Opprop for fastlegene våre!

Opprop for fastlegene våre!
I Norge i dag har vi en fastlegekrise. Folk i hele norge mangler fastleger, og mange føler seg utrygge. I små og mellomstore byer fra nord til sør, og øst og vest, kjenner man på utrygghet rundt den fastlegekrisa som rammer landet, og mange som mister sin fastlege går i lang tid uten å få ny. Dette er en krise som ikke blir mindre, men er varslet å øke i omfang, selv studentene på legestudiene i norge ønsker ikke å bli fastlege. Det er en utrolig tøff, men viktig jobb å stå i.

Derfor er vi veldig takknemlige for at vi har så gode og dyktige fastleger her i Båtsfjord. Noen av våre fastleger har vært her siden tidlig nittitall og er godt kjent med generasjoner av båtsfjordinger. Vi ser med stor skrekk og uro på utