. For mye snusk og kameraderi der fakta og fornuft ikke tas i betraktning. Denne ukulturen er et alvorlig angrep på vårt demokrati.

Jan A Søreng (Andenes, )

#2970

Jeg signerer fordi det ikke finnes en eneste faglig og økonomisk gevinst ved å legge ned MPA på Andøya Flystasjon til fordel for flytting til Evenes. I tillegg har prosessen ikke fulgt vanlige kjøreregler, og manglende KVU.

Svein Fredriksen (Ørnes, )

#2972

Fordi dette vedtak svekker forsvarsevnen og misbruk av offentlige midler.

Gunnar Nilsen (8481 Bleik, )

#2979

Sannheten skal fram

Tom Ingvartsen (Lier, )

#2980

Flyttingen er unødvendig og kostbar

Hogne Rosø (8700 Nesna, )

#2984

Avgjørelsen er tatt på feil grunnlag. Hvofor bruke mange mrd på ny flyplass når andenes fungerer supert. Politikerne som har vedtatt dette har ikke hatt innsikt i den virkelige situasjon..

Arnfinn Frantzen (Tønsberg , )

#2986

Stortinget feilinformert etter feil saksbehandling og ført bak lyset ved bruk av fiktive tall i PwC-rapporten. Fremdeles opereres med løgn og skjulte sannheter om værforhold og farlig turbulens Evenes.

Johnny Skaar (Oslo, )

#2989

Jeg signerer fordi flyttingen fra Andøya til Evenes var basert på at fly skulle erstattes med droner. Når det så ble bestemt at det likevel skal kjøpes og brukes overvåkningsfly, faller grunnlaget for beslutningen bort. Evenes har ikke geografisk plass til både stor sivil og militær aktivitet, noe våre NATO-allierte har påpekt ved å kreve Andøya som flybase. I tillegg vil nyetableringen av militær infrastruktur på Evenes (som i stor grad allerede eksisterer på Andøya) medføre enorme budsjettoverskridelser i årene som kommer. Dette nekter jeg som skattebetaler å være med på.

Jørn Hokland (Kristiansund, )

#2991

Nedlegging av Andøya Flystasjon og flytting av MPA til Evenes er gjort på sviktende grunnlag. Det har ikke vært utført lovpålagt KVU på valget av MPA-base, og det er elendige (ingen) fagmilitære grunner for valget.
Bortkastet å bruke penger på ny infrastruktur som vi har fra før, og atpåtil med mye større utviklingsmulighet enn på Evenes.

Torgeir Fjallvang (Tromsø, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...