Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#802

Som dykker ser eg forandringer og ødeleggelsene rundt dagens oppdrett!

(Flatøy , 2018-09-13)

#810

Kysten eies av folket. Ingen har rett til å forsøple den for egen vinning.

(Stjørdal, 2018-09-13)

#811

Havet er vårt felles matfat, ikke avfallsplass

(Oslo, 2018-09-13)

#820

Næringa er med på å utrydde livet i havet. Kalle næringa sunn er en stor løgn

(Løten, 2018-09-13)

#821

Dette er en viktig sak for fiskebestanden i sårbare områder. Få anleggene på land

(Asker, 2018-09-13)

#822

Jeg ønsker at oppdrettsanlegg skal opp på land, så livet i havet forhåpentligvis kan overleve. Det har kommet fram så mye om utslipp av kjemikalier, kloakk, rømninger, dårlige leveforhold for både oppdrettsfisken og andre arter tilknyttet næringen. Mener at det må gjøres noe, og at det bør skje så raskt som overhodet mulig. Ingen nye konsesjoner før problemene med eksisterende anlegg er ryddet av veien.

(Kirkenær, 2018-09-13)

#830

Dette kan drives på en mer bærekraftig og fiskevennlig måte.

(Kjeller, 2018-09-13)

#834

Vi må etterlate jorden i bedre forfatning. Alt monner.

(Åsgreina, 2018-09-13)

#835

Oppdrettsnæringen er en syk næring uten bærekraft for miljø eller fisk

(Hurum , 2018-09-13)

#838

Forurensningen er for stor.

(Siggerud , 2018-09-13)

#841

Jeg signerer fordi det er galskap sånn som oppdrettsnæringa drives nå,og det med myndighetenes tillatelse...Helt forferdelig

(Vengsøy, 2018-09-13)

#863

Bærekraftig produksjon ER et alternativ! Kortsiktig profittjag må gjøres ulønnsomt gjennom sanksjoner og positive tiltak må kunne motiveres gjennom subsidier. Lær av feilene fra storfekjøttindustrien og gi støtte til de som fremmer det grønne skiftet!

(Oslo, 2018-09-13)

#868

Naturlig natur tar skade av dette.

(Lunner, 2018-09-13)

#870

Jeg er opptatt av et rent klima! Til vanns, lands og luft !

(Rendalen/Bergen, 2018-09-13)

#877

Stopp avlusing med giftstoffer

(Grong , 2018-09-14)

#880

För ni förstör havet och allt liv

(Kolbäck , 2018-09-14)

#889

Oppdrett er effektivt, men hvis vi samtidig ødelegger havet så sager vi over greinen vi sitter på..

(Kjerrgarden, 2018-09-14)

#891

Der er vårt moralske ansvar å rangere profitt lavere enn ren natur og frisk fisk.

(Stabekk, 2018-09-14)

#913

Opdrett på kusten er galskab.

(Højslev, 2018-09-14)

#914

Oppdrettsanleggene ødelegger for livet i havet, og fyller lommene til noen få som er rike nok fra før. Ingen gevinster er store nok til å bøte på at livsgrunnlaget i naturen forringes.

(Hakadal, 2018-09-14)

#915

Jeg er så lei misbruk av dyr og natur for at noen skal tjene penger på det. Dette må det bli en stor endring på eller forbys helt.

(Skarnes, 2018-09-14)

#916

Havet er verdifullt, og det må bli tatt vare på. Oppdrettsanlegg må bli lukket, slik at det ikke forblir like mye laks og andre fisk som dør unødvendig på grunn av fiskelus som det er i dag.

(Jaren , 2018-09-14)

#917

Fiskeridirektoratet må ta ansvar for den skade på villfisk og sjøen, og slutte å dumpe avfall.

(Gran, 2018-09-15)

#923

Vi lever av havet

(Namsos, 2018-09-15)

#925

Er det ikke på tide?

(Oslo, 2018-09-15)

#926

Ser skadene rundt mærene når jeg dykker, det er dødt langt unna, å et dypt lag med "jøss" avfall fra fiskene. Tragisk å burde vært totalforbud.

(Namsos, 2018-09-15)

#928

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av å ha rene fjorder. Samt ivareta villaksens vandringsruter i havet og begrense oppdrettslaksrømninger som påvirker genene i de ulike lakselvene.

(Trondheim, 2018-09-15)

#938

Fordi oppdrettsnæringen forsøpler vår felle fjorder og tar knekken på dei androme fiskene i sjøen.. skal fjordene vår, laksen og sjø-ørreten overleve må det bli lukkede anlegg!!! Snarest!!

(Nordfjordeid, 2018-09-15)

#939

Jeg signerer fordi det er på tide at oppdrettsindustrien kommer inn i bærekraftige driftsformer som ikke ødelegger våre felles lakseelver og fjordsystemer.

(Lakselv, 2018-09-15)

#953

Oppdretgsnæringen gang på gang viser at de ikke greier å produsere laks/ørret på en bærekraftig måte uten atvi til stadighet ser at det er rømninger, manglende dyrevelferd, sykdommer og store luseproblemer som påvirker villfisk i fjorder og utgående smolt

(Overhalla, 2018-09-17)

#955

Jeg signerer fordi at jeg ønsker bærekraftig oppdrettsnæring som ikke ødelegger alt liv i sjøen.

(Namsos, 2018-09-17)

#963

Få oppdrett på land

(Kristiansund, 2018-09-18)

#965

Dagens oppdrettsnæring ødelegger det marine økosystemet.

(Lillehammer, 2018-09-20)

#971

Dette er en næring som aldri skulle ha eksistert!!

(Lunner , 2018-09-20)

#981

Det er trist at noen skal tjene store summer for å utarme fjorder og hav

(BERGEN, 2018-10-07)

#985

Jeg signerer fordi at jeg holder på me reketrål,og har tenkt og holde på ned det enda bra mange år.
Så oppdrett må i lukkede mærer hvis ikke kan jeg bare selge båten å slutte som fisker.

(Nord lenangen, 2018-10-09)

#989

Oppdrettsnæringen har fått herje nok nå. Lukkede anlegg er fremtiden.

(Tromsø, 2018-10-09)

#990

Nok er nok

(Rotsund, 2018-10-09)

#1000

Rene norske fjorder utn villfisk som smaker kloakk!

(Hattfjelldal, 2018-11-12)