La Mahad få tilbake sitt norske statsborgerskap!

Kommentarer

#3

Dette er fullstendig urimelig og en maktbruk vi ikke kan vedkjenne oss i dette landet!

(Sandnes, 2017-01-14)

#8

Dette er umenneskelig!

(Arendal, 2017-01-14)

#9

Elisabeth Thronstad

(Hønefoss, 2017-01-14)

#18

Mahad må bli, dette er ikke rettferdig, han betaler skatt og bidrar Norge mye mer enn hva andre etniske nordmenn selv gjør. Dette er utrolig frekt gjort av det norske stat etter 17 år å gi han statløs status, ettersom han har hjulpet mennesker, studert og skapt familie her; alt for ingenting fy så trist.

(Kløfta, 2017-01-14)

#22

Ingen skal fratas sine rettigheter uten å få en gyldig dom i domstolene. Norge kan ikke stå for en praksis der instanser og nemnd, basert på en enkel saksbehandling frata integrerte og etablerte mennesker retten til å bo i landet.

(Kristiansand , 2017-01-14)

#31

Han er norsk!

(Drammen, 2017-01-14)

#33

Selvfølgelig skal han være i Norge

(Mandal, 2017-01-14)

#40

Jeg signerer fordi regjeringens skremselspolitikk går over alle grenser. Det er rett og slett ubehagelig å bo i et land hvor slikt som dette foregår.

(Trondheim, 2017-01-14)

#45

Jeg ønsker ar ressurs sterke mennesker som har bodd her størsteparten av sitt liv får bli. Her er det også fremlagt bevis på at denne personen ikke har løyet om sitt opprinnelse land. Vær så snill, ikke la meg få enda en grunn til å skamme meg over Norge!

(Namsos, 2017-01-14)

#48

Dette er helt meningsløst.

(Oslo, 2017-01-14)

#54

Fordi dette er uhørt og ulovlig. Vi kan ikke sitte stille og se på at folk som er integrert etter mange år i Norge blir gjort statsløse og satt på gata på grunn av en høyrepopulistisk innvandringsminister!!

(Kirkenes, 2017-01-14)

#58

Jeg signerer fordi jeg skammer meg over regjeringens prioriteringer.

(Bryne, 2017-01-14)

#62

Mahad er norsk og hører til Norge.

(Fredrikstad, 2017-01-14)

#63

Han er min kompis og bør behandles rettferdig!

(Oslo, 2017-01-14)

#68

Fordi Regjeringen har gått over alle støvelskaft. Nå er det nok!!!!!

(Egypt , 2017-01-14)

#73

Sånn går det faktisk ikke an å behandle folk!

(Drammen, 2017-01-14)

#79

En menneske som har bodd her i 17 år og er Norsk statsborger ER Norsk statsborger..OG ihvertfall når vedkommende har plettfri vandel og faktisk bidrar i det norske samfunnet.

(Ranheimsfjæra 73 7055 Ranheim, 2017-01-14)

#85

Dette er en utrolig viktig sak! Her må man sikre rettsikkerheten, og vise fornuft.

(Skien, 2017-01-14)

#86

Fordi jeg anser dette som så hårreisende urettferdig at jeg ikke kan la være. Det gjelder ikke bare Mahad,,det gjelder mange!

(Lillehammer, 2017-01-14)

#90

UDI ikke har et godt grunnlag får å ta i fra han statsborgerskapet. Da han har dokumentert bevis på at han er opprinlig fra Somalia.

(Moss, 2017-01-14)

#97

Helt uakseptabelt etter 17 år i Norge med familie og i jobb

(Lillestrøm , 2017-01-14)

#99

Det er viktig å bevare rettsvernet til alle i Norge.

(Spydeberg , 2017-01-14)

#104

Fordi dette er umenneskelig!

(Stavanger, 2017-01-14)

#110

Jeg signerer fordi det er helt feil å sende en godt integrert fyr med god utdannelse som han har fått i Norge tilbake til et så usikkert land. Vi trenger ham her. I tillegg er avgjørelsen basert på anonyme kilder.

(1454 Fagerstrand, 2017-01-14)

#114

jævla UDI

(frogner, 2017-01-14)

#124

Fordi han har vært i Norge så lenge og er en viktig ressurs for samfunnet. Alle fortjener å slippe å gå rundt å være redd for å ha gjort noe galt så langt tilbake i tid. Hvem blir den neste, og hvilken unnskyldning bruker myndighetene da.?

(Stjørdal, 2017-01-14)

#129

Tap av statsborgerskap bør avgjøres av uavhengige domstoler.

(Nittedal , 2017-01-14)

#130

At han skal få bli han forsørger seg og familien og mottar ingen trygd

(Bærum, 2017-01-14)

#143

Dette er helt uhørt!!

(Eidsvoll, 2017-01-14)

#149

Jeg skriver under fordi det åpenbart er helt meningsløst å sende Mahad ut av landet.

(Bergen, 2017-01-14)

#151

Mahad kom til Norge som barn og er blitt Norsk

(Drammen, 2017-01-14)

#152

Fordi dette er ikke greit!! Han må få bli

(Oslo, 2017-01-14)

#157

Forkastelig å frata statsborgerskapet, forkastelig å gjøre mennesker statsløse!

(Oslo, 2017-01-14)

#158

Dette strider mot norsk rettsikkerhet!

(Bodø, 2017-01-14)

#159

UDI skal ikke ha muligheten til å frata noen statsborgerskapet basert på en ubevist påstand.

(Oslo, 2017-01-14)

#164

La alle som har vært lenge i Norge få bli!

(Stord, 2017-01-14)

#170

Om de ikke har gått for langt tidligere, noe jeg for så vidt mener de har. Så er dette virkelig toppen av kransekaka. Dette er en så alvorlig krenkelse i forhold til hvordan vi skal behandle mennesker at jeg nesten ikke har ord. Det er en stor skam at styresmaktene kan ødelegge mennesker på en slik måte.

(Oslo, 2017-01-14)

#173

Fordi vi må snart begynne og oppføre oss som mennesker i Norge. Udi kan ikke ta slik avgjørelser på synsing og slarv. Det får være grenser for umenneskelighet

(Valby, 2017-01-14)

#176

Dette er åpenbart urimelig og uhensiktsmessig. Han har, såvidt jeg kan se, ingen mulighet til å bevise sin uskyld.

(Oslo, 2017-01-14)

#177

Denne politikken er uverdig

(Oslo , 2017-01-14)

#188

Jeg signerer fordi dette er uverdig av den norske staten. Hvordan kan vi forsvare å behandle mennesker på denne måten? I tillegg mener jeg det bryter med vanlige rettsprinsipper. Det blir opplyst at Mahad var 14 år da han kom til Norge. Det vil si at han var mindreårig da han eventuelt begikk "forbrytelsen" å lyve om statsborgerskap, og da kan han vel ikke straffes for det?

(Trondheim, 2017-01-14)

#189

Dette blir for dumt, han er en produktiv medborger, må da finnes bedre folk vi kan kaste ut, hvis vi må det..

(Sande , 2017-01-14)

#191

Mahad må få bli i Norge!

(Brumunddal , 2017-01-14)