Ta vare på verdens beste hjelpemiddel formidling

Kommentarer

#1

vi skal ikke tukle med dette

(tønsberg, 2017-10-21)

#2

Hjelpemidler er avgjørende for at mange skal klare seg selv og leve det livet de ønsker å leve.

(Tromsø, 2017-10-21)

#3

Det er viktig å beholde den ordningen for de som virkelig trenger dette før å opprettholde så god livskvalitet som mulig.

(Ramnes, 2017-10-21)

#6

Er funksjonshemmet. Og vet at dette vil ramme oss som er det.

(Kløfta, 2017-10-21)

#13

Har en sønn som er lam fra brystet og ned. Kommune økonomi skal ikke styre hvorvidt han skal få dekket sitt hjelpe behov!!!

(Kristiansand, 2017-10-21)

#16

Min sønn på fire er helt avhengig av hjelpemidler og vil være det for resten av sitt liv. Ordningen slik den er i dag fungerer helt utmerket.

(Kongsberg, 2017-10-21)

#17

Jeg signerer fordi jeg ønsker at hjelpemiddel formidling fortsatt skal ligge under folketrygden. Jeg er redd at det skal overføres kommunene og på den måten vil jeg og andre miste kompetansen som hjelpemiddel sentralene har. Jeg er redd jeg ikke får de hjelpemidlene jeg trenger, når jeg trenger dem. Jeg er redd at kommune budsjettene ikke vil dekke for hjelpemidlene og at dermed egenandeler blir innført.

(Skotterud, 2017-10-21)

#22

Ordninger som endres blir som regel dårligere pga. økonomiske innstramninger.

(Trondheim, 2017-10-21)

#23

Isak

(Oslo, 2017-10-21)

#27

Dette er viktig!

(Røyse, 2017-10-21)

#31

Denne ordningen skal være ststens ansvar. Det har fungert bra for meg i 45 år tar gjerne noen år til. Større likhet ved tildeling alle tar fra samme bord.

(Våler, 2017-10-21)

#36

Dette er viktig for oss og mitt barn.

(Alta , 2017-10-21)

#37

WHO sier at den norske modellen for tildeling av hjelpemidler er verdens beste, og det har de 3 grunner til. Nr.1: Den er nasjonal. Det betyr at det er like vilkår uansett hvor i landet man bor. Nr. 2: Den innebærer gjenbruk av alle hjelpemidler som er egnet for dette. Nr.3.: Gjennom hele livsløpet kan brukerne forholde seg til samme instans. I andre systemer er det ofte endringer i hvilke personer og ordninger brukerne må forholde seg til, gjennom sitt livsløp.

(Burfjord, 2017-10-21)

#38

Jeg har en sønn som er funksjonshemmet og har behov for hjelpemidler, og vi bor i en liten kommune, hvor dette vil bli ett problem for oss.

(Dokka, 2017-10-21)

#42

Makt til kommunen betyr ingenhjeloemidler ! Dusj/stellebordet på terapibasseng er borte. Boblebadekar i institusjon blir ikke reparert. Kommunen har ikke råd eller kompetanse. Det hjelper ikke å ha krav på, når kommunen ikke følger opp !

(Tofte, 2017-10-21)

#43

Man kan si mye rart om hjelpemiddelsentralen men det er helt klart bedre en hva kommunen kan få til!

Jobb heller med å forbedre systemet der det er!

(Tønsberg, 2017-10-21)

#46

Jeg har en sønn som har Cp og har behov for den ordningen vi har fra før!

(Skien, 2017-10-21)

#48

Vi trenger ordningen som den er.

(Ski, 2017-10-21)

#54

Bruker en del
hjelpemidler

(Porsgrunn, 2017-10-21)

#61

Det er ikke noe alternativ. Ordningen må bestå.

(Heggedal , 2017-10-21)

#64

La ikke kommune økonomi avgjøre om man skal få hjelpemidler.

(Ås , 2017-10-21)

#69

Jeg er redd det vil bli en salderingspost i kommuneøkonomien, og de svakeste vil tape. Igjen.

