VI VIL BEHOLDE KOMSASLETTA TIL LEKE- OG FRIOMRÅDE!

Kommentarer

#3

Ikke raser Altas flotteste uteområde!

Mats Stødle (Alta, 2017-09-10)

#16

Uten tvil beste området i Alta og ha skole på.
Fjell, skog og sjø i umiddelbar nærhet. Alternativet på kirkebakken er asfalt, jordbrukseiendom og masse trafikk...

Jan Vegar Ernstsen (Alta, 2017-09-11)

#22

Området må fortsatt bli for alle!!!

Randi Holum (Alta, 2017-09-12)

#28

Jeg mener det er viktig å ivareta friområder til rekreasjon. Områder for turgåing, ski og sykling har også positiv innvirkning på folkehelsen

Tor-harald Pedersen (Tromsø, 2017-09-12)

#29

Jobber i barnehage i nærområdet å vi bruker mye av området til lek og turer i nærmiljøet.

Maria Daniloff Moe (Alta , 2017-09-12)

#30

Friluftsområder er viktig å ta vare på.

Ingrid Lundmark (Alta, 2017-09-12)

#32

Flott friområde for voksne og barn

Stein Are Berg (Alta, 2017-09-12)

#33

Jeg signerer fordi jeg ikke ikke ønsker ytterligere privat bebyggelse i Komsa friområdet. Komsa er et av de viktigste kulturelle og rekrative områder i Alta.

Dorthe Holm (Alta, 2017-09-12)

#34

Komsasletta er er unikt og sentrumsnært område som brukes mye av både barn, ungdom og voksne. Alta må ta seg råd til å bevare områder som dette, som fremmer bolyst og folkehelse og gjør byen så unik.

Astrid Tugwell (Marienlund 22, Midtbakken, 2017-09-12)

#38

Dette er et helt unikt område for Alta sentrum som appellerer til leik og friluftsliv for alle. Dette må bevares og gjøres tilgjengelig for alle!

Marit Brånås Aarflot (Ålvundeid/Alta, 2017-09-13)

#39

Jeg vil bevare komsasletta slik at det kan være et utfartssted for alle mitt i alta sentrum.

Laila Nordli (Alta, 2017-09-13)

#43

Vil beholde komsa

Helene Arnesen Sara (Alta, 2017-09-14)

#44

Jeg ønsker å beholde det unike fritidsområdet

Lene Sandberg (Alta, 2017-09-14)

#47

Jeg signerer fordi dette er et unikt område. Denne oasen benyttes flittig hele året av befolkningen i dag, slik bør det også være i framtiden. Alle byer behøver grønne lunger. La Komsa være vår.

Camilla Ernstsen (Alta, 2017-09-14)

#50

Jeg synes komsa må bli slik det et idag

Ann Tove Nilsen (Alta, 2017-09-14)

#51

Jeg liker det området som det er,

Tone Ek (Alta, 2017-09-14)

#53

Jeg signerer fordi jeg vokste opp her, og det er nok av plass å bygge på RUNDT Alta. Ikke ødelegg det flotte friluftsområdet som ligger så tilgjengelig for så mange!

Cecilie Pedersen (Høvik, 2017-09-14)

#55

Bruker området mye, vi må ta vare på de grønne lungene vi har i sentrum!

Mia Jøraholmen (Alta, 2017-09-15)

#64

Altas viktigste friområde! Hvis vi bygger dette ut, kan det ikke reverseres, som en del andre av politikernes dårlige forslag.

Stein-Kjetil Pettersen (Midtbakken, Alta, 2017-09-20)

#65

Jeg har vokst opp, og lekt der.

Silje Solheim (Alta, 2017-09-20)

#67

Friluftsområder

Ivaan Arild (Alta, 2017-09-20)

#68

Viktig med leke- og friområder sentralt i Alta. Komsa betyr mye for bolyst for både store og små. Vi har ikke råd til å miste noe mer av dette dyrebare og uerstattelige område!

Ingrid Toft (Alta, 2017-09-20)

#75

Jeg syns de skal være uteplass der

Sara helene Arnesen Sara (9517 alta, 2017-10-12)

#81

Fordi det er et sentrumsnært friområde som gjør at veldig mange kommer seg ut i naturen. Vi trenger slike områder. Det er unikt.

Vidar Hågensen (Tverrelvdalen, Alta, 2017-10-24)

#82

Det bør være til fri lek og hygge for familiefolk..

Rainer Ernstsen (Alta, 2017-10-24)

#83

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare hele Komsaområdet som friområde til bruk for alle.

Hilde Kristine Svendsen (Alta, 2017-10-25)

#90

Komsasletta er viktig for alle som bor rundt til rekreasjon

Anne-Kari Thomassen (Alta, 2019-02-16)

#94

Ragnhild M Nilsen

Ragnhild Margrethe Nilsen (Alta, 2019-02-18)

#98

Fordi jeg er enig !!

Åse Margrethe Johansen (Alta, 2019-03-01)

#101

Jeg signerer fordi jeg ønsker området som friområde.

Reidun Mikalsen (Alta , 2019-08-31)

#107

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å beholde området som lekeplass for barn.

Trude Tendstrand (Alta, 2019-08-31)

#119

Komsa må være tilgjengelig for alle

Sissel Daniloff (Alta, 2019-08-31)

#129

Skolen bør ikke legges ned, vil ikke ha mer boligbygging i Komsa!

Lise Ottem (Alta , 2019-09-01)

#130

Jeg ønsker at Komsa skal være et grønt område i Alta tettsted hvor vi alle kan nyte og bruke det flotte og verneverdige område til glede for alle.

Heidi Størkersen (Alta , 2019-09-01)

#131

Vil ha mulighet for skole og aktivitetsområde for barna i nærområdet

Rita Amundsen (Alta, 2019-09-01)

#132

Komsa må bevares. Dette er en perle for hele Alta. Helt unikt å ha denne naturen midt på sentrum. Benytter området hver gang jeg er hjemme . Mennesker i alle aldre har glede av dette hver dag.

Brit Karin Hansen (Spikkestad, 2019-09-01)

#134

Komsasletta bør bevares sånn at alle kan ha glede av å bruke området til rekreasjon.

Ellen Sofie Lindset (Alta, 2019-09-01)

#139

Jeg mener det er viktig med grønt område for små og store.Byen vokser og boligmønstret (tenker bla på alle leilighetene som bygges i sentrumsområdet)endrer seg og da vil Komsa være et positiv sted å rekreere i uten å nødvendig måtte benytte bil til stedet.

Inger Johanne Bergmo (Marienlund26a..9511 Alta, 2019-09-02)

#141

Jeg et imot rasering av friområder

Bente Wilhelmsen (Alta , 2019-09-03)

#143

Komsa bør bli fredet, ikke mange friområder igjen i sentrum av alta. Mange barn og voksne bruker dette området til lek og rekreasjon.

Siri R. Johansen (Alta, 2019-09-04)

#146

Området er svært verdifullt og viktig for alle som bor i nærmiljøet, samt alle barnehager som ligger i nærhet til området!

Anita Thomassen (Alta, 2019-09-06)

#152

Vi bruker området både på sommeren og vinteren i aktivetet sammen med ungene.

Cecilie Daniloff (Alta, 2019-09-08)

#157

Mine barnebarn leker i dette området året rundt. Det er det viktigste friarealet i denne delen av Alta

Eva Lund (Alta, 2019-09-08)

#160

Jeg signerer fordi jeg vil at mitt barn og hans barn skal få beholde et friluftsområde der man slipper å krysse traffikert vei og er et område, som absolutt ALLE kan bruke!

Sten-Håvard Kvarsnes (Alta, 2019-09-08)

#164

Svært viktig at barn og unge har friarealer som dette i byen!

Christian Masvik (Alta, 2019-09-08)

#168

Flere tusen barn-og ungdommer har skolested i gangavstand. Området brukes mye av Altafolk i alle aldre. Det er kunnskapsløst og horribelt å gjøre området utilgjengelig. Det må bevares!

Lillian Selnes (Midtbakken, 2019-09-08)

#174

Fordi det er viktig med fri areal

Vibeke Emaus (9514, 2019-09-08)

#179

Viktig å bevare ute areal rundt skolen

Heidi Dahl (Alta , 2019-09-08)

#183

Jeg er i mot utbygging av storskole i Komsa.

Katrine Larsen (Alta , 2019-09-08)

#186

jeg syns vi kan beholde utearealet der, dra å se på vinteren, utearealet blir brukt hver dag.

Vegard Romsdal (Alta, 2019-09-08)

#188

Jeg signerer dette fordi jeg vil beholde komsaskole

Lauren Smith (Alta , 2019-09-08)

#191

Jeg har vokst opp i Tollevika og vil at mine barn og barnebarn skal kunne bruke den fantastiske naturen til å leke i.

John-Olaf Sem Paulsen (Harstad, 2019-09-08)

#196

Jeg vil at komsa skole skal bli.
Har selv vært elev der fra Sfo helt til man gikk ut til u. Skole.
Fantastisk å så sentralt å naturen å skiløyper rett ved.
Dette burde flere barn få dra nytte av. Horribelt om den blir nedlagt!

øyvind digre sandvik (Alta , 2019-09-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook