NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#1602

Jobbet som opr sykepl hele livet! Ved flere anledninger har jeg vært m.pas til Ullevål sykeh i akuttsituasjoner og fått oppleve kvalifiserte team i aksjon! Fantastisk Min man ble thorax opr der,bare gode opplevelser. Når vi i Drammen nå melde pass er det trygt å sende pas til Ullevål

Reidunn Hilde Vist (Drammen, 2018-05-24)

#1603

Oslo er i vekst og kan ikke miste dette vitale sykehuset.

William Jørgen Koren (Ås, 2018-05-24)

#1607

Fordi det er galskap å legge ned Ullevål sykehus

Ann Sæter (Rykkinn, 2018-05-24)

#1608

Må beholde det beste sykehuset!

Anja Ødegård (Trondheim, 2018-05-24)

#1609

Jeg synes det er uakseptabelt å legge ned Ullevål sykehus

Eva Enge (Oslo , 2018-05-24)

#1610

Jeg signere fordi behovet for helsetiltak er voksende, i tråd med økt befolkning i storbyene. Dersom vi får en minskende helsetilbud, vil det ramme alle.
Sykehusene skal ikke gå i pluss, de er ikke vanlig bedrifter men heller et symbol på hvor mye verdi vi setter i en hver menneskets velvære. Ved å stenge ned, uten å ha et nytt og større tilbud klart til å ta over, sier politikkerne at de mangler bakkekontakt.

David Garner (Oslo, 2018-05-24)

#1611

Vet hva sykehuset står for i forhold til kompetanse og ressurser

Elisabeth Sørhuus (Nordahlvegen 76, 2312 Ottestad, 2018-05-24)

#1612

Det er for galt at de snakker om og legge ned vel fungerende sykehus og med et nybygget trauma mottak som det sies er det beste i sitt slag

Linda Paulsen (Oslo , 2018-05-24)

#1613

Vi trenger dere!!

Margaret Gundersen (Oslo, 2018-05-24)

#1614

Vi trenger dette sykehuset. Nå må dere begynne og ta helse på alvor!

Erna Enge (Oslo, 2018-05-24)

#1619

Innbyggerne trenger Ullevål sykehus. Det er godt etablert, har god kompetanse, er sentralt og lett tilgjengelig. Det er vanvittig sløsing av ressurser om det flyttes eller nedlehgges.

Nina Torgersen (Oslo, 2018-05-24)

#1621

Bevar Ullevål.

Sigrund Johansen Jahateh (Oslo, 2018-05-24)

#1622

Fordi jeg mener at det er hårreisende å ikke ha et akutt tilbud lokalt. Det samme som skjedde med Aker sykehus kommer til å skje igjen. Har ikke foretakets styre lært?!

Berit Johanne Viken (Oslo, 2018-05-24)

#1624

Jeg signerer fordi Ullevål sykehus er viktig i Oslo!

Hans Poppe (Oslo, 2018-05-24)

#1627

Jeg har vært ansatt som jordmor på Ullevål. Jobbet med masse dyktige mennesker! Ullevål må bestå ❤️

Kathrine Iversen (Løvenstad, 2018-05-24)

#1645

Bevare arbeidsmiljøet

Arne HENRIKSEN (Tofte , 2018-05-24)

#1654

Det er riktig

Madeleine Robertsen (Drangedal , 2018-05-25)

#1659

Utbyggingen på Gaustad er stormannsgalskap med en unødvendig kostnad på over 30 milliarder kroner. Nå må noen se å få stoppet dette og få sykehusplanleggingen i Oslo og Akershus ned på et realistisk nivå!

Rolf Kåresen (Nesøya, 2018-05-25)

#1661

Ullevål er et bra sykehus. Det bør bestå!!!

Didi Rosted (Oslo, 2018-05-25)

#1662

Ullevål sykehus er ett flott sykehus med stor kapasitet, ( har Vært der mange ganger ) med ett topp personale

Einar Helgesen (Oslo, 2018-05-25)

#1669

Jeg mener Ullevål må ha den funksjonen og fagligheten du har i dag. De er ett ekspertise sykehus med høy faglighet og får pasienter fra hele Østlandet.

Mona Braaten (Skedsmo, 2018-05-27)

#1672

Har alltid vært fornøyd med å ha et så sentralt å fint sykehus

Line Hanssen (Oslo, 2018-05-28)

#1673

Viktig å bevare godt pasienttilbud for Oslo-regionen ved å bevare Ullevål universitetssykehus.

Bjørg Marit Andersen (Gaustadveien 1 a 0372 Oslo, 2018-05-28)

#1676

Må jo forsvare lokalsykehusene mitt

Liv-Grethe Heiberg (Oslo, 2018-05-28)

#1677

Det vil være galskap å legge ned Ullevål, byen vokser og befolkningen blir eldre. Ikke nok plasser pr i dag!

Lisbeth Rønningen (Oslo, 2018-05-28)

#1678

Flytting av Traumebehandling og all annen akuttbehandling til Rikshospitalet vil ødelegge disse behandlingene og Rikshospitalet.

Erik Carlsen (Tanum, 2018-05-29)

#1686

Ledelsen ved OUS bør komme seg vekk fra tåkeheimen og stikke fingeren i jorda

Svein Weltzien (Oslo, 2018-07-10)

#1687

Alle kompetansefelt må holdes samlet.

Mårten Hansen (Jaren , 2018-09-16)

#1689

Dette er et sykehus som holder et høyt faglig nivå.
Jeg har sjøl jobba flere år der.

Pål Carlsen (Oslo, 2018-10-04)

#1694

Det er feil å legge ned Ullevål sykehus.

