Nei til høgblokker i Rotsetfjøra!

Kommentarer

#4

Det er helt galskap å sette opp en blokk på 24 meter i Rotsetfjæra. Forsåvidt galskap uansett hvor høy den er. Dette er det eneste området som er igjen av strandlinje i Volda. Dette må ryddes og det må legges til rette for at folk kan sitte der, bade der, gå tur der. Nå er det på tide at Volda begynner å verdsette områdene sine. Alt for mye av Volda sentrum er ukoselig å være i pga nettopp utbygg og biltrafikk.

Janne Heggvoll (Volda, 2017-08-02)

#5

Volda ikke bør gjøre samme feil som alle de andre byene som ofrer historiske verdier og tilgang til strandlinjen for alle, til fordel for kortsiktig profitt som en ikke har annet enn bakdeler igjen for på lang sikt. Hva med å ta lærdom av dyrekjøpte erfaringer med dette fra andre byer? Stopp i tide!

Åse Kristin Rio (Bergen , 2017-08-02)

#8

Dette strider mot all god byggeskikk.

Astrid Marte Kippersund (Bergen, 2017-08-02)

#9

Rotsetfjøra bør kobles opp mot Volda Bygdetun. En park som kombinerer fjøra, skogen, Volda bygdetun og et harmonisk boligområde som gir plass og luft, slik at de kulturhistoriske bygningene også går naturlig inn i opplevelsen.

Magne Kippersund (Ottestad, 2017-08-02)

#17

Passar ikkje inn i småhusbebyggelsen som alt eksisterar på Rotset!

Kristine Sandnes (Volda, 2017-08-02)

#19

Dette prosjektet krev respekt og kunnskap om lokalhistoria, og ikkje berre ei økonomisk vurdering.

Enok og Magnhild Kippersund (Volda, 2017-08-02)

#26

Nei! til skjemmande bebyggelse i eit historisk flott område. Høghus kan ein bygge der det ikkje er til sjenanse for omgjevnadane og midt i glaninga på naboane som må leve i skuggeland om dette blir realisert!

Tor Vegard Søvik (Volda, 2017-08-02)

#29

Vil ikkje ha slike blokker framfor huset mitt!

Alice Tverberg (Volda, 2017-08-02)

#33

Jeg signerer fordi Miljøet ibRotsetfjøra med den gamle historiske trehusbebyggelsen og utsikta til fjorden ikkje skal bli forringes av høyblokker.

Gyda Drabløs (Drammen, 2017-08-02)

#36

Vi må bevare strandlinja og den gamle bebyggelsen i Volda sentrum .
Høghusa bør ligge bak, og ikkje fremst, og skygge for småhusa som har vore der i lange tider.
Hadde vore flott friområde for heile Volda , med gangveg/ strandpromenade frå sentrum til Andaneset. Og tilgang til fjøra og sjøen !
Håper politikarane tek til fornuft ...

Bente Natalie Søvik (Lauvstad, 2017-08-02)

#38

Vern av strandlina og miljøet rundt verneverdige bygninger. Høgbygg bør plasseres andre steder enn i strandlina.

Tone Skare (Ørsta , 2017-08-03)

#39

Fordi eg syns det er uhøyrt.

Frøydis Hole ( Voss, 2017-08-03)

#43

Vil Ikkje at strandlinje og sånne fine område skal øydelggjast! Det er en grunn til at det stort sett er byggeforbud i 100-meterssona.

Arve Humberset (Volda, 2017-08-03)

#44

Selv om jeg er utflyttet fra min hjembygd, har jeg en tilknytning til Volda,mi barndoms bygd. IKKE ødelegg Rotsetfjøra! Bygg høghus i utkanten av Volda-bygda!

Magnhild Grande (Hamar, 2017-08-03)

#58

Jeg har bodd i Volda og vet hvor kjærkommen denne fjøra er. Kulturlandskapet på Rotset vil endre seg markant og uheldig ved en slik utbygging. Volda er ingen storby, og bør ikke ønske den var.

Kirsti Thorheim ( Ålesund, 2017-08-03)

#63

Det vil være galskap å bygge så høyt og så 'stygt' på denne strandlinja!
La Volda sentrum få beholde sitt pittoreske utsyn mot Rotset - og vice versa!

