Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

Kommentarer

#2

Gode erfaringer blant ungdom som har gått på folkehøgskole 2 år. Læring av ferdigheter for å bli selvstendig. Mulighet for å bli inkludert i et sosialt fellesskap. I et samfunn som blir mer og mer ekskluderende er dette et viktig tilbud som bør få fortsette!

Birte Frøyd (Sogndal, 2018-05-15)

#6

Jeg er vernepleier og jobber på Peder Morset Folkehøgskole i Selbu. Der er 40 av 68 plasser for elever med lettere utviklingshemming. Et folkehøgskole år gir unike muligheter for sosial utvikling,mestringsopplevelser og bevistgjøring av egen identitet. Et spesiellt år som mange utviklingshemmede trenger 2 år av.

Hanne Fjelly (Stjørdal, 2018-05-15)

#16

Vi er alle like mye verd.

Liv Kristin Løkås (Rossfjordstraumen, 2018-05-16)

#21

ALLE skal med!

Runa Nygård (Ask, 2018-05-16)

#22

Eg signerar fordi eg er lærar på tilrettelagt linje på Sunnmøre folkehøgskule og ser den utrulege utviklinga elevane våre har ved eit 2. år. Mange av desse elevane treng tid og ekstra tryggleik og dei fortener ei studietid som andre ungdommar.

Ingfrid Grimstad (Ulsteinvik, 2018-05-16)

#23

Er mor til en gutt som har fått avslag av støtte fra NAV til å gå 2.året på folkehøgskole. Urimelig og urettferdig.

Berit Humlestøl Isaksen (Ålesund, 2018-05-16)

#24

2.året på fhs må være en gavepakke til kommunene. De får tilbake mennesker etterpå som har mottatt kunnskap og visdom som det i praksis vil være svært vanskelig for kommunene å matche.

Helge Flacke (Ulsteinvik, 2018-05-16)

#28

Jeg er far til en gutt som har fått avslag angående andre året på FHS. Og er overbevist om at et andre år ville hatt veldig stor betydning for han.

Odd-Ivar Isaksen (Ålesund, 2018-05-16)

#30

denne saken pårører meg direkte. Eg treng et andre år på folkehøgskule men under noverende lover får eg ikkje detk

Markus Reksten (lote, 2018-05-16)

#33

Alle skal ha rett på utdanning! Pr dags dato har ungdom med utfordringer ingen andre utdanningsinstitusjoner hvor de får omgås normaltfungerende ungdom etter videregående!

Ingrid Rødset (Ålesund , 2018-05-16)

#35

Jeg mener prsoner med ulike utfordringer generelt har godt av mer enn et år på folkehøgskole.

Kjell Andre Nordbø (Sandane, 2018-05-16)

#41

Jeg signerer fordi det er ekstremt viktig for dem det gjelder, å få gå et år til på folkehøgskole!

Miriam Nerheim (Nittedal , 2018-05-16)

#42

Et slikt år oppleves ikke likt for alle, og for mange med spesielle utfordringer vil det ta lengre tid å komme inn i rutiner. Perioden preget av trygghet, nye vennskap og personlig vekst blir dermed kortere enn for de fleste andre elevene. Et andre år på folkehøgskole gir et større rom for slike muligheter, og er derfor verdt å kjempe for!

Sølve Styve Etnestad (Oslo, 2018-05-16)

#46

Jeg har tre fosterbarn som har trengt ekstra tid på skolen

Torill Christensen (Kråkerøy, 2018-05-16)

#52

Det er skammelig å frata dei som har minst muligheter dei få tilboda som finnst.
Ja til retten å kunne gå 2dre året på folkehøgskule for unge voksne med ulike utfordringar .

Gunn Sande (6750 Stadlandet , 2018-05-16)

#55

Jeg signerer for jeg selv har fått sett hvor verdifullt folkehøyskole har vært for dem med ulike utfordringer. Samt hvor mye de gir tilbake til fellesskapet.

Frida Husøy (Hauglandshella, 2018-05-16)

#57

Eg har sett ka det kan bety for ungdom med utfordringar å få nye impulsar og rettledning over tid frå folk som ikkje har følgt dei frå dei va små. Her er Folkehøgskule uerstattelig...

Krister Seljeset (Hjelmeland , 2018-05-16)

#59

Jeg signerer fordi jeg har jobbet ved en folkehøgskole med et slikt tilbud, med dyktige ansatte, og sett den positive effekten tilbudet har for målgruppa.

Åshild Hestness Gjertsen (Tromsø, 2018-05-16)

#66

Dette er vinn-vinn for både samfunnet og dei enkelte som det gjeld. Dessuten - staten finansierer studieplasser for alle andre ungdommer- noko denne gruppa elevar aldri får tilgang til, så eit andre år på fhs til denne elevgruppa er faktisk rettferdig!!!

Anita Sande (Sandane, 2018-05-16)

#68

Har jobbet de disse elevene og vet hvor stor betydning det andre året på folkehøgskolen har på hvert enkelt individ!

Bendik Julnes Kjøll (Aukravegen 84, 2018-05-16)

#75

Det er viktig for den enkelte og god samfunnsøkonomi å la de som trenger det få gode muligheter til å bli mest mulig selvstendig.

Åslaug Haugset (6823 Sandane, 2018-05-17)

#83

Har datter som nok vil på folkehøgskole om noen år..

Mona Elisabeth Jansdatter Sørå (Hølen , 2018-05-17)

#98

Mennesker med nedsatt funksjonsevne bør ha like stor rett til å gå et andre år på folkehøgskole som såkalte funksjonsfriske. De vil nok også ofte ha større behov og utbytte av det andre året.

