La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#2409

Ja til valgfrihet.

Kjersti Hansen (Sarpsborg, 2018-04-25)

#2410

Dette har ingenting med likestilling å gjøre. Barnets beste er ikke i fokus i dette forslaget. Mor er mor, far er far. Det kan aldri likestilles. Far vil aldri kunne føde eller amme.

Hanne Siem (Stranda, 2018-04-25)

#2413

Alle familier og babyer har forskjellig behov. 6 måneder er i mange tilfeller altfor tidlig for både mor og barn å separeres. Ikke alle pappaer trives i så lang pappaperm.

Judith Villa (Hagan, 2018-04-25)

#2425

Fullamming i 6mnd og videre amming til 1 års alder, som er gjeldende anbefaling, er krevende. Familiene må få velge selv.

Helene Tennefoss (Porsgrunn, 2018-04-25)

#2430

Denne detaljstyringen av foreldrepermisjon har tatt likestillingskampen helt ut av proporsjoner!!! Inntil far kan ta over ammingen så la nå hver familie få tilrettelegge slik det passer best for barna våre! Det eneste man får ut av denne styringen er familier med dårlig råd fordi mødre må gå hjemme uten lønn til barnet er ferdig med å amme. Andre faktorer er at mange fedre driver for små bedrifter og kan ikke unnværes i den tiden de nå skal ha permisjon. Så disse barna må tidligere ut i andre menneskers omsorg i stedet for at de kunne vært hjemme med mammaen sin. HVA ER BARNAS BESTE?? FNs barnekonvensjon, har dere hørt om den???

Lena-Marie Walther Sønsterud (Sarpsborg, 2018-04-25)

#2432

Det må være foreldrenes valg hvordan familien skal ha det, det første året. Mange som har jobber hvor det er vanskelig å kombinere amming ved siden av jobb. Og vi lever i et fritt land, men blir pålagt at man må ha permisjon etter spesielle regler ikke mye fritt etter min mening

Christina Susan Karlsen (Sarpsborg , 2018-04-25)

#2433

Øk heller fedrenes kvote, men ikke ta det fra fellesperioden.

Mariell Nordaunet (Kristiansand , 2018-04-25)

#2454

Familiene må få bestemme delingen av permisjon selv!

Bente Ottinsen-Åsen (Stange, 2018-04-25)

#2455

Dette bør være FAMILIENS valg!!!!!

Marit Rahbek (Oslo, 2018-04-25)

#2460

Jeg signerer fordi barnas beste skal gå foran alt. I de fleste tilfeller er det mor og far som vet best - da trenger vi valgfrihet!!

Rita Haug (Ål, 2018-04-25)

#2465

Fordi det er ekstremt viktig at dette oppropet får slagkraft da likestilling i dette tilfellet er totalt tankeløst og utrolig tungvint.

Anette Mauno Torbjørnsdatter (Tromsø, 2018-04-25)

#2470

Mitt første barn er 8mnd og jeg ammer dag og ofte natt enda og kan ikke tenke en hverdag borte fra han samtidig som pendling fram og tilbake fra jobb for å amme. Jeg tar allerede ferie og permisjon uten lønn etter min permisjonen er ferdig for å være hjemme lengst mulig med han lille før jeg må tilbake i jobb! Mannen og jeg liker godt ordningen vi har idag der han får 10 uker hjemme etter mine uker er ferdig. Alle familier fungerer forskjellig og det er topp at mor KAN få begynne i jobb allerede etter sine lovbestemte uker for de dette fungerer for, men å tvinge kvinner som ikke er klare og som fremdeles ammer ut i arbeid kan ikke være sunt for noen.

Susanne Tjensvoll (Sandnes, 2018-04-25)

#2483

Fordi jeg snart blir mamma igjen, og det nye forslaget passer ikke oss.

Malin Olsen (Sarpsborg, 2018-04-25)

#2484

Barna har rett til å bli ammet. Mange yrker har ikke mulighet til å tilrettelegge nok. Barnet må få mat hver 3-4 time, ikke på slutten av arbeidsdag. Jeg som er sykepleier f.eks kan ikke gå ut av operasjonsstua for å amme. Samt risiko for å smitte barnet mitt for stor. Så jeg er tvunget til å slutte med amminga for jobben sin del.

Eva Holm Botten (Trondheim , 2018-04-25)

#2489

Viktig at foreldre får velge i slike saker.

Alexander Haugland (Skien , 2018-04-25)

#2494

Jeg synes foreldrene skal få fordele permisjonstiden selv, etter hvilket behov hver enkelt familie har!

Linda Wilberg (Moelv, 2018-04-25)

#2496

Jeg vil velge selv hvordan jeg og min familie skal disponere en foreldrepermisjon etter hva som passer best for oss!

Dina Smith-Slettedal (Horten, 2018-04-25)

#2501

Dette er opp til hver enkelt familie og bestemme!

Ida Podsada (Trondheim , 2018-04-25)

#2502

Det bør være familiens valg hvordan man løser permisjonen. Om det er slik at mor skal ta støttes delen, eller om far skal være hjemme mesteparten, eller man ønsker å dele likt, bør hver familie få velge ut fra sin livssituasjon. Jeg har venner hvor mor er student og familien vil få en økonomisk krise og hun må slutte på skolen for å få det til å forundre hvis dette vedtas.
Jeg har venner hvor de har valgt å dele fleksibelt, så både mor og far jobber deltid gjennom hele fellesperioden. Det blir mye vanskeligere nå. Selv valgte vi at mor skulle være hjemme fordi vi ønsket å amme mest mulig lengt mulig, og far har en fleksibel livssituasjon slik at han kunne være mye sammen med oss.
At en høyreregjering går inn for denne typen deltaljstyring av småbarnsfamilier både skuffer og skremmer meg!

Ingrid Eriksrød (Skien, 2018-04-25)

#2504

Mannen min er selvstendig næringsdrivende å har vanskelig for å ta ut permisjon i lengre perioder av gangen. Med førstefødte ordnet det seg fint med gradert uttak for han og jeg tok ut noe ulønnet permisjon samt alt av ferieuker ila permisjonstiden min. Med den nye ordningen blir det mest sannsynlig til at jeg blir nødt til å ta ut enda flere uker, kanskje måneder med ulønnet permisjon for å slippe å sende andremann i barnehagen ved 9-10 måneders alder. Det er tidlig nok med 1 år. Økonomisk er situasjonen vanskelig fordi vi trenger begges inntekt for å få ting til å gå rundt, men jeg ser det ikke som et alternativ å sende et barn under 1 år i barnehage. I vår situasjon hadde det klart beste for hele familien vært å kunne fordele permisjonstiden slik vi selv ønsker.

Hilde Erika Lund (Asker, 2018-04-25)

#2507

La oss fordele ukene selv.

Caroline Smith (Horten, 2018-04-25)

#2508

Jeg mener at det skal være opp til hver enkelt familie å fordele permisjonen slik som de ønsker og trenger. At det blir tvunget tredeling er heeeeeelt ute på jordet, jeg blir så forbanna. Jeg har termin 11. August og vil da bli påvirket av dette, jeg ønsker å amme så lenge som mulig og far mener selv at han hadde vært mer enn meget fornøyd med 10 uler pappaperm!

Karoline Haslie (Svolvær, 2018-04-25)

#2512

Det er til barnets beste. Jeg er for likestilling, MEN man kan ikke likestille barnets første leveår. Da er det mor som er viktigst. Det er ikke frekt ment mot noen, det er faktisk bare sånn det er.

Camilla Steiro (KRISTIANSAND S, 2018-04-25)

#2516

Jeg mener det bør være opp til hver enkelt familie hva som passer best for dem

Christine Rønningen (Undrumsdal, 2018-04-25)

#2518

Jeg er selv gravid i 5 mnd, ammet dagen lang til forrige var 13 mnd, og natten i noen mnd. Til. Far har ikke mulighet å renne meg ned på jobb i tillegg til å hente de to andre barna mm... synes uansett det skulle vært opp til hver familie hva som passer dem.

Reidun Ryste (Ålesund, 2018-04-25)

#2522

Fordi dette er boe familier burde få styre selv etter livs situasjon og økonomi osv. Far kan ikke amme. Så enkelt er det

Tom Ivar Jørgensen (Dkien, 2018-04-25)

#2528

Jeg signerer fordi de nye reglene vil sette min familie og meg selv i en vanskelig økonomisk situasjon i flere år.

Even Normann (Drøbak, 2018-04-25)

#2530

Jeg signerer fordi ingen familie er lik, og det som fungerer for noen fungerer ikke nødvendigvis for alle. Hver familie må få bestemme selv.

Rebecca Helgestad Stensrud (Drammen, 2018-04-25)

#2533

Jeg mener det må være mer fleksibelt, og at hver familie kan velge selv. En pappakvote på 10 uker er nok, så kan de som vil velge å ta mer. Jeg har ammet mine to barn, og det er tungt å gå på jobb når man nattammer og i tillegg ammer morgen og kveld. Nå med mitt tredje barn må jeg ut i jobb enda tidligere og må sannsynligvis slutte å amme tidligere enn jeg og barnet ønsker.

Oddfrid Gilje (Ålgård, 2018-04-25)

#2535

Jeg synes det er overformynderi at staten skal bestemme hvordan familiene skal gjøre det. Smaker av kommunisme spør du meg.

Marit Helmersen (Bergen, 2018-04-25)

#2545

Ikke alle har mulighet til å benytte seg av ammefri eller ubetalt permisjon.

Silje Sandvik (Ski, 2018-04-25)

#2553

Jeg mener familien selv må få velge det som er best for deres barn.

Eli hovd Bakken (Jessheim, 2018-04-25)

#2570

Jeg signerer fordi jeg synes folk skal få velge selv, og at staten skal tilrettelegge for amming, ikke gjøre det vanskeligere!

Anne Christin Hogstad (Levanger, 2018-04-25)

#2574

Synes det er uhørt at staten detalj styrer hvordan vi som familie fordeler foreldre permisjon. Og når vi venter barn i sommer så er det uholdbart at vi ikke kan gi klare svar til arbeidsgiver! Uansvarlig politikk! Trodde regjeringen stod for mindre byråkrati, ikke mer.

Christopher Mentzoni (Varteig, 2018-04-25)

#2579

Jeg har to barn, og dette ville gått rett vest om jeg hadde hatt mindre permisjon enn d jeg hadde. Ja takk til å bestemme selv

Lene Bråthen (Borkenes, 2018-04-25)

#2582

Familier er ikke A4 og har behov for valgfrihet. I tillegg går dette utover nors amming.

Ingvild Eek-Kristoffersen (Re, 2018-04-25)

#2586

Far hadde vært mer fraværende med (pålagt) mer permisjon pga jobbturnus offshore. Vi hadde i tillegg hatt en langt lavere inntekt. Vi fullammet til 6 mnd, og ved 7-8mnd var puppen desidert det viktigste for næringsinntak.

Maria Bondhus Skjetne (Trondheim , 2018-04-25)

#2594

Tror at familien har det bedre med å bestemme selv.

Ann-Sissel Halsør Sulen (Godvik, 2018-04-25)

#2595

Jeg signerer fordi det nye regelverket gjør det vanskelig og ekstra tøft å følge helsedirektoratets ammeråd. Absolutt ikke det beste for mor og barn.

Liv Hermundsplass (Moss, 2018-04-25)

#2597

La folk velge det som passer dem. I det minste frem til pappaene blir pålagt halve graviditeten og blir i stand til å amme.

Anne Karine Fauskrud (Årnes, 2018-04-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...