Monika Johansen (Gran, 2018-10-18)

#1695

Vi trenger Ullevål universitetssykehus!!

Tor-Arne Bundesen (2730 Lunner , 2018-10-19)

#1714

Vi må slå ring rundt de deler av helsevesenet som virker. Helseforetakene virker ikke. Ullevål virker!

Linde Falch Davidsen (Oslo, 2019-06-25)

#1717

Tror ikke på Gaustadplanenr. For trangt, trafikkforhold, ikke minst stygt og historieløst. Trenger et Rikshospital med spesialfunksjoner i lille Norge. Målbildet er fake, samtidig som samlokalisasjon er så viktig, bygges nytt på Radiumhospitalet med samme pasienter som også behandles på Ullevål.

Maria Gaard (Oslo, 2019-09-20)

#1724

Jeg blir opprørt over splittelsen av gode fagmiljøer, og måten ledelsen/politikerne ikke lytter til de ansatte. Virker som det har gått prestisje i saken - meget uheldig i mine øyne.

Gunvor Stokland (1359 Eiksmarka, 2019-11-26)

#1725

Vi kan ikke Legge ned Ullevål og bygge smittertårn. Ullevål må heller utvikles videre.

Ada Svartnes (Oslo , 2020-04-07)

#1726

VI BEHØVER ULLEVÅL SYKEHUS

William Jørgen Koren (Ås, 2020-04-07)

#1727

Mangeårig og takknemlig pasient på det som en gang var Norges største arbeidsplass og Oslo kommunes stolthet

Gro Enger (Oslo, 2020-04-07)

#1728

Vi bør bevare Ullevål sykehus. Renovert det, ikke riv det. Vi trenger dette sykehuset.

Mette M Helland (Bærum, 2020-04-07)

#1730

Oslo og omegn trenger dette sykehuset.

Mimmi Nergård (Lørenskog, 2020-04-12)

#1731

Vi trenger Ullevål som en stabil base for landet med trygghet for gid behandling..
Traume og kriseteam
Jobbet 40 år i sykehusapotekenes HF Aker og Aker/Ullevål

Wenche Kristin Samuelsen (Oslo , 2020-04-12)

#1732

Jeg mener at Ullevål sykehus innehar beredskap for akuttfunksjoner og at dette sykehuset er viktig å ta vare på. Nå er det også nødvendig at det fysisk hindrer smitte. Så i disse koronatider er det særlig viktig å ta vare på dette sykehuset.

Gunvor Løvdal (Nedenes, 2020-04-13)

#1737

Ivareta den fantastiske akutt-, beredskaps- og traumefunksjonen vi har idag
Ivareta antall sengeplasser
Sikre at man har alternativer dersom pandemi oppstår på ett sykehus
Unngå trafikk kork på Gaustad
Rikshospitalet må rydde opp i egne bygningsproblemer uten å gjemme seg bak ett nytt stort byggeprosjekt

Kristin Westlye (Oslo , 2020-09-30)

#1739

Det er viktig å opprettholde akuttberedskapen i Oslo. Rikshospitalet kan ikke ta alt og bare ett akuttsykehus i hovedstaden vil være svært sårbart og en sikkerhetsrisiko for byens innbyggere

Trine Dale (Oslo, 2020-09-30)

#1760

Galskap å selge Ullevål Sykehus, stort og sentralt, for å flytte til et begrenset område hvor man baserer seg på høyhus-bebyggelse.

Svein Skrede (Oslo, 2021-04-09)

#1764

Ullevål sykehus har topp beliggenhet, stor tomt med god plass for fremtidig utvidelser. Enig i at en nedleggelse truer akkutfunksjonen i regionen.

Christian F Holst (Båtstø, 2021-05-01)

#1767

Har vært med å prosjektere Ullevål sykehus og vært byggeleder på det nye rikshospitalet.
Det er uklokt å spandere prosjektering og bygging av ett nytt sykehus og så rive det vi har.
Da må vi jo prosjektere og bygge nytt sykehus tilsvarende det Ullevål er nå og så får vi ikke noe mer enn det vi allerede har.
Sykehusbygg er noe av de mest kostbare bygningene vi bygger. Selv om tomteprisen er høy på Ullevål må vi kunne bruke alle de arbeidstimene som trengs til noe bedre for landet.

Jakob Bugge Kittelsen (Oslo, 2021-06-06)

#1770

Enig med Bredeli

Andre Lukkassen (Oslo, 2021-06-15)

#1772

Nedlegging av Ullevål vil rasere hele helsevesenet

Silje Djupen (Tromsø, 2021-10-13)

#1774

Ullevål sykehus har store områder for utvidelse uten at dette kommer i konflikt med markagrensen slik det høyst sannsynlig vil bli på Gaustad dersom det blir ytterligere behov for utvidelse i fremtiden. Kostnadsmessig vil det sannsynligvis bli besparende å beholde Ullevål. Det kunne kanskje være en idee å innhente Oslofolks mening. Vi vanlige burde ha en demokratisk rett til å bli hørt.
La Ullevål sykehus leve !

René Dahl (Oslo, 2021-10-22)

#1780

Som beboer i nærområdet synes jeg det er skammelig at sykehuset legges ned for drift. Jeg har selv tatt i bruk tilbud som jeg er redd forsvinner helt ved en nedleggelse.

Christopher Rossebø (Oslo, 2022-04-26)

#1781

Ufattelig pengesløseri å legge ned Ullevål. Disse veletablerte fagmiljøene må bestå, og heller styrkes.

Kjell Kaljord (Oslo, 2022-05-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...