(Kvaløysletta, 2017-10-21)

#70

Kommunene har ikke ressurser ei kunnskap til å følge opp hjelpemiddel behovet til landets innbyggere som har spesielle behov.

(1473. Lørenskog, 2017-10-21)

#71

Hjelpemidler må være folketrygdens ansvar.

(Seljord, 2017-10-21)

#81

Guttungen vår er avhengig av mange forskjellige hjelpemidler

(Tønsberg , 2017-10-21)

#82

Jeg har barn med spesielle behov som dette tema rammer.

(Drammen , 2017-10-21)

#86

Likt for alle uansett kommune. Veldig variabel kompetanse i kommunene.De som styrer sentralt må ta ansvar og ikke skyve fra seg ansvar.

(Karmøy, 2017-10-21)

#88

m-rognes-77@hotmail

(Jakobsli , 2017-10-21)

#94

Jeg signerer for mine 2 barn med spesielle behov, og det bør være en rettighet å få alle hjelpemidler som man trenger for å få et enklere liv.. kjapt, tilpasset og levert uten å kjempe og forklare..

(Trondheim, 2017-10-21)

#103

Blir det verre en det er nå, så er det ingen handikappede i Norge som får hjelpemidler..

(stavanger, 2017-10-21)

#109

Det er viktig at dagens hjelpemiddelordning består. Å overføre ansvaret til kommunene er en dårlig ide som vil føre til kaos og urettferdig fordeling og praksis, med kommunens økonomi som avgjørende faktor i stedet for brukers behov.

(Bergen, 2017-10-22)

#110

Kommunene ikke må få mer makt overfor sine innbyggere. Jeg skulle også ønske at økonomisk støtte fra staten, der kommunene tjener på at innbyggerne er syke/fungerer dårlig/ har fler diagnoser/bruker mye medisiner, blir øremerket. Kommunene bør ikke tjene på å gi innbyggerne et dårlig tilbud, slik at de blir mer syke. Tilfellet som her nevnes, går ut på det samme, men er mer konkret og lettere å ta tak i og å forstå konsekvensene av for hver og en.

(Larvik, 2017-10-22)

#111

Pårørende til fuunksjonshemmet mann. Bor i en kommune hvor man må kjempe om absolitt alt. Dette vil bli enda en hard kamp.Hvorfor ødelegge det siste som faktisk fungerer ganske smertefritt? Hor vanskelig skal man gjøre livet for en gruppe som har nok å stri med. Hjelpemidler er livsnødvendig, og ikke noe en hardt presset kommune skal kunne spare bort. Og det vil dem gjøre.

(Lørenskog, 2017-10-22)

#114

Jeg signerer fordi at skulle en slik ordning komme til å bli styrt av hver kommune, kommer det til å bli store forskjellsbehandlinger i saker der man trenger hjelpemidler. Hvor endre noe som fungerer godt per i dag?!!!

(Sandefjord, 2017-10-22)

#115

Jeg signerer fordi livskvalitet er viktig! Hvis det blir slikt at hjelpemidler ikke er gjennom folketrygden lengre så blir det veldig få som får hjelpemidler som igjen går utover livs kvaliteten til folk.

(Porsgrunn , 2017-10-22)

#129

Jeg signerer fordi det ikke skal være tilfeldig hvem som får tildelt utstyr de har behov for.

(Hundvåg, 2017-10-22)

#134

Viktig at alle har samme rettigheter og tilgang til hjelpemidler.

(Samdefjord, 2017-10-22)

#135

Ta vare på verdens beste hjelpemiddel formidling

å reparere et system som fungerer er unødvendig vi ber stortinget om å gå i mot endringene som er foreslått om å overføre oppgaver om hjelpmiddel formidlinga fra staten til kommunene. DERFOR SIGNERER JEG!!!!

(Sandnes, 2017-10-22)

#137

En handikappet person som sitter i rullestol kan brått ikke bare begynne å gå på henda fordi de rikeste ønsker mer skattelette!

(Moss, 2017-10-22)

#139

Min mann er slagrammet og slik som det er no så er det allerede forskjell på tilbudet om hjelpemidler og værre vil det bli hvis kommunene overtar .

