Norge må stoppe deportasjoner til Afghanistan!

Kommentarer

#4

Norsk flyktninge og asylpolitikk er forferdelig inhuman.

Ståle Strømsheim (Bergen , 2017-06-02)

#5

Vi må slutte å ødelegge unge menneskeliv

Christine Andersen (Tønsberg, 2017-06-02)

#8

Nok er nok!

Ingeborg Klingberg (Oslo, 2017-06-02)

#16

Det ikke er trygt å sende noen tilbake til Afghanistan

Stig Pettersen (Sandnessjøen, 2017-06-02)

#24

Å deportere noen til Afghanistan i dagens situasjon er rett og slett umenneskelig

Karl Gjermund Moum (Drammen, 2017-06-02)

#25

Jeg signerer fordi jeg i mitt daglige arbeide med Enslige mindreårige asylsøkere står overfor store utfordringer og er vitne til menneskelige tragedier barn ikke skal måtte utsettes for og/eller bli påført av Norge, som liker og tror at vil er best på humanistiske verdier og at vi hjelper mennesker i nød. Regjeringens politikk er inhuman og den norske stat bryter daglig internasjonale konvensjoner, jfr. blant annet barnekonvensjonen. Det er en skam og det er uverdig for et av verdens rikeste land. Jeg gremmes!

May Lisbeth Sørensen (Gamle Fredrikstad , 2017-06-02)

#26

Afghanistan og Kabul er ikke trygt og vi må slutte å sende mennesker til utrygghet og videre flukt!

Janne Løken (Skien, 2017-06-02)

#31

Norge skal være et land som man kan være trygg i. Et land som gir beskyttelse og et land mennesker som trenger det kan flykte TIL. Ikke FRA. Et land som er tuftet på humane verdier ikke egosentrisk populisme.

Lidunn Lindø (Nesttun, 2017-06-02)

#32

Vet dere ikke at,"AFGHANISTAN ER IKKE TRYGT !!!!!".

heide Van den bosch (rygge, 2017-06-02)

#41

Afghanistan er ikke trygt.

Joëlle Steiver (Brumunddal, 2017-06-02)

#45

Nok er nok. Afghanistan er ikke trygt!!! Hvordan kan dere i regheringen stå inne for denne sikkerhetsvurderingen til landinfo som mener det blir drept ca 100 mennesker i slike terror angrep årlig bare i den ene byen Kabul, og at det bare er at de er på feil sted til feil tid. Og Udi svarer med at det i går bare regnes som et enkelt tilfelle.... Eier dere ikke skam?

Veronica Pettersen (Sandnessjøen , 2017-06-02)

#49

Fordi jeg er sint, unger skal IKKE sendes til et land i krig.Barna fortjener å bli i Norge.

Kerstin Markussen (Oslo, 2017-06-02)

#51

AFGHANISTAN er IKKE trygt!

Turid Sørensen (Vatnebu, 2017-06-02)

#54

Regjeringens utsendinger er dypt urettferdig.

Maria Haugedal (Kvinesdal, 2017-06-02)

#60

Afghanistan er et meget farlig land. KABUL er en farlig by, noe denne ukas terrorangrep tydelig viste. Norge sender menneskertilbake, til og med barn og unge til internlukt i Kabul. Dette er helt umenneskelig og må stanses øyeblikkelig.

Liv Marit Bekkos (Glåmos , 2017-06-02)

#66

Fordi nå er det NOK‼️

Signe Johansen (Rjukan, 2017-06-02)

#67

Nok er nok. Nå myndighetene hente fram litt empati.

Geir Hausken (Vigrestad, 2017-06-02)

#71

Jeg signerer fordi jeg vil at Norge skal ha en human politikk - og det er ikke noe human med dette. Jeg ønsker flyktninger velkommen!

Therese Thorne (DRAMMEN, 2017-06-02)

#74

AFGHANISTAN ER IKKE ET TRYGT LAND. Det er fortsatt krig og terror i landet.

Marith Søderholm Øien (Alta, 2017-06-02)

#79

Jeg signerer fordi det å 'returnere mennesker', som om de er en feilsendt vare, til Afghanistan er en dødsdom.

