JA til flyplass Vågå

Kommentarer

#5

Vi trenger flyplass i Vågå

(Vinstra, 2017-11-23)

#11

Norddalen og Gudbrandsdalen trenger det og er et ypperlig sted for en flyplass!

(Sel, 2017-11-23)

#16

Distriktet trenger dette for å vokse

(Otta, 2017-11-23)

#21

Jeg signerer fordi både turismen, næringslivet og eller private trenger et flytilbud i Gudbrandsdalen.

(Heidal, 2017-11-23)

#22

Jeg signerer fordi vi må få Nord-Gudbrandsdalen ut av den kommunikasjonsmessige bekevja vi har havna i. Andre landsdeler har gode veier, jernbane og/eller flyplasser. Vi her i Nord-dalen skal liksom måtte velge ett av delene. Vi må kreve å bli tilgodesett på lik linje med resten av landet!

(VÅGÅ, 2017-11-23)

#28

reiselivet og næringslivet kan få et løft

(Vågå, 2017-11-24)

#32

Eg signerer fordi vi treng ein flyplass her. Vi er dei som har lengst veg til nokon flyplass i Norge.

(2690 Skjåk, 2017-11-24)

#33

Jeg signerer fordi en flyplass gjør at jeg kan flytte hjem.

(Otta, 2017-11-24)

#35

Flyplassen vil tjene næringslivet i heile Norddalen.

(Oslo, 2017-11-24)

#36

Fordi det trengs! Og det vil gi flere arbeidsplasser!

(Gudbrandsdalen, 2017-11-24)

#41

Meiner det er viktig at nord Gulbransdalen kommer inn på fly-kartet i Norge.
Vil bli mye enklere for folk i området og reise. Også ein stor fordel for reiselivsbedriftene i området.

(Førde, 2017-11-24)

#42

Ja til flyplass i Vågå. En flyplass i dette betydningsful og sentral beliggende området, er betydningsful både for turister, næringsdrivende, kortidsbesøkende og ellers alle de som vil spære den lange reisetid, vil bidra til vekst og sikre flere besøkende pga kortere reisetid, dette vil mange sette pris på. Tid er viktig i vår tid.

(Vågå, 2017-11-24)

#44

Det er heilt nødvendig. For nordalen. Vi har alle behov .Både nærings bedrifter og turismen

( Dovre , 2017-11-24)

#54

Jeg signerer fordi jeg er enig i oppropet og støtter styret sitt gode arbrif

(Lom, 2017-11-24)

#59

Distriktene trenger fler arbeidsplasser

(Jessheim, 2017-11-24)

#60

Innlandets nye flyplass med stort potensiale. Et godt egnet sted for turister å reise til med mange gode og allerede etablerte tilbud innenfor turist næringen. Samtidig som beboere i området kommer atskillig nærmere øvrige deler av Norge og resten av verden. Etablering av Tolstadåsen lufthavn har stor betydning for muligheten til å nå prosjekt målene i alpinprosjektet i Bøverdal.

(Jessheim, 2017-11-24)

#61

Ringvirkninger og stimulans til næringsliv og turisme samt rask forbindelse til omverdenen for oss som bor her

(Vågå, 2017-11-24)

#62

Vågå er bygda i mitt hjerte, og vi har bygd oss ei flott hytte her! Ønsker at Vågå skal ha en sunn utvikling for et levedyktig næringsliv. En flyplass i Vågå gjør bygda til porten til både Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell.

(Jessheim, 2017-11-24)

#67

Med erfaring fra Røros kan eg si at ein flyplass vil få svært stor betydning for utviklinga i regionen.

(Garmo, 2017-11-24)

#73

Norddalen treng sårt ein flyplass! Kvifor skal andre fylker ha mange og Oppland kun ein? Og helst ser våre topp-politikarar at denne blir nedlagt og!!!

(2693 Nordberg, 2017-11-24)

#76

Vil hå flyplass i Vågå

(Vågå, 2017-11-24)

#84

Alle trenger en flyplass. Det er langt til Gardermoen, også er det dyrt med bil p.g.a bommer.

(Hamar, 2017-11-24)

#86

Jeg vil motarbeide en avfolking av Norddalen

(Vågå, 2017-11-24)

#102

Flere arbeidsplasser, større muligheter for helårstrafikk til bygdastrøket.

