Bevar internklinikken!

Kommentarer

#414

Går på profesjon UiO og vil støtte NTNU i en liknende sak

Andrea Karlsvik (Oslo, 2018-04-19)

#416

Jeg ønsker at kvaliteten på psykologstudiet skal være god, og uavhengig av helsepolitikken

Lars Gregorius Røv (Oslo, 2018-04-19)

#417

Internklinikken lærte meg mer om psykologrollen og utøvelse av den enn de 2-3 første årene i psykisk helsevern.

Jonas Leversen (Oslo, 2018-04-19)

#422

Praksis er viktig

Ranveig Østrem (Oslo, 2018-04-19)

#426

Er utdannet på NTNU og mener at internklinikk er 100% nødvendig for å sørge for den opplæring som trengs for å kunne jobbe selvstendig som ferdigutdannet.

Trond Carlsen (Ullensaker, 2018-04-19)

#449

Opplæring gjennom observasjon og feedback er den beste metoden å lære på. Ikke lag endringer på dette.

Aksel Lindstad (Oslo, 2018-04-19)

#458

Jeg støtter kampen mot ondskap!

Alexander Furu (Sande, 2018-04-19)

#460

Viktig og beholde god kvalitet på denne viktige utdannelsen!!

Anne Elisabeth Eriksen (3076 Sande, 2018-04-19)

#462

Gode psykologer trenger praktisk erfaring i studiet!

Sturla Enge Hovdal (Sande, 2018-04-19)

#463

Jeg signerer fordi støtter god utdanningskvalitet og faglig autonomi.

Jasmin Eide (Trondheim, 2018-04-19)

#475

En venninne tipset meg!

Guri Bergersen (Oslo, 2018-04-19)

#499

Jeg signerer fordi internpraksis gir mulighet for særskilt fordypning, veiledning og utvikling av terapeutferdigheter. Slik jeg ser det kan dette vanskelig gjenskapes innenfor spesialisthelsetjenesten. Ja til kvalitet i profesjonsutdannelsen og utøvelsen av terapi. Ja til faglig autonomi.

Kristina Strømholt (Oslo, 2018-04-19)

#503

Går profesjon i Oslo og vet hvor viktig denne kampen er. Stå på!

Lars Myrstad Kringen (Oslo, 2018-04-19)

#509

Utdanning og oppfølging i første rekke.

Erlend Oldebråten Nilsen (Trondheim, 2018-04-19)

#515

Jeg signerer fordi jeg selv er utdannet psykolog og ikke ville vært internklinikk foruten.

Erik Rudi (Trondheim, 2018-04-19)

#522

Jeg signerer fordi internklinikksemestrene var den viktigste og mest lærerike delen av utdanningen min

Linn Namtvedt Gjelsvik (Bergen , 2018-04-20)

#525

Jeg signerer fordi jeg har studert ved profesjonsstudiet i Trondheim og nytt svært godt av internklinikken. Jeg mener dette er en uvurderlig del av utdannelsen hvor studentene får store utfordringer under svært god og kyndig veiledning, samtidig som det er en god arena for en grundig skikkethetsvurdering. Dette vil både studentene og framtidige pasienter nyte godt av.

Katrine Hansen (Stokmarknes , 2018-04-20)

#526

Hvorfor endre noe som fungerer så godt? Veiledet god praksis sammen med teori skaper gode behandlere, som vi som samfunn har behov for.

Henning Solberg (Hamar, 2018-04-20)

#528

Lett tilgjengelig praksis virker fornuftig. Ingen god begrunnelse for ønske av nedleggelse har blitt gitt eller reelt alternativ til praksis har blitt foreslått.

Frédéric Lindboe (Trondheim , 2018-04-20)

#534

Hvorfor? Det gir ikke mening å skulle gjøre endringer for noe som er velfungerende, særlig ikke når de foreslåtte endringene møter sterk kritikk fra det aktuelle fagmiljøet, samt svekker even til å etterkomme Stortingets vedtak.

Reidar Lund (Oslo, 2018-04-20)

#550

Viktig at dyktige stundenter får variert og praktisk erfaring, før de skal utøve sitt yrke. Ville du sittet på med noen med nytt sertifikat, uten at sjåføren har fått praktisert sine kjøreferdigheter først og bestått førerprøven?

Ragnhild Bøhle (Sandvika, 2018-04-20)

#554

En universitetsledelse må lytte og spille på lag med fagfolkene og Psykologiforeningen. Fremtidige ansatte i psykiatrien må ha gjennomgående praksis i studieløpet for å best mulig være forberedt til virkeligheten forbi forelesningstimene. Å jobbe med mennesker krever praktisk erfaring.

Kristoffer Amundsen (Tromsø, 2018-04-20)

#557

Internklinikken er en av de viktigste delene av profesjonspsykologiutdanningen ved NTNU.

Anastasiia Tkalich (Trondheim, 2018-04-20)

#559

Praktisk trening er meget viktig i alle typer utdanning. Flytting av Internklinikken vil være meget uheldig for studentene og kvaliteten på deres utdanning.

Geir Nerdal (Mo i Rana, 2018-04-20)

#561

Klinikkene er viktig for utdanningen, og det framstår som at denne beslutningen er tatt av en enkelt person som ikke har forståelse for feltet.

Katharina Fredheim (Trondheim , 2018-04-20)

#569

Kjæresten min går psykologi og ønsket det!

Mathias Breistein (Trondheim, 2018-04-20)

#583

Fordi studiet er viktig samt studenttilbud, praksis er sentralt for å knytte teori til praksis så det at dette er forbeholdt er viktig!

Amalie Liljebakk (Tromsø, 2018-04-20)

#591

Er takknemlig for utdanningen og veiledning jeg fikk ved internkliniken ved NTNU. Den vil ikke bli like god under foreslått endring.

Hanne Lillevold (Oslo, Norway, 2018-04-21)

#595

Internklinikken var det beste og mest lærerike på hele psykologistudiet, med trygge rammer og gode, grundige veiledere. Hilsen psykolog utdannet på NTNU

Randi Fagerli Nyjordet (Trondheim, 2018-04-21)

#600

Ser hvor viktig tilbudet er for mange jeg har møtt, både gjennom jobb og privat!

Hanne Kvello (Trondheim, 2018-04-21)