Nei til Bygdalista sitt forslag om å svekke Vågå kulturskule og kulturfeltet!

Kommentarer

#1

Dette vil systematisk svekke heile kulturfeltet i Vågå og Gudbrandsdalen!

(Vågå, 2017-11-21)

#3

Ja til kunst og kultur! Kulturskolen er en skole som formidler verdifull kunnskap, opplevelse og læring.

(Stavanger, 2017-11-21)

#4

Som musikar og aktiv instruktør i folkemusikk og -dans veit eg kor viktig kulturskuletilbodet i kommunane er for å halde fram med god rekruttering og sikre kvalitetsopplæring.

(Lom, 2017-11-21)

#14

Dette vil svekke kulturtilbodet til barn og unge på kort sikt, og svekke Vågå som kulturkommune på lang sikt.

(Lom, 2017-11-21)

#15

Kulturskolen på et fagelig nivå er ekstra viktig i bygdene. Verdien av kultur måles ikke i penger, men i livsverdi!

(Vågå, 2017-11-21)

#17

Det er viktig med kulturskoler

(Oslo, 2017-11-21)

#19

Kulturskolen i Vågå har betydd mye for meg, sammen med Vågå trekkspelklubb og Vågå spel- og dansarlag. Vågå spel- og dansarlag ga meg tradisjonskunnskapen og kulturskolen ga meg muligheten til å samarbeide med folk med interesse innenfor andre sjangre i kulturfeltet. Kulturskolen har uten tvil vært viktig for mine valg, både muikalsk og ut i arbeidslivet.

(Oslo, 2017-11-21)

#22

Kulturskolen er en perle

(Vågå, 2017-11-21)

#27

Kulturskolen er viktig i seg selv, men frivilligheten er også avhengig av at vi har profesjonelle kulturarbeidere i området. For eksempel har Vågå strykeorkester i perioder engasjert samme dirigent som har stått for opplæringen på cello og fiolin i kulturskolen.

Engasjementet i lag og foreninger går i bølger, og akkurat nå er strykeorkesteret i en bølgedal. Vi er avhengig av at opplæringen skjer i kulturskolen slik at vi kan rekruttere unge i fremtiden. Det er utopisk at vi skal kunne bidra med "opplæring og aktiviteter" for unge som vil lære strykeinstrumenter og klassisk musikk når orkesteret for tida har nok med å overleve.

(Vågå, 2017-11-21)

#30

Vi har same problemstilling i Sogn, kultur vert nedprioritert i budsjettarbeidet

(Gaupne, 2017-11-21)

#37

Som kulturskolerektor lenger sør i dalen, ser jeg dette som ødeleggende for et godt kulturliv i Vågå.
Jeg ser nødvendigheten av langsiktighet og bevisst planlegging for å opprettholde/videreutvikle det som finnes av kulturelle tilbud i kommunen. Dette forslaget bidrar snarere til å rasere noe som er bygd opp gjennom mange tiår.

(Ringebu, 2017-11-21)

#38

For langsiktig tenkning - sats på faglærte - ALLTID!!

(Oslo, 2017-11-21)

#42

Er halvt vagver og har halve slekta i Vågå. Har vært profesjonell kulturarbeider i 40 år. Det er et yrke som heldigvis de fleste har skjønt og fått respekt for. At syklubber og andre frivillige som kulturarbeidere og arrangører av kulturevenementer hører fortiden til. Som støttearbeidere ja, men ikke som ledere av kulturarrangementer eller kulturbeidere. Dette er et svært dårlig forslag av AP som kanskje har vært på ville veier en stund, og overraskende av Bygdelista som jeg trodde bedre om. Jeg kommer til å advare mine venner og kollegaer mot å flytte til Vågå eller på andre måter bruke energi på denne bygda hvis dette skal være en ledetråd.

(Oslo, 2017-11-21)

#45

Vågå er ei flott bygd. I mine to år der, opplevde eg kulturskulen som ei drivkraft for utruleg mykje god aktivitet. Viktig kunnskap blir halde i hevd og formidla i kulturskulen. Musikk og kultur er ikkje berre ein hobby, det er fag og handverk som må lærast. Vi treng profesjonelle lærarar, og vi treng kulturskulen i alle kommunar!