Nora-Therese Reberg (Langhus, 2018-05-17)

#113

Et år på folkehøgskole er minner for livet, du skaper nye bånd som varer for evig, du får nye utfordringer i et sunt og trygt miljø. Året på fhs går alt for fort, og for mange kan det være et stort skritt å måtte tre tilbake i hverdagen etter så kort tid, det kan være både tøft og utfordrende, og ikke minst gi en hard overgang for mange. Får man muligheten til 2 år på fhs, får man også muligheten til å vokse enda mer, bli tryggere på seg selv og tilslutt komme ut som en sterkere person med bedre selvtilitt og bedre tro på seg selv. La de som ønsker og trenger det få den støtten de må ha for å kunne fullføre to år, som jeg vil kalle en livsinnvestering, muligheten til å kunne gjøre dette! Vi trenger folk som er motiverte for arbeidslivet, og ved å bli tryggere på seg selv, og vant med å sosialisere seg, vil jeg si dette kun er positivt for samfunnet både i jobbsammenheng og ellers!

Heidi Medgard Oskam (Sandane, 2018-05-17)

#117

Jeg signerer fordi jeg kjenner personer som har fått mye hjelp pga det andre året på folkehøyskole. Dette hadde de ikke fått etter denne lovendringen.

Astrid Vikingstad (Trondheim, 2018-05-17)

#120

Fordi dei fortjener det!

Kenneth Johansen (Ølen, 2018-05-17)

#132

Jeg har selv gått et år og sleit også med ulike ting noe skolen så, så de satte inn ressurser med å gi meg tettere oppfølging noe som har funka veldig bra og fått tilbud selv om et år til på skole

Vilde Floeng (Vestby, 2018-05-18)

#137

Vårt barnebarn har hatt eit fantastisk år på Nordfjord folkehøgskule, me håpar han får gå eit år til.

Astrid Olaug og Anbjørn Haugland (Ølen, 2018-05-18)

#141

Jeg har et barn selv med spesielle behov, han har gått på folkehøgskole i år og har hatt veldig god utbytte av dette året, men hadde absolutt hatt veldig godt av et år til.

Linda Kjellevold (Ulsteinvik , 2018-05-18)

#152

Jeg har sett hvor bra dette er!!

Ester Østhus (Fogb, 2018-05-18)

#157

Det er viktig å ha et slikt tilbud til unge voksne som har få andre gode tilbud, og som ofte trenger lengre tid enn andre til å tilegne seg alt.

Solfrid Marthinsen (Furnes, 2018-05-18)

#158

Fordi jeg ser nødvendigheten for tilrettelagt skolegang og det å bo borte fra hjemmet for unge voksne med spesielle behov.

Gudrun Longva (Brattvåg, 2018-05-18)

#162

Elsa Karlsson Traasdahl

Elsa Karlsson Traasdahl (Lesja, 2018-05-19)

#164

Alle har rett på tilrettelegging. Det viktigaste prinsippet for meg i likestillingsdebatten er at alle vert behandla individuelt, at dei vert møtte i henhold til sine eigne premissar.
Dersom det er til personens beste, er det også til samfunnets beste.

Inger-Anne Hagen (Ålesund, 2018-05-19)

#169

Jeg gikk selv et år på folkehøgskole. Det er et år for mestring, modning og utvikling.

Henning Skjelbreid (Randaberg, 2018-05-19)

#170

Jeg har en sønn på 16 år med spesielle behov som er i starten sv sitt liv og trenger all den hjelp han kan få for å leve et selvstendig og meningsfullt liv, og to år på folkehøyskole er et viktig ledd i dette. Så for han og alle andre som som er født ekstremt prematurt som jeg mener samfunnet har en plikt å gjøre det aller aller meste og beste for! Har man først sagt a .....

Gunn Teigene (Ålesund , 2018-05-19)

#177

Jeg har sett på nært hold hvor viktig et 2.år på folkehøgskole har vært for tidligere elever på Viken!

Guro Mo (Kolbu, 2018-05-19)

#180

Dette er ei svært viktig sak!

Siri Merete Endal (Nordfjordeid , 2018-05-20)

#181

Jeg mener det er utrolig mange som dette åmdreårstilbudet er avgjørende for, rett og slett. Har selv vært stipendiat på fhs og fått komme innpå flere elever som i år har fått avslag på søknad om et andreår. Det er så ufattelig synd!! Fhs er et utrolig bra tilbud til mye av det mange må reise hjem til. Fhs er åpent, imøtekommende, tilretteleggende og en trygg plass for alle elever å vokse. Noen trenger litt mer tid i den prosessen, og det mener jeg i høyeste grad vi skal printere for dem.

Emilie Bråthen (Vikersund, 2018-05-20)

#182

Fordi alle med nedsat lære evner trenger mer tid på lære og bli selvstendig.
Og at to år kan bety mye..

Eline Marie Bjerkås (Trondheim , 2018-05-20)

#184

Mange unge med spesielle behov treng 2 år på folkehøgskulefor å kunne klare seg sjølv seinare i livet

Leiv Reksten (Lote, 2018-05-20)

#185

Eg meiner det er feil at folk som har så godt nytte av eit ekstra år på folkehøgskule ikkje skal få dette tilbodet. For dei fleste med nedsatt funksjonsevne vil eit år på folkehøgskule hjelpe godt, men det er ikkje nok for at dei skal klare seg sjølve i seinare tid. Eit ekstra år derimot vil vere med på å gjere det utruleg mykje lettare for dei seinare, og det vil gjere at kanskje fleire av dei vil klare seg mest mogleg sjølve, noko som vil vere godt for samfunnet!

Johanna Reksten (Kongsvinger, 2018-05-20)

#190

Dette betyr så masse for dei det gjelder

Emelie Vestre (Etne, 2018-05-21)