Karen Ferris (Aust Agder, 2017-06-02)

#80

Det er nok nå - og har vært det lenge!

Vigdis Alice Angell (Bergen, 2017-06-02)

#82

Jeg har jobbet på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, flesteparten fra Afghanistan, og sett hva vissheten om avslag og retur til Afghanistan gjør med unge mennesker som ikke ønsker annet enn fred og trygghet. Deportasjon til Afghanistan er umenneskelig.

Karoline Lunde (Brumunddal , 2017-06-02)

#107

Det burde ikke være lovlig å sende folk tilbake dit!

Tove Aasen Ekre (Hellerasten, 2017-06-02)

#111

Fordi deportasjoner til Afghanistan må stoppes umiddelbart!

Britt Kathrine Myhre (Tønsberg , 2017-06-02)

#114

dette er umenneskelig

Elin McGowan (Gvarv, 2017-06-02)

#118

Det er utrygt og umenneskelegt å senda folk til Afghanistan.

Ingebjørg Rambjør (Breistein, 2017-06-02)

#128

Alle har rett på en trygg hverdag.I Afghanistan er det ikke trygt å være.

Kari Gunn Venås (Kongsberg, 2017-06-02)

#133

Det dokumenteres stadig at det er livsfarlig å reise til Afghanistan!

Ola Svaet (Hamar, 2017-06-02)

#135

Jeg signerer fordi Afghanistan er utrygg og det har skjønt alle nå tenker jeg!! STOPP DEPORTASJONER TIL AFGHANISTAN!

Marina Amri (Porsgrunn, 2017-06-02)

#140

Jeg signerer fordi det er ikke rettferdig å deportere afganere siden Kabul er utrygd

Faniel Mengesteab Goitom (Oslo, 2017-06-02)

#144

Afghanistan er ikke trygt

Kirsti F. Høgeli Gunnarsson (Kristiansand , 2017-06-02)

#147

Afghanistan er ikke trygt for retur. Den norske regjering bryter barnekonvensjonen og menneskeretten til å få beskyttelse

Monica Birkemo (Fauske , 2017-06-02)

#149

vi har plikt til å hjelpe folk på flukt og i nød

Mona Abrahamsen , Tvede (Nøtterøy, 2017-06-02)

#155

Jeg signerer fordi NOK ER NOK!!

Marianne Thallaug Wedset (Stamsund, 2017-06-02)

#156

Det er et klart brudd på menneskerettighetene å tvangs-sende folk til Afghanistan.

Vidar W. Geist (84800 L'ISLE SUR LA SORGUE, 2017-06-02)

#158

Den politikken som føres er umenneskelig og uanstendig og det må skje en endring.

Ane Kandal (Langhus, 2017-06-02)

#160

Nok er nok!

Trine Beate Berg (Hønefoss, 2017-06-02)

#166

Tilbakesending av flyktninger fra Afghanistan er inhumant og i strid med våre internasjonale forpliktelser!

Helge Lorentzen (Oslo, 2017-06-02)

#179

Norge bryter menneskerettighetene og barnekonvensjonen ved å sende EMF/EMA til Afghanistan - og det er ikke til barns beste.

Reidun Havnes (Horten, 2017-06-02)

#186

Afghanistan er ikke trygt. Ingen bør sendes tilbake dit.

Mai Hauge (Kristiansand , 2017-06-02)

#189

Fordi deportasjoner av afghanere er forbrytersk, så lenge Afghanistan er et utrygt land å bo i.

Dolores Karina Karlsen (0470 OSLO, 2017-06-02)

#192

Jeg holder det ikke ut at guttene våre og familier jeg kjenner blir tvangreturnert.

Johanna Homme Olsen (Vallemoen 231, 2017-06-02)

#193

Jeg har det siste året jobbet tett med enslige mindreårige afghanske gutter, og har sett bekymringene for framtid og for å bli sendt ut på nært hold. Det er et umennesklig press som gjør det vanskelig å fokusere på integrering og nåtid. Afghanistan er ikke trygt.

Marte Nystøyl Sæther (Ørsta, 2017-06-02)

#197

Jeg signerer fordi Norge må slutte å sende mennesker til krigsherjinger og utrygghet!

Tone-Lise Sahl (Tvedestrand, 2017-06-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...