Senterpartiet må si nei til årets jordbruksavtale!

Det er et ryddig prinsipp at man som hovedsak stemmer for den politikken man er for, og imot den politikken man er imot. Dette bør også gjelde for Senterpartiet i jordbrukspolitikken. Senterpartiet ønsker en helt annen retning for norsk matproduksjon enn dagens regjering, der målet om trygg mat på lokale ressurser gjenspeiler politikken vår. Derfor må Senterpartiet stemme mot jordbruksavtalen når den skal behandles i stortinget.

Det er Stortinget som har ansvaret for jordbrukspolitikken. Dette er hjemlet i Hovedavtalen for jordbruket og gjennom §75 i Grunnloven, som sier at det er Stortinget som bevilger de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter.

Alle underskriftene vil bli levert Senterpartiets leder før det skal stemmes over avtalen i stortinget.