Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Kommentarer

#401

Hyggelig med gamle, store trær som i Bygdøy allé.
Hvorfor er det ikke mulig å kombinere trær og sykkelvei?

(Oslo, 2017-11-03)

#403

Ønsker å beholde vår flotte lønnealle!

(Oslo, 2017-11-03)

#407

Jeg er imot rasering av en 60 år gammel lønneallé

(Oslo, 2017-11-06)

#413

Min gamle gate.....

(Jessheim, 2017-11-07)

#418

Jeg mener det må være mulig å lage sykkelsti og likevel bevare den viktige og flotte lønnealléen.

(Oslo, 2017-11-07)

#427

Å felle lønnetrærene er galskap. Det vil ødelegge trivsel, sjarm og egenhet ved nærmiljlet, både for oss som bor her og for andre som ferdes her. I dagens verden bør alt som kan bidra positivt for et godt miljø ivaretas. Det er en ekstremt usosial profil dersom det stemmer at den nye sykkelveien egentlig var planlagt i eneboligområdet nedenfor, men at den ble flyttet til blokkbebyggelsen fordi det da kun var ett borettslag å forholde seg til. Antall mennesker som bor i blokkene og deres livskvalitet synes ikke å være tatt med i beregningen i så fall.

(Langbølgen, Oslo, 2017-11-08)

#428

Jeg bor i Langbølgen og blir direkte berørt av dette

(Oslo, 2017-11-08)

#433

Jeg vil bevare grøntområder, treallèer, skog etc.
Viktig for trivsel og helse.

(OTTESTAD, 2017-11-08)

#435

Lambertsetergutt.

(Oslo, 2017-11-09)

#437

Beboerne som blir berørt av trefellingen bor allerede midt i trafikken og trenger trærne som en positivt barriere.

(Oslo, 2017-11-09)

#440

Jeg vil bo i en fin gate som har fine trær som er veldig fine

(Langbølgen 71, 2017-11-10)

#443

Fordi det er vanvidd å pløye opp en sykkelsti denne veien, som svært få sykler i, ikke fordi det "farlig", men fordi den er bratt. Den rigide sykkelveipolitikken i Oslo ødelegger også miljøet i Langbølgen fra Senteret til Munkelia. Mange trær vil bli kappet.

(Enoks vei 7, 2017-11-12)

#444

Jeg signerer fordi jeg er oppvokst på Lambertseter og fulgt utviklingene av disse trærne i snart 60 år. Områder trenger trær for å myke opp blokkbebyggelsen og bevare grøntareal.

(Bjørndal, 2017-11-12)

#446

Jeg synes at fortauet heller skal lages bredere og deles mellom fotgjenger og syklist. Det bør som ellers i Europa lages en skillelinje slik at det blir trygt å gå på fortauet. Da vil det også være mulig og fortsatt parkere i gaten.

(Oslo, 2017-11-14)

#447

Det er viktig å beholde trærne i langbølgen!!!! Men jeg er heller ikke for sykkelvei, er ikke mange som sykler denne veien daglig!!!!!

(Osli, 2017-11-15)

#449

Finn andre løsninger på sykkelsti. Jeg sykler mye på Lambertseter og Langbølgen er bra nok som den er på sykkel. ikke rasér den vakre aleén! Vi blir bare så overstyrt

(Oslo, 2017-11-16)

#451

Ta vare på trærne i Langbølgen..ikke rasere hele miljøet vårt

(Langbølgen 43, 2017-11-16)

#452

Stå på!

(Oslo, 2017-11-18)

#457

Har vokst opp her og det ville være synd å miste disse trærne

(Rustad, 2017-11-19)

#458

Lambertseter sin egenart er bevaringsverdig og vil bli ødeleagt med kommunen sitt alternativ. Bokvalitetene for alle som bor i Langbølgen vil bli kraftig forriget. Sykling i Langbølgen er på et lavt nivå og vil ikke øke med komunen sitt alternativ. Et mer skånsomt alternativ må finnes. Bebyggelsen som planlegges i Cecilie Thoresens vei er noe helt annet og vil ikke ødlegge Lamberster sin egenart på samme måte som det er å rasere Langbølgen.

(Oslo, 2017-11-19)

#464

For at de ikke skal ta vekk trær på Lambertseter

(Skjetten, 2018-01-11)

#465

Stopp raseringen av borettslaget

(OSLO, 2018-01-11)

#470

Jeg er aktiv syklist selv, men det Oslo Kommune her driver med er totalt perspektivløst

(Oslo, 2018-01-11)

#478

Jeg synes det er feil at sykkelstier skal prioriteres fremfor en flott lønnealle, og fjerne parkeringsplassene til beboerene. Noen må snart innse at det er vinter i Norge, og folk sykler bare 4 måneder i året, 8mnd i året blir de ikke brukt.

(oslo, 2018-01-11)

#488

Galskap omkring sykkelveier. Sykkelveier for politikere, ikke syklister.

Hilsen tidligere sykkelbud

(Oslo, 2018-01-11)

#489

Dette er helt uakseptabelt!

(Oslo, 2018-01-11)

#490

Nå er det nok! Sykkelfanatikere raserer hele byen for å legge til rette for syklister som ikke finnes. Utekontorer og liggestoler kan fjernes etter neste valg, men disse trærne får vi ikke tilbake. Nok er nok! NEI til uopprettelig skade på Lambertseter.

(Oslo, 2018-01-11)

#494

Bevar lønnealléen i Langbølgen. Ja til miljøvern, nei til fanatisme og folk som behandler veier i Oslo som Tour de France!

(Oslo, 2018-01-11)

#495

Nok er nok. Det er bra for alle parter som det er i dag Sykkelister, gående og biler. Ikke ødelegg nærmiljøet

(Nordstrand /Ekeberg, 2018-01-11)

#497

Jeg signerer fordi det er på høy tid å få ordentlige planer for sykkel i Oslo. En skal ikke bare kutte ned trær og ødelegge områder for å få ting igjennom.

(Oslo, 2018-01-11)

#498

Galskapen til byrådet må stoppes!

(Drøbak, 2018-01-11)

#500

Dette er galskap

(Oslo, 2018-01-11)

#505

Ut med tullingene som ødelegger byen!

(Oslo, 2018-01-11)

#506

Trær er viktigere for et godt miljø enn sykler.

(Hønefoss , 2018-01-11)

#509

MDG ødelegger byen vår, og hvor mange prosent av befolkningen sykler?

(Oslo, 2018-01-11)

#510

Er det ikke greit å ha trær der trær skal og bør være,fremfor i blomsterpotter på parkeringsplasser i sentrum.......

(Mjøndalen, 2018-01-11)

#512

Er fra Lambertseter. Helt unødvendig med sykkelvei her.

(Oslo, 2018-01-11)

#514

Nå er nok nok

(Frogner, 2018-01-11)

#516

Jeg signerer fordi det tok meg to minutter å bedømme hjernekapasiteten til svært mange i MDG.

(Oslo, 2018-01-11)

#525

Jeg ønsker meg en alle og får det ikke. Dere har en som dere vil beholde.
Jeg synes de leker med oss på en sjofel måte og sløser med pengene våre.
Vi er da mange som vil ha en jord i fremtiden og ivareta miljøet på en mer realistisk og fornuftig måte. I MPG er de helt innkonsekvente. Hugger trær for syklister og erstatter dem med furutrær i kasser med designbenker, helt hinsides et skolebudsjett sin K&H undervisning på alle trinn i en barneskole. Blæh! Til MPG og AP.

(Røa, 2018-01-12)

#528

Fordi jeg de siste 40 årene ikke har sett en eneste syklist benytte denne veien, alle velger bedre alternativer på flatere veier, altså småveier med lite trafikk. Jeg vil heller ikke fjerne grønne trær, det er det motsatte av grønn politikk.

(Oslo, 2018-01-12)

#529

MDG som styrer Bymiljøetaten vil rasere bomiljø gjennom å fjerne alle grønne trær for å lage sykkelveier.
Dette er Miljøpartiet de grønne??!!

(Oslo, 2018-01-12)

#531

Jeg synes allt går for langt i denne byen. Her skal "miljø" gå forran allt. Vi trenger trær.

(Oslo, 2018-01-12)

#533

Bygg sykkelsti uten å rasere naturen!!!

(Oslo, 2018-01-13)

#534

Forkastelig å ødelegge miljøet på denne måten.

(Lambertseter, 2018-01-14)

#535

Det er hårreisende at miljø raseres pga sykkelsti. At miljøpartiet fjerner trær som er viktig for miljøet uten å bry seg om det til tross for protesterfra beboerne er dobbelmoral og ikke for miljøet. Utrolig arroganse og uvitenhet

(Oslo, 2018-01-14)

#536

Fordi dette er idioti

(Oslo, 2018-01-15)

#537

Har familie i oslo og liker denne aleen

(Trondheim, 2018-01-18)

#538

Politikken og politikere produserer feil

(Oslo, 2018-01-20)

#545

I tillegg til verdifulle trær, er denne strekningen utrustet med et godt fortau det er mulig å sykle på, gjelder bare å lære syklister å bruke ringeklokke når de nærmer seg. I tillegg er det bestemt å kutte verdifulle grøntarealer hvor barna i rekkehusene med adr. Mellombølgen leker. POLITIKERE TENK DERE OM!!!

(1152, 2018-05-14)

#547

Håpløst å ødelegge det som minner om natur for å få til enkle løsninger.

(Oslo, 2018-11-25)

#549

Trærne er store og flotte og skaper en flott ramme langs vei og fortau.

(Nordstrand, 2018-11-25)

#551

Vi må ha så mange trær som mulig i Oslo, det gir sjarm til gaten, vi kan ikke fjerne alt som er i byen vår bare fordi de gale i MDG/Ap har kjøpt seg tittel Europas miljø hovedstad i 2019 og ønsker å kunne fortelle hvor mange km sykkel vei de har fått laget.

(Oslo, 2018-12-15)

#552

Det er galskap å fjerne trær og alle parkeringsplassene. Få kommer til å sykle der fordi andre veier å sykle er mye bedre. Borettslaget påføres million utgifter med å lage nye parkeringsplasser.

(Oslo, 2018-12-15)

#556

For å bevare trærne

(Oslo, 2019-06-05)

#559

Ønsker ikke at alleen skal hogges

(Nesodden, tidligere Lambertseter , 2019-06-05)

#562

Født og oppvokst på Lambertseter. Ødelegge flotte trær pga sykkelvei henger ikke på greip.

(Oppegård, 2019-06-05)

#564

Flotte trær som det er en skam å fjerne for at en håndfull syklister skal få en unødvendig egen trasé. Man kan lage om fortauet på den ene siden til tur/retur sykkeltrasé og det andre til fortau for gående.

(1152 Oslo, 2019-06-05)

#570

Trærne i Oslo skal ha en særlig vern!

(Oslo, 2019-06-05)

#577

Jeg mener at politikerne har et ansvar for å ta de beste løsningene for folket, og hugge ned 60 å ta gamle trær unødig er skandale!

(Oslo, 2019-06-05)

#578

La trærne stå

(Oslo, 2019-06-05)

#579

Jeg signerer fordi det må være mulig å bevare vegetasjon og natur, selv der mange mennesker bor sammen! Det gir bedre luft og levevilkår også for alle de nye generasjonene på Lambertseter.

(Lørenskog, tidl. Lambertseter, 2019-06-05)

#584

Det er fullstendig unødvendig med en sykkelvei her. Det er flusst av rolige parallellgater å sykle i som ikke gir større omvei.

(Lambertseter, 2019-06-05)

#586

Bevar trærne

(Oslo, 2019-06-05)

#599

Det går ikke an å felle flotte, friske trær. De betyr utrolig mye for miljøet ogcer en viktig del det grønne Lambertseter !!

(Oslo, 2019-06-06)