Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Kommentarer

#609

Trærne her er viktig for bomiljøet og gjør det mer attraktivt å bo her, og gir defor bedre oppvekstvilkår for barna. Jeg signerer fordi både trær og sykkelsti er mulig. Billige løsninger på kort sikt er ofte dyre på lang sikt.

(Oslo, 2019-06-07)

#610

Jeg vil beholde de gamle trærne som har stått her siden starten og markerer starten på Langbølgen på Lambertseter

(Oslo, 2019-06-07)

#612

Det er vandalisme å fjerne frisk trær i byen! Særlig av et rødgrønt byråd!!!

(Oslo, 2019-06-07)

#627

Trær er mye mer verdt enn en sykkelvei som et fåtall kommer til å bruke. Mye enklere å sykle Ekebergveien eller Oberst Rhodes vei enn sykle ned til Langbølgen for så å sykle opp igjen

(Oslo, 2019-06-07)

#628

Jeg elsker naturen!!!

(Oslo, 2019-06-07)

#629

Jeg flyttet inn i Langbølgen 41 i mars. Er syklist selv, og mener at sykkelstien i Langbølgen er unødvendig; enda verre, skal utbygging skje på bekostning av trærne langs veien.

(Oslo, 2019-06-07)

#630

Trærne gir veien og området et preg av parkmessig utseende.

(Oslo, 2019-06-07)

#632

Jeg signerer fordi nok er nok nå!

(Bækkelaget, 2019-06-07)

#636

Galskapen må stoppes!!

(Oslo, 2019-06-07)

#637

Det ødelegger nabolaget og naturen og for fuglene

(Oslo , 2019-06-07)

#639

Nei til rasering av lønnealleen

(Oslo, 2019-06-08)

#642

Hugging av trærne er miljøfiendtlig.

(Oslo, 2019-06-08)

#648

Latskap og lettvinthet er ødeleggende, og vi er seriøst lei løsninger som ikke kan gjennomføres uten å rasere noe annet på veien!!!
Respekt er blitt en mangelvare!!!!

(Son, 2019-06-08)

#649

Jeg signerer fordi det er viktig å beholde disse trærne når de er en viktig del av lokalmiljøet sin trivsel og bidrar med CO2 fangst samt produksjon av O2

(Oslo, 2019-06-08)

#651

Dette er vandalisering og ødelegger trivselen for beboerne i området! La trærne stå!

(Oslo, 2019-06-09)

#657

Jeg signerer fordi store løvtrær er viktige nøkkelarter for insekter, fugler, flaggermus og mange andre arter. Ikke minst setter vi mennesker også svært stor pris på de.

(Trondheim, 2019-06-09)

#660

Det er meningsløst at man skal fjerne trær når de er bokstavelig talt gigantiske luftfiltre. Luftforurensning øker, hvilke skader folkehelsen. Da er det bare gunstig at det blir flere trær i byene og at de som allerede står ikke blir hugget ned.
https://www.youtube.com/watch?v=aKyvGHycngM

(Flå, 2019-06-09)

#663

Sykkel og trær må kunne forenes!

(Oslo, 2019-06-09)

#664

Oslos grønne satsning dreier seg hovedsakelig om tekniske trafikkløsninger som primært tjener den mest mobile delen av bybefolkningen (syklister av flere slag), mens hensyn til natur og kultur og livskvalitet for folk flest altfor ofte skyves til side.

(Fetsund, 2019-06-09)

#665

Byrådet må slutte å ødelegge Oslo!

(LENA, 2019-06-10)

#666

Jeg signerer fordi, det er et inngrep og rasering av etablert bebyggelse.

(Oslo, 2019-06-10)

#668

Bodde der i barndommen

(Nærbø, 2019-06-10)

#672

Hunder og mennesker trenger trær i nærområdet!

(Oslo, 2019-06-10)

#674

Dette er uakseptabelt, vi må beholde de fine trærne våres!!!!

(Oslo, 2019-06-10)

#687

Lønnetrærne kan bevares selv om det legges sykkelveg her!

(Lillehammer, 2019-06-11)

#689

Har hund og liker tur i natur.

(Oslo, 2019-06-11)

#690

Jeg signerer fordi jeg vet at Lambertseter er kjent for sin flotte natur og flotte turstier. Derfor er det synd og unødvendig å fjerne trær som skaper trivsel og god luftkvalitet. Jeg synes også at man generelt må holde på den flotte naturen som Norge er så kjent for å ha. De fleste er glad i den og trives i den.

(MAURA, 2019-06-11)

#691

Håper at flest mulig av trærne i Langbølgen blir bevart.

(Oslo, 2019-06-11)

#692

Jeg signerer fordi det er et forferdelig inngrep og ødeleggelse av flotte trær som er viktig for beboerne.

(Lambertseter, Oslo, 2019-06-11)

#695

Jeg er imot hele sykkelfeltprosjektet, fordi det er ikke et reelt behov. Og spesielt er jeg imot at man skal ofre flotte trær for å iverksette dette jævla tullet.

