Stopp avskiltingen

Kommentarer

#3

Avskilting er en hån mot erfarne lærere.
Erfarne lærere lærer hver dag, har gjennomført etterutdanninger og deltatt i skoleutvikling innen sine fag. Erfarne lærere er en viktig del av skolens helhetskompetanse. Vi har ikke råd til å jage dem ut av arbeidslivet ved å underkjenne deres faglige bidrag!

Eva Marie Storø (Borkenes, 2018-01-12)

#7

Jeg er selv avskiltet lærer, og det er det mest fornedrende og urimelige jeg har opplevd i mitt yrkesliv.

Ingvald Straume (Hamar, 2018-01-13)

#14

Norsk skole trenger allmennlærer en.

Jorunn Folkvord (Osli, 2018-01-13)

#19

Det er ett urettferdig avgjørelse!

Ellen Øvergård (Sørkjosen, 2018-01-13)

#23

Tilbakevirkende kraft er urettferdig for den enkelte, for samfunnet og for barna det rammer

Preben Uthus (Selbu, 2018-01-13)

#34

Er for kompetansekrav og tilbud om etter- og videreutdanning, men ikke tilbakevirkende kraft. Vi er på full vei inn i en lærerkrise og trenger alle lærerne som har pedagogisk utdanning!

Knut Olav Farbrot (Sarpsborg, 2018-01-13)

#39

Lærerne var utdannet og kvalifisert for jobben på den tiden de tok utdannelse. Tilbakevirkende kraft er nedverdigende og ulogisk. Mange dyktige og erfarne lærerer som i praksis kan jobben strålende blir umyndiggjort nå. Hva hadde skjedd om vi gjorde dette med alle yrkene?!

Belma Ramic (Drammen, 2018-01-13)

#43

Skole-Norge trenger alle sine kvalifiserte lærere for å gi alle elever den opplæring de har krav på. Styrket kompetanse er riktig og nødvendig, men må ikke introduseres med tilbakevirkende kraft.

John Hansen (Trondheim , 2018-01-13)

#49

Husk at mange har ingen mulighet til å sette seg på skolebenken igjen.

Håvar Myrseth (Skudeneshavn, 2018-01-13)

#61

Vedtaket er det gladeste vanvidd!

Malin Cathrine Holum Lie (Gressvik, 2018-01-13)

#63

Det er respektløst og detmotiverende å avskilte en yrkesgruppe! Skolen har bruk for allmennlærere! Dette er skrivebordspolitikk på sitt verste!

Marit Wollheim (2862 Fluberg, 2018-01-13)

#72

Jeg er imot at man diskriminerer en yrkesgruppe på denne måten.

vigdis irene brattfjord langås (evje, 2018-01-13)

#83

Syns vi allmennlærere har fått ei nådeløs/uverdig behandling!! Etter vel 30 år i skolen var det et slag under beltestedet, gir ikke inspirasjon til å jobbe lengre enn jeg må. Regjeringa har med sin politikk greid å slukke en god del av ståpåviljen.., sånn er det blitt.

Julie Hesten (Vestbygd, 2018-01-13)

#84

Avskiltet

Eli Størksen (Oslo, 2018-01-13)

#85

Jeg signer da elevene mister mange dyktige lærere og kravene gjør at det blir for mye faglærer inn og kontaktlærer får forliste tid sammen elevene. Relasjonsbygging mellom lærer elev er enormt viktig får elevenes lærerutbytte og ikke minst den beste måten å få med seg de svakeste, mest utrygge elvene. Mange skoler har mange elever ver som er gjeste elever (gjennom barnevernet) disse trenger trygghet og stabilitet. Ikke ny lærer for hver time.

merete Fuglevåg Granly (Våler i Østfold , 2018-01-13)

#86

Grunnloven sier at ingen lover skal ha tilbakevirkende kraft.

Bjørnulf Schanche (MO I RANA, 2018-01-13)

#100

Vanvittig sløseri for ei polisk markering som fører til gode lærere plutselig ikke er gode nok

Morten Rennemo (Harstad, 2018-01-13)

#105

Det er å håne utdannede lærere gjennom å avskilte de, samtidig som man slipper til ufaglærte (gjerne uten noen som helst utdanning) for å gjøre samme jobben allerede utdannede lærere må ta mer utdanning i for å få lov til å undervise.

Christian Antonsen (Bergen , 2018-01-13)

#106

Jeg er imot avskilting av erfarne lærere!

Rita Otterlei (Mauseidvåg, 2018-01-13)

#119

Det er helt uhørt at en ikke skal være kvalifisert når en har tatt utdanning innenfor en gitt ramme. Det er uhørt at slike regler skal få tilbakevirkende kraft!

