Pasientsikkerhet på Trandum

Kjære, kollega!      

Målet med denne henvisningen er å samle stemmer fra fagfolk i Helse Norge som ikke godtar forholdene for pasienter og innsatte på Politiets utlendingsinternat, Trandum. Forholdene har vært kjent i flere år, men lite skjer. Dersom du vil være med å si i fra, ber jeg deg signere dette oppropet med navn og arbeidsted                                                                                                                      

Aktuelt: Etter å ha lest Sivilombudsmannens rapport fra politiets utlendingsinternat, Trandum, ber jeg deg lese rapporten og signere dette oppropet. Som representanter for det norske helsevesen, mener jeg vi må heve stemmene våre og si i fra om de umenneskelige forholdene internerte på Trandum utsettes for.  

Bakgrunn: Trandum er politiets internat i Norge hvor utenlandske statsborgere holdes fengslet i påvente av utvisning fra Norge. Fengsling følger utlendingslovens regler, det er altså ikke et fengsel styrt av Kriminalomsorgen. Barn ned i femårsalder holdes på Trandum med sine familier. Sivilombudsmannen besøkte i mars i år Trandum, i september ble besøksrapporten offentliggjort. Rapporten er skremmende og gir et innblikk i en virkelighet man vanskelig kan forestille seg.  

Funn: Forholdene ved internatets sikkerhetsavdeling beskrives som totalt uakseptable og direkte lovstridige. Internatets sikkerhetsavdeling har tre sikkerhetsceller og åtte forsterkede celler. Her sperres suicidale mennesker inne på videoovervåkede isolasjonsceller uten tilgang på klokke og kalender. Maten serveres på gulvet, en meter fra toalettet. Blant de 368 gangene sikkerhetscellene ble brukt i 2016 ble også mindreårige plassert her. Utstrakt bruk av håndjern, forekomst av body-cuff og pepperspray i ansiktet for å kunne gjennomføre kroppsvisitering, fremstår som perverse maktovergrep omtalt i rapporten.   Sakset fra rapporten: - Det er fortsatt en utfordring at helsepersonell ved Trandum ikke er tilstrekkelig uavhengige av politiets utlendingsenhet, og funn gjort under besøket underbygget at dette bidro til flere problemer. Helsetjenesten fremstår også som underdimensjonert for å kunne ivareta helsetilstanden til alle som interneres på en tilfredsstillende måte. Internatet har ingen psykolog tilgjengelig. Funn viste at helsepersonell hadde gitt råd om innsettelse av internerte mennesker på sikkerhetsavdeling, og at rådene i noen tilfeller hadde medført lengre opphold på sikkerhetsavdelingen. Det fremstod som medisinsk-etisk problematisk at helsepersonell er direkte involvert i en beslutning om å plassere noen på sikkerhetsavdeling, fordi tiltaket utgjør potensielt helseskadelig isolasjon. Menneskerettslige standarder har fastlagt at helsepersonell ikke skal noen rolle i beslutningsprosessen ved bruk av restriktive tiltak som isolasjon.  (Fra sivilombudsmannens besøksrapport 28.-29. Mars 2017)1   “Legetjenester AS”, et privateid firma, drifter helsetjenesten på Trandum2,3. Internatets sykepleiere er ansatte i politiet.  

Vurdering og tiltak: Som helsepersonell krever vi at offentlige og uavhengige leger samt sykepleiere tar over ansvaret for all pasientbehandling på Trandum med umiddelbar virkning. Bruk av isolasjon på sikkerhetsceller for suicidale og selvskadende pasienter må stanses umiddelbart. Mennesker som sitter å isolat må ha daglig tilsyn av helsepersonell. Helsepersonell skal ikke delta i avgjørelser om å sette mennesker på isolasjonscelle, men skal sørge for at medisinsk sikkerhet og verdighet opprettholdes også i disse situasjonene.     Med vennlig hilsen, Hanne Heszlein-Lossius vikarlege Berlevåg legesenter  

1 https://www.sivilombudsmannen.no/wp-content/uploads/2017/09/Besøksrapport-2017-Politiets-utlendingsinternat-på-Trandum.pdf

2 https://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/11/22/195257485/asyl-lege-fikk-millionavtale-med-politiet-uten-konkurranse

3 https://www.aftenposten.no/norge/i/egK2a/Innvandringskritisk-pa-fritiden_-lege-for-utlendinger-uten-lovlig-opphold-pa-jobb