(Kvinnherad, 2017-11-21)

#52

Kulturskulen er ein utruleg viktig plass for barn og unge, ikkje berre for å stimulere deira kreative evner, men også fordi kultur (med god hjelp av lærarane) er med på å forme mennesket i desse barna.
Ein velfungerande kulturskule er viktig og kanskje til og med nødving for å skape eit aksepterande og opent miljø.
Ja til ein kulturskule med dyktige lærarar som er med på å hjelpe barn og unge med interesse for dans, musikk, visuell kunst, o.s.v., og som er med på å vidareutvikle Vågå som attraktiv bygd å flytte (tilbake) til.

(Vågå, 2017-11-21)

#55

Ønsker å ta vare på og styrke kulturskulen i kulturbygda Vågå!

(Vågå, 2017-11-21)

#57

Kunst og kultur må ALDRI tas bort fra barnehage, skole eller fritidsaktiviteter.

(Ringebu, 2017-11-21)

#58

Kulturskolen er viktig

(Vågå, 2017-11-21)

#63

Eg er sjølv profesjonell kunstnar frå ei lita bygd, og hadde nok aldri hamna i den livsbana utan kulturskule. Saman med vener arrangerer eg jamnleg utstillingar og konsertar i heimkommunen min. Eg er overbevist at kulturskule er ei lita investering som får store ringverknadar for lokalsamfunn og born og unge som veks opp der.

(Velsvik, 2017-11-21)

#72

Kulturskulane er noko av det viktigaste som finst i norsk kulturliv, særleg på bygda, og dei er særs vellukka, verkeleg ei suksesshistorie alle kan vera stolte av!

(Oslo, 2017-11-21)

#73

Heia kvalitetskultur i Vågå!

(KRISTIANSAND , 2017-11-21)

#91

Eg signerer fordi eg ønskjer å vise mi støtte i kampen mot det som kan synast som arroganse; i beste fall uforstand. Ein må ta vare på og lytte til fagfolket; kven andre kan dyrke og halde nivået i ein kulturskule oppe - og i tillegg levere så mange ulike tenester av god kvalitet til glede for heile bygda? Det er barna våre det gjeld, og dei fortener det beste! Det er så utruleg lett å rive ned noko som er målretta bygd opp over tiår. Kven ønskjer det? Dette handlar om identitet, samhald, verdiar, om å stimulere og inspirere, forløyse talent, gje kulturell ballast for livet, byggje barn og unge til å bli heile menneskje og kompetente borgarar. Det er det kulturskulen gjer. Kulturskulen er noko av det som gjer Vågå til ei attraktiv bygd som folk vil flytte til - ei bygd det er godt og spennande å bu i og vekse opp i. Vågå har på mange måtar vore ei bygd som synest på kulturskulekartet, takka vere ein drivende dyktig rektor og eit godt kollegium. Dette har ikkje kome av seg sjøl. Dette har ikkje vorte til ved venstrehåndsarbeid i ledige stunder. Kukturbygda Vågå; finst den om kulturskulen mister kvaliteten og profesjonaliteten?

(Asker, 2017-11-21)

#98

Vågå kulturskule er en veldrevet skole med dyktige pedagoger som Vågå, og nordalsregionen ellers ikke kan være foruten. Forslaget kan føre til kulturelt hærverk og burde aldri vært fremmet.

(Skjåk, 2017-11-21)

#103

Kulturskole er kjempeviktig! (og dessuten lovpålagt)
Klarer ikke bygda å ha et godt nok kulturtilbud til ungene sine, risikerer dere fraflytting, og dermed mindre skatteinntekter. Og et dårligere lokalmiljø selvsagt.
Å kvitte seg med kulturarbeidere får garantert negative ringvirkninger. Dessuten er kulturarbeidsplasser også arbeidsplasser.

(Trondheim , 2017-11-21)

#109

Ei bygd er avhengig av eit kulturliv basert på profesjonelle instruktørar og ei organisering. Ja, lag og foreningar kan vera med på dette i samarbeid med kulturskulen, men det vil bli "sprettballtilbud" om lag og foreningar skal drive dette aleine. Da vil det variere frå år til år om ein i heileteke skal kunne gje eit tilbud, ut frå om ein har friviljuge instruktørar eller ikkje. Vågå kommune var så godt i gang med Våg og Leve. Har vi gløymt satsingane vår nå. Kva er det som gjer at folk vil fløtta til Vågå. Jau , det er dei tilbod vi har til barn og unge:)

(Vågå, 2017-11-21)

#113

Jeg signerer fordi dette er en viktig sak for Vågå kommune sine innbyggere og oppvekstvilkår for barn og unge.

(Dovre, 2017-11-21)

#123

kultur er grunnlag for trivsel, grunn til valg av bosted, og å svekke/legge ned kulturtilbud vil gjøre kommunen mindre attraktiv både for de som bor der nå og for tilflyttere. Tenk dere om en ekstra gang!

(Lillehammer, 2017-11-21)

#124

Må ein slanke kroppen, er det misforstått å begynne med hjarta.

(Lom, 2017-11-21)

#129

Kultur!! Er! Viktig!!!

(Oslo, 2017-11-22)

#131

Jeg er kulturskolelærer. Fagfolk med høyskoleutdanning og fagkunnskap bør bli verdsatt!

(Gjøvik, 2017-11-22)

#138

I en tid hvor estetiske fag får stadig mindre oppmerksomhet, er det desto viktigere at kulturskolen, med sine profesjonelle krefter, består.

(Gran, 2017-11-22)

#140

Kultur er skjønnhet, glede, inspirasjon, sosial arena og mye mer; ikke ta det bort fra ungdommen. Hva skal vi drive med da, vi som ikke liker idrett eller dataspill?

(Oslo, 2017-11-22)

#144

Full støtte til kronikkforfatter i GD

(Lillehammet, 2017-11-22)

#145

Eg signerer fordi kulturskulen gjorde at eg fekk trua på meg selv, så eg endeleg kunne prate på ei scene for ei folkemengde eller snakke med fremmede på jobb eller i privat setting

(Vågå, 2017-11-22)

#152

Fordi kulturskolen betyr så mye for så mange. Fordi kulturskolen er en skole som skal sørge for opplæring i viktige fag innenfor kunst- og kulturfeltet. Fordi fagkompetanse og forankring er vesentlig for å drive en god kulturskolenå - og ikke minst inn i fremtiden. Fordi kulturskole er en lovpålagt tjeneste - og rollen og samfunnsoppdraget til kulturskolen er å være en pådriver, en møteplass og en utvikler innenfor et felt som ikke trenger nedskalering - MEN styrking.

(Asker, 2017-11-22)

#167

Alle barn og unge bør ha et godt kulturskole-tilbud!!!

(Stavern, 2017-11-22)

#170

Vi behøver kulturskolen i Vågå - den er fantastisk!!

(Vågå, 2017-11-22)

#177

Vågå Kulturskule med tilknytta lærarkapasiteter er ein uvurderlig ressurs for barn og unge i bygda. Kjenn verdien og vern om det unike dykk har, Vågå Kommune.
Helsing Brit Halvorsen,
Solofløytist i Det Kongelige Kapel, København,
Tidlegare elev ved Vågå Kulturskule.

(København, 2017-11-23)

#178

Alle barn fortjener en god, lokal kulturskole

(Oslo, 2017-11-23)

#179

Jeg er sjokkert over at dette i det hele tatt er tatt opp som et tema, hva er det politikerne tenker på/med? Et menneske består av mer enn allmenne fag, uten kunst og kultur er vi ingen ting!

(Skjåk, 2017-11-23)

#185

Jeg var elev ved kulturskula i Vågå gjennom store deler av oppveksten og vil at mine unger skal ha samme mulighet hvis jeg flytter tilbake til bygda.

(Oslo / Vågå, 2017-11-25)

#197

Kulturskolen har vært veldig viktig for meg og min oppvekst!

(Trondheim, 2017-11-28)