Sissel Dale Romslo (Garnes, 2018-01-13)

#126

Jeg har jobbet som lærer i grunnskolen i 40 år, har 6 år ++ høyskole og universitetsutdanning, men er avskilta i norsk og matematikk på tross av at jeg har undervist og oppdatert meg i disse fagene i alle år. Føler at jeg og mine flinke kolleger blir grundig tråkka på.

Reidun Åbotnes (Verdal, 2018-01-13)

#128

Er lærer, og arbeider sammen med flere dyktige lærere som risikerer å bli avskiltet. Disse har både kunnskap og erfaring en ikke alltid kan tilegne seg med studier. STOPP avskiltinger NÅ!!!!

Anne Lise Pedersen (Lindås, 2018-01-13)

#130

En lovendring med tilbakevirkende kraft er grunlovstridig. Etter min oppfatning. Det har gått politisk prestisje i vedtaket og det gjør at det er vanskelig å gjøre retrett.

Geir Tansø (Seljelvnesveien , 2018-01-13)

#131

Fordi jeg er bekymret

Kenth Hammer (Sørumsand, 2018-01-13)

#133

Kompetanse krav skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

Ingrid Østenstad (1391 Vollen, 2018-01-13)

#134

Avskiltinger føles sterkt nedvurderende av en hel yrkesgruppe.

Marianne Solbø (Tranøy, 2018-01-13)

#144

Jeg signerer fordi avskilting av en yrkesgruppe er uetisk og arbeidsrettslig tvilsomt.
Videreutdanning er flott, men måten dette er gjort på fører til at myndighetene «snubler på startstreken».

Marit Grefstad (Fevik, 2018-01-13)

#145

Gode lærar treng ikkje ha årseiningar.

Jostein Korsnes (Kvamsøy, 2018-01-13)

#147

Jeg signerer fordi mange i sin tid tok en fullgod og godkjent utdannelse. Det er ingen andre grupper så langt jeg kjenner til som blir avskiltet på denne måten fordi kompetansekravene har tilbakevirkende kraft.

Karen Elve Strand (Stavanger, 2018-01-13)

#150

Dette er en praksis ingen er tjent med.

Guri Maiken Gutterød (Larvik, 2018-01-13)

#152

Jeg støtter tidligere kolleger og andre lærere, samt at jeg viser min forakt for inkompetente politikere.

Willy Kommedal (Hundvåg, 2018-01-13)

#153

Nye bestemmelser bør ikke ha tilbakevirkende kraft!

Anne Carina Svendsen (Brumunddal, 2018-01-13)

#156

Det er idioti å avskilte en godkjent utdanning på denne måten.

una skogly (bardufoss, 2018-01-13)

#164

Lærere er nøkkelpersoner i samfunnet. En god lærer kan redde livet til folk, og vi trenger flere lærere i Norge. Derfor er det groteskt å se på at regjeringen ikke mener at de erfarne lærerne vi har ikke er gode nok, og innfører dette vedtaket.

Anja Harbitz (Tromsø, 2018-01-13)

#171

Etter norsk lov er det kun brannvernloven som har tilbake virkende kraft.

Are Blokhus (Sunde , 2018-01-13)

#174

Fordi jeg er sikker på at de mye kompetansekravene ikke gir bedre lærere. Fordi den regjeringen vi har nå ødelegger skolen. Fordi jeg har barnebarn som jeg ønsker får en bedre skole, ikke en dårligere.

Barbro Lindeberg (Trondheim, 2018-01-13)

#176

Mistet all motivasjon for å stå i jobben etter fylte 62 år når jeg ikke lenger er kvalifisert.

Bjørn Lotternes (Borkenes, 2018-01-13)

#182

Det er uhørt at en gjennomført utdanning slettes uten at nye kompetansekrav fullfinansieres.

Kjetil Borge (Larvik , 2018-01-13)

#184

Jeg er enig i oppropet

Bodil Wolsdal (Høyjord, 2018-01-13)

#199

Som datter av to lærere vet jeg at de foran hvert skoleår og i løpet av skoleåret legger inn mye tid til å lese seg opp på nytt pensum og for å holde seg oppdatert på det faglige. Lærerne innehar absolutt den kompetansen de må ha selv om de ikke har dette dokumentert med ekstra studiepoeng og nye vitnemål. Når noen av landets fremste lærere plutselig ikke er verdt noe lengre, blir dette helt feil. Supert med 5 årig lærerutdanning, men kom ikke å fortell meg at disse sitter inne etter endt utdanning med mere kunnskap enn de som allerede jobber som lærere i dag!

Anne-May Enger (Drammen, 2018-01-13)