(Munkelia, 2019-06-11)

#696

Jeg signerer fordi bevaring av trær som det tar 2 generasjoner å få store er viktigere enn sykkelveier som stort sett anlegges for å fordrive biler som vi alle trenger.

(Oslo, 2019-06-11)

#697

Dette er helt gale Matias. Fjerne gamle trær som sørger for god luftkvalitet for å anlegge sykkelvei?? Da hjelper det ikke å sette opp biekasser og insektshotel, når det ikke lenger er noe å pollinere!

(Oslo, 2019-06-12)

#701

Jeg vil at trærne bevares!i

(Lambertseter, 2019-06-12)

#702

Det er VÅRT miljø.. VÅRT hjem, det er ALT FOR MANGE BLOKKER her på Lambertseter, vi trenger GRØNT, ikke mer betong!

(Lambertseter, 2019-06-12)

#703

Nok er nok

(Lørenskog , 2019-06-12)

#704

Dette er veldig viktig for meg!

(Oslo, 2019-06-12)

#705

Jeg bor i nærområdet og ønsker å beholde trærne.

(Østensjø, oslo, 2019-06-12)

#709

Trær og grøntareal er viktig for
trivselen. Langbølgen må ikke reduseres til en gjennomfartsåre. Myndighetene må legge til rette for at det også er et hyggelig sted å oppholde seg. Asfalt og betong har vi mer enn nok av. Miljøvern handler også om å ta vare på de grønne lunger.

(Langbølgen 41, 2019-06-12)

#714

Jeg mener at det er helt urimelig å drive nedhugst i miljøets navn på denne måten. Det må være mulig å regulere den veimassen man har for å tilrettelegge for alle trafikanter.

(Oslo, 2019-06-12)

#715

Jeg signerer fordi de 60-år friske gamle trærne er viktige for alle som bor her. Tar i mot støv og renser luften. Og ikke minst, er de vakre.

(Oslo, 2019-06-12)

#719

Linn Hanphongkun

(Oslo, 2019-06-12)

#725

Jeg bor er mye i nærområde vokst opp der. Så la alen der få leve. Tenk på fri område til barna. Rundt der. Å hva det har betydd.

(Oslo, 2019-06-12)

#745

Jeg signerer fordi jeg mener at det er viktig å beholde og bevare trær og grøntområder for å skape gode bomiljø for barn og voksne som bor i området.

(Ljabru, 2019-06-13)

#749

Jeg skriver under her fordi jeg synes det er best at trærne får stå. Lag heller sykkelsti ved sida. Trærne fungerer som luftrensere og er bra for trafikkmiljøet. Og lyddempende og utsiktmessig for beboere i nærheten

(Oslo, 2019-06-13)

#754

Jeg vil beholde trærne - de er en del av miljøet vårt

(Oslo, 2019-06-13)

#759

Trær er bra for de som bor der, og for klimaet.

(Oslo, 2019-06-13)

#762

Viktig å bevare trærne!

(Oslo, 2019-06-13)

#763

Så flotte gamle trær må bevares!

(OSLO, 2019-06-13)

#764

Jeg er lei av byrådets rasering av byen vår til fordel for sykkelveier, som er ekstremt overprioritert

(OSLO, 2019-06-13)

#765

Erna Thornæs

(Oslo, 2019-06-13)

#766

Vil bevare trærne og ønsker ikke sykkelvei i denne gata. Fin andre gater som har flere aktive syklister. Her er det få som sykler.

(Langbølgen 46, 2019-06-13)

#771

Nå må det bli slutt på å fjærne flotte og friske trær i hovedstaden vår! Denne flotte alleen må bevares og ikke minst så er de der og sørger for renere luft!

(Nordstrand, 2019-06-13)

#776

Jeg bor på Lambertseter og vi trenger det grønne vi har.

(Oslo, 2019-06-13)

#779

Jeg bor i Langbølgen og vil at trærne skal bevares!

(Oslo, 2019-06-13)

#786

Folk kan sykle uten at trærne blir hugget ned.

(Oslo, 2019-06-13)

#791

Det er helt forferdelig å hugge ned trærne for å lage en sykkelvei ingen kommer til å benytte.

(OSLO, 2019-06-13)

#794

De trærne langs veien bør bevares! For en grønnere by!

(Oslo, 2019-06-13)

#795

Dette er meningsløst og har ikke noe med miljø å gjøre..

(1165 Oslo, 2019-06-13)

#797

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare trærne. Dette er uansett ikke den foretrukne sykkelveien i nærområdet. Det er Ekebergveien det...

(Oslo, 2019-06-13)

#798

Vi kan ikke fjerne flotte trær fordi det skal anlegges sykkelfelt. Det må da være plass til begge deler.

(Oslo, 2019-06-13)

#799

Vi blir mindre grønn når så mye vegetasjon blir byttet til asfalt.

(Nordstrand, 2019-06-13)