Si NEI til en tilbakevirkende kraft for Kjeller Skole i Skedsmo Kommune

Kjeller.jpgJeg er pappaen til et barn som blir direkte rammet av de foreslåtte endringene i skolebehovsplanen til Skedsmo kommune (Skolebehovsplan 2018-2028).

Blir den nye skolebehovsplanen vedtatt, betyr det blant annet at kommunen vil vedta en tilbakevirkende kraft ved skolestart høsten 2021. Det vil resultere i at alle klasser ved Kjeller Skole vil bli stykket opp og fordel til andre skoler fra 2021.

Jeg ønsker å beholde Kjeller skole som vår nærskole, både for barn som allerede har begynt på Kjeller skole og også for framtidige skoleelever i våre skolekretser. Mitt barn trives på Kjeller Skole, et veldig bra læringsmiljø med lærere hun kjenner og trives godt med, hun er veldig glad i sine klassevenner som hun kjent siden barnehagen og er mye sammen med i fritid og deler felles fritidsinteresser med. Hun vil ikke bytte skole - punktum

Dette er ikke et unikt barn, jeg tror dette er hverdagen og virkeligheten for mange barn som går på Kjeller Skole.

Jeg håper dere blir med meg og kjemper mot denne mulige tilbakevirkende kraften. Jeg trenger all den hjelpen jeg kan få, og det NÅ. Dette handler ikke om endring av kretser - dette handler om at de barna som går på Kjeller Skole pr idag skal få gå ut sin skolegang på Kjeller Skole.

Alle andre kommuner i Norge som har gjennomført store skolekretsendringer de siste årene har IKKE vedtatt en tilbakevirkende kraft. Så DIN støtte her vil vise beslutningstakerne i kommunen hva vi mener, og vi er innbyggere og skattebetalere i kommunen og vi krever å bli hørt i en viktig sak som dette er.

Skedsmo Venstre er det eneste partiet som har kommet på banen og vil høre innspill rundt Skolebehovsplanen. Så ta kontakt med det partiet du stemmer på og få de engasjert i saken. Det er kommunevalg i 2019, så mange stoler kan/bør bytte representanter.

Signer mitt opprop, si NEI til en tilbakevirkende kraft - kanskje de vktigste 10 sekundene du har brukt på internett på lang tid.

TUSEN TAKK!

 

DU kan gjøre følgende

  • Signer på oppropet. Det gjør du elektronisk her på www.opprop.net
  • Send ditt høringssvar med til kommunen på mail til Paal Chr. Kvestad paakves@skedsmo.kommune.no. FRIST 23. mars 2018. Si NEI til en tilbakevirkende kraft
  • Inviter med berørte, familie og venner og få dem til å sende høringssvar og signere på oppropet
  • Engasjer andre
  • Har du spørsmål, eller ønsker å engasjere deg mer, ta gjerne kontakt med meg Tor Kolsrud Schulstock 45290633