(Saupstadringen 35 A Trondheim , 2017-10-22)

#142

Tildelingssystemet fungerer og hjemmelen i trygdelovene er forutsigbar for folk.

(Eidsvoll, 2017-10-22)

#144

Alle må ha like muligheter !

(Bardu, 2017-10-22)

#147

Hvorfor endre på ett system som fungerer? Kommunene har allerede fått pålagt nok oppgaver. Mange oppgaver utføres svært ulikt fra kommune til kommune i forhold til økonomi, prioriteringer og kompetanse.

(Tønsberg , 2017-10-22)

#148

Dette vil gjøre det avhengig av hvilken kommune du bør i om du får de hjelpemidlene du er avhengig av. Det øker forskjellene i landet vårt og fortsetter det de blå blå har satt i gang. Ta fra de svakeste, det er smart flaut å være norsk.

(Årnes , 2017-10-22)

#150

Å overføre ansvaret til kommunen vil øke forskjeller og gi et dårligere tilbud. Spydeberg kommune har ikke engang en eneste ergoterapeut ansatt.

(Spydeberg, 2017-10-22)

#151

Fordi man trenger ikke å fikse på noe som allerede fungere.

(Kristiansand , 2017-10-22)

#155

De som trenger hjelpemidler har nå en grei dialog med nav og får det de trengèr. Blir dette flyttet til kommunen må vi nok sloss for å få det meste av hjelpemidler forde kommunene har dårlig økonomi. Flere vil ikke få det de har krav på forde kompetansen heller ikke er det i små kommuner og det vil være opp til enelt mennesker å besremme/tolke lovverket. Samme katastrofe som vi har med omsorgspenger og assistent timer til trengende forde de ligger på kommunalt bord nå. Store forskjeller i hva folk får fra kommune til kommune. Det burde være likt for alle. Det vlir det ikke når det blir lagt til kommunene. Ofte ansatte uten kompetanse forde de ikke får ansarte med kompetanse. Likhet for alle blir det best når vi har det systemet vi har nå.

(Ulltveit 35, 2017-10-22)

#157

Om kommunene får ansvaret, blir det ikke mye hjelp å få. Ikke rør et system som fungerer.

(Oppegård, 2017-10-22)

#162

Hjelpmiddelsentralene og folketrygden sørger for at det ikke er opp til kommunale budsjetter og prioriteringer hvem som får hvilke hjelpemidler.
If it works, don't mess with it...

(Skien, 2017-10-22)

#164

Jeg er funksjonshemmet selv. Vet hvor mye ett hjelpemiddel kan gjøre med din livssituasjon og din følelse av frihet og mestring.

(Tranby , 2017-10-22)

#169

Dagens kompetanse vil forsvinne, og kommunene vil ikke klare å opparbeide samme kompetanse som hjelpemiddelsentralen har idag. Dette vil bety dårligere tilbud til brukere PG pårørende, på samme måte som det idag er dårlig kompetanse på rehabilitering i kommunene.

(Stange, 2017-10-22)

#170

Fordi dette er ett bra hjelpe middel for alle de som trenger dette

(Larvik , 2017-10-22)

#171

Jeg har selv barn som trenger hjelpmiddler.

(Gol, 2017-10-22)

#172

Kommuneøkonomi skal ikke bestemme hvilke og hvor gode hjelpemidler man får. Behold statlig ordning!

(Oslo, 2017-10-22)

#175

Dette er viktig for oss som trenger hjelpemidler og ikke minst nå som regjeringen vil gi mindre støtte til oss som er rammet av et uhell/sykdom og som ikke tjener flust av penger!

(Drammen , 2017-10-22)

#179

Det kan ikke bli slik at det kommer ann på kommunens økonomi om en får hjelpemiddel eller ikke når behovet for hjelpemiddelet er der.

(Vennesla, 2017-10-22)

#183

Dette er viktig

(oslo, 2017-10-22)

#185

Jeg har to barn med særskilte behov og er avhengig av mange ulike hjelpemidler.

(Ørsta , 2017-10-22)

#191

Jeg mener at det er viktig

(Oslo , 2017-10-22)

#193

Fordi jeg bryr meg

(Oslo, 2017-10-22)