Ingvild Asplin (Oslo / Volda, 2017-08-03)

#72

Full støtte til dem som protestere! Besøker Volda regelmessig og ser hvor ødeleggende det ville være med høyblokker her. Sørg heller for å styrke miljøet som eksisterer her!

Liv Riiser (Oslo, 2017-08-03)

#73

Må no klare seg med 3 etasjer...

Johann Folkestad (Volda, 2017-08-03)

#76

Har jobba med friluftsliv i Ålesundregionen i mange år og er opptakene av å ta vare på strandsona for ålmenta. Ikkje minst er dette viktig i tettbygde strikket der dette no er ein særs trua ressurs for folk flest. Har og sambuar frå Volda kommune.

Geir Martinsønn Haugli (Langevåg , 2017-08-03)

#79

Ta ansvar Volda kommune. Ta ansvar for å bevare historie og samtidig skape ny historie for oss og våra etterkomera i framtida. Skap noko som gir oss alle noko å sjå fram til.

Henriette Kalvatn (Volda, 2017-08-03)

#81

Altfor høye blokker i et ellers fint eneboligstrøk... bygg heller blokker der bygningsmassen ikke ødelegger alt av utsikt, solforhold og trivsel for folk som har etablert seg for årevis siden...

Anita Yksnøy (Ålesund, 2017-08-03)

#84

Det er heilt vilt å bygge høgblokker i Rotsetfjøra i Volda! Dei høyrer ikkje heime der!!!!

Eli Dyblie (Italua, 2017-08-03)

#86

Men kan ikkje akseptere bygg av denne dimensjoner i område med så mange verna eigedomer, pluss att dette er den siste strandsone i Volda sentrum. Skal det komme bolig i dette område så må dei gli inn i eksisterende boligmasse.

Vidar Sandnes (Andanesvegen3, 2017-08-04)

#94

Er sjølv utflytta Volding, men er ofte "heime i Volda" på besøk. Familien bur på nedre Rotset, og dette vil absolutt ødelegge sjarmen, og ikkje minst ta utsikta fra alle på nedre Rotset. Dette må stoppast!!

Sissel Hay (Stavanger , 2017-08-04)

#95

Dette vil mure inne heile Rotset og ta vekk det historiske preget området har i dag. Dette er siste rest av strandline i Volda sentrum, som blir brukt som turområde og rekreasjonsplass.

Liv Mari Torbjørnson (Rotset, Volda, 2017-08-04)

#97

Ein kan ikkje bygge inne gamal bebyggelse.

Janne Arntsen (Volda, 2017-08-04)

#99

Dette blir for stygt

Hildegunn Holstad (Hareid, 2017-08-04)

#100

Galskap med slike høye blokker rett foran eneboliger som stenger sjøutsikt, og egentlig fjellutsikta også. Iallfall de som er nærmest. 6 etasjer er hårreisende

Line Rydheim (Volda, 2017-08-04)

#108

Eg er nabo i samme gate.

Øystein De Lumeau (Volda, 2017-08-04)

#109

Dette er heilt malplassert i nærmiljøet og ødelegg for mange hus på Rotset.

Ole Johnny Kvalsund (Volda, 2017-08-04)

#110

Nei til dette!

Inga klepp Bjørndal (Volda, 2017-08-05)

#112

Dette må berre ikkje skje! Fattar ikkje at nokon kan planlegge slike bygg i dette historiske og vakre området. Det er meiningslaust!!!

Birgit Berg (VOLDA, 2017-08-05)

#116

Synes at bygda vår har nok dårleg byggeskikk! Den vesle strandsona vi har må vere open for alle og ikkje bli forbeholdt private !

Gerd Botn Brattli (Volda , 2017-08-05)

#117

Anne Lise Aarset

Anne Lise Aarset (Volda, 2017-08-05)

#129

Eg vil ha einebustadar på Rotset, slik som resten av området er. Høgblokker gir redusert bukvalitet.

Trude Nordal (Volda, 2017-08-05)

#139

Jeg er oppvokst på rotset. Og det er uhørt at ei slik planlegging om å rasere eit eksisterande byggefelt og rekreasjonsområde med høyblokker i det heile får lov å bli presentert

Wenche Elvebakken Refvik (Ørsta, 2017-08-06)

#141

Fikk sjokk da jeg så dette! Ikke ødelegg Volda!!

Gry Kjersti Lied (Oslo, 2017-08-06)

#146

Jeg signerer fordi jeg har familie som bor på Rotset.

Geir Gundersen (Oslo, 2017-08-07)

#149

Dette er galskap!!!

Gerd Sandnes (Volda, 2017-08-08)

#156

Dette vil øydeleggje det historiske sentrum. Bygg heller ovanfor byggjefelta mot fjellet

Petter Hjørungdal (Stranda, 2017-08-12)

#165

Jeg mener det er hårreisende å bygge boliger, spesielt høyblokker i et slikt område av MANGE årsaker. En ting er at det ødelegger for de som allerede bor i området i form for sperring av utsikt og forringelse av eiendommer, men det er også en av de få LETT tilgjengelige og tiltrengte naturlige tur-, friluftsområdene og aktivitetsmulighetene for barn, voksne, bevegelseshemmede/handikappede. Det godt brukt og alltid vært et fantastisk pusterom for alle i bygda. Lett tilgjengelig studierom med et mangfold av liv for alle skolene i Volda. Høybygg med den infrastrkturen rundt dette vil forringe denne fantastiske perlen i Volda som alle prater så varmt om. Er det et sted jeg anbefaler folk som skal oppover og besøke Volda eller går på skole, så er det å gå rundt Rotevatnet, bort til bygdetunet/museumet og naturen der borte og kjenne på den mentale roen man får og oppleve det frodige livet som eksisterer. At man i det hele tatt tenker på å forringe denne perlen av et område er for meg en gåte. Rotevatnet, - fjøra og bygdetunet er en av perlene som trekker folk til bygda. Det er da vitterlig nok av områder i bygda for å bygge ut til bolig og næringsvirksomhet. Det gjelder å bruke hodet litt på forhånd og tenke hensiktsmessig på FLERE plan FØR man forringer noe som faktisk fungerer og som er til nytte for alle folk og institusjoner i bygda. Jeg håper politikerne og involverte i denne prosessen vil besinne seg og finne andre muligheter for sin utbygging. Fryktelig leit å høre at dette i det hele tatt har blitt en problemstilling som man må ta stilling til. En hver med vettet i behold ville latt være å forringe egen kommune med noe som ødelegger. La Rotset være den perlen den har vært i alle tider og som alle ønsker at den skal være. Lytt til folket som bor i bygda! <3

Jorunn Skullerud (TOMTER, 2017-08-15)

#166

Det er kunnskapsløyse og mangel på framsyn å bygge ned dette området som er igjen av det gamle Volda.

anne ryslett (Høydal, Volda, 2017-08-15)

#170

Tek No den viktige utsikta frå eit stort antall naboar. Er ikkje imot blokker. Men desse bør byggast der dei ikke kjem i konflikt med eksisterende bebyggelse.

Morten Gjerseth (Volda, 2017-08-21)

#173

Nei til stenging/lukking av denne delen av fjøra. Det er nok med det som blei gjort i sentr i si tid. Vi treng rom rundt Garvarbuda, Ristegarden og dei småhusa som har stått der i lange tider. Her kunne vi heller teke tilbake strand/fjøra og laga ein flott sjøbadeplass. Det alle kan kome til trygt, ikkje som Munken det det tryggeste er å køyre bil til. Slike høge hus passer best i bakgrunnen.

Wendi Stråbø (Ørstavegen 81 6105 Volda, 2017-08-23)

#174

Dere ødelegger deres egen kulturhistorie som dere er så stolte av! Hva skjedde med Kulturvern?!

Sarifi Mørch (Brandbu, 2017-08-23)

#179

Har vore fleire gonger på garveriet og mølla, som besøkande. Volda har eit unikt strandmiljø, og bør ikkje stenge ute fjorden, som dei har gjort i Oslo med Barcode.

Lars Olav Rylandsholm (Svelgen , 2017-08-24)

#189

Bryr meg fordi dette er miljøgalskap.

Arne Langvatn (Volda, 2019-08-08)

#199

Jeg signerer fordi dette er en naturperle verdt å ta vare på. En må slutte å øydelegge natur for få personers vinning. Finnes andre plasser å bygge blokker enn på en plass ei heil bygd ferdes🤷‍♀️

Anne-Johanne Steinnes (HOVDEBYGDA, 2019-08-08)

#200

Eg bur her og vill gjerne ta vare på det vi har her, noko som også er verna! Nei til modernisering i gammal bebyggelse

Kenneth Kristiansen (Volda, 2019-08-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook