Nei til foretaksmodellen!

Kommentarer

#5

Foretaksmodell har ingenting i UH- sektoren å gjøre. Den vil rokke med vårt samfunnsoppdrag, den vil forverre de ansattes arbeidsvilkår, den vil ikke føre til fri og uavhengig forskning, tvert imot! Si nei!

(Oslo, 2018-05-04)

#10

Økt autonomi for toppledelsen ved institusjonene betyr mindre autonomi for de vitenskapelig ansatte.

(Trondheim, 2018-05-04)

#13

Akademisk frihet trues av markedstvang og kommersialisering ved foretaksorganisering. Stiftelse er heller ingen løsning.

(Lillehammer, 2018-05-04)

#23

Jeg signerer fordi i en foretaksmodell er årsresultat som teller, ikke forskningsfrihet, uavhengighet og solidaritet.

(Oslo, 2018-05-04)

#26

LO mener at foretak ikke vil gi universitetene og høyskolene større økonomisk frihet enn dagens modell, og det er høyst uklart hvordan dette skal øke handlingsrommet.

LO mener at høyere utdanning er et offentlig ansvar, og at staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for sektoren. Dette ivaretas best ved at de statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.
LO mener at en utredning av rammeverket til universiteter og høyskoler må avgrenses til å klargjøre konkrete forbedringer av dagens modell. Dagens situasjon vedrørende autonomi og handlingsrom bør drøftes og vurderes.

(Oslo, 2018-05-04)

#34

Jeg støtter oppropet.

(Oslo, 2018-05-04)

#56

Mette

(Oslo, 2018-05-04)

#66

Den overordna styringen av universitetene og høyskolene skal være et offentlig ansvar.

(Oslo, 2018-05-04)

#68

Ja

(Horten , 2018-05-04)

#97

Jeg signerer fordi jeg bestemt mener at universitets- og høyskolesektoren slett ikke trenger mer "frihet" i form av forretningsmessig drift og styring – snarere trenger vi mer tillit, ressurser og tid til å kunne forfølge forskningen dit nysgjerrigheten og fagligheten driver den, og til å undervise og formidle i tråd med både vitenskapelige og pedagogiske idealer.

(Bergen, 2018-05-04)

#126

https://www.facebook.com/thorgeir.holm/posts/10155378265515423

(Vøyenenga, 2018-05-04)

#162

Foretaksmodellen medfører mer markedstilpasning, hvilket vil gjøre forskningen mindre fri. Dessuten vil en foretaksmodell åpenbart innebære en svekkelse av universitetsdemokratiet og institusjonens selvstyre.

(Bergen, 2018-05-04)

#169

Staten, tross sine mangler, er mer demokratisk enn markedet. Kunnskap har også en iboende verdi hvis "avkastning" er vanskelig å forutse for en markedsmodell.

(Bergen, 2018-05-04)

#187

Det er viktig å si fra når man mener noe er galt. Dette er en løsning som ikke har et problem.

(Tromsø, 2018-05-04)