(Lom, 2017-11-25)

#110

Flyplass trengs for fastboende, turister og nye arbeidsplasser

(Råholt, 2017-11-25)

#114

Nødvendig for utvikling i regionen

(lørenskog, 2017-11-26)

#128

Arbeider for tiden i Albania. Reiseruten er Vågå - Gardermoen- Istanbul - Tirana. Lengst i tid er etappen fra Vågå til Gardermoen.
Det har blitt fokusert mye på kortere reisetid til Oslo, men vel så viktig er å få ned reisetiden til det store utland.
Reisetid fra de fleste byer i Europa hadde blitt ca 3 timer og da begynner markedet for langhelg i Nord-Gudbrandsdalen å bli stort

(moglice, 2017-11-26)

#131

Dette arbeidde foreldra mine for å få til, så nå må det skje for utviklinga I bygdene oppi her.

(Lom, 2017-11-26)

#133

Flyplass representerer et nytt og nødvendig transporttilbud til næringsliv, lokalbefolkning og reiseliv.

(Nordre Graner 8, 2017-11-26)

#137

Selfølgelig fordi jeg vil ha flyplass.

(Vågå, 2017-11-26)

#143

Det er helt nødvendig for videre utvikling av reiseliv og øvrig næringsliv i regionen.

(Tessanden, 2017-11-26)

#147

Jeg pendlet på jobb hver uke. For øyeblikket Hardanger og Tromsø. Det er snakk om 10-12 timer i bil hver uke!

(Vågå, 2017-11-27)

#148

Vil bidra til at min mobilitet i jobben økes og reisetid reduseres

(Vågå, 2017-11-27)

#153

Som Skjåkver bosatt i Bergen er det fryktelig langt hjem, en flyplass på Vågå ville gjort det vesentlig lettere å dra hjem på helgebesøk. Det ville også gjort det å flytte hjem igjen og bli pendler engang i framtiden til ett alternativ. Videre har jeg troen på at denne flyplassen vil gi både økt turisme, økt bruk av den enestående vakre dalen vår som kurs/konferansedestinasjon og også gjort norddalen mer attraktiv for bedriftsetableringer.

(Bergen, 2017-11-27)

#155

Vi trenger en flyplass i Nord Gudbrandsdal da det er langt til nærmeste flyplass. Ein flyplass i nærheten blir nok positivt både for folketal og turisme.

(Skjåk, 2017-11-27)

#158

Utvikling er viktig for fremtiden

(Vågå, 2017-11-27)

#159

Eg vil ha liv i Norddalen!

(Heidal, 2017-11-27)

#164

Vi trenger flyplass !

(HEIDAL, 2017-11-28)

#169

Med barn og en samboer som er i Oslo fra søndag til torsdag hadde flyplass i Vågå hjulpet oss veldig.

(Nordberg, 2017-11-28)

#174

Jeg signere fordi da kan man reise lettere rundt om i Norge og i utlandet.

(Otta/Heidal, 2017-11-28)

#180

mye verdifullt for mange her

(Otta, 2017-12-01)

#181

Nærings og Reiselivet i norddalen treng flyplass.

(Vågå, 2017-12-01)

#189

Vi har hyttetomt i Bøverdalen, og familien til min kone er fra Bøverdalen. Hvis flyplassen og alpint anlegget blir realisert kan vi sette opp hytte og være i området mere.

(Kolvereid , 2017-12-04)

#194

Flyplass bidrar til styrking av næringslivet i regionen
Turisme er på vei til å bli den tredje største næringen i Norge,etter olje og fisk. Naturbasert næringsliv/turisme er i sterkest vekst. Og når vi har av den vakreste naturen i Norge så ligger vi godt an til å få vekst i denne næringen. Å korte ned reisetiden for et folk som bor på avsidesliggende steder som Oslo,Bergen,Trondheim,Nord-Norge og utenlands (

(Lom, 2017-12-07)

#196

Flere arbeidsplasser i Norddalen, for å holde på ungdommen i bygdene våre.

(Dovreskogen, 2017-12-25)

#199

Fordi nord-Gudbrandsdalen må bli mer tilgjengelig mot vestlandet og arbeidsmarkedet der, mer tilgjengelig for turister utenifra generelt. Raskere tilgang til sentraliserte helsetjenester folk praktisk talt tar livet av seg gjennom bil/buss og togtrafikk idag, tjenester byfolk har på dørstokken sin.

(Bergen/Otta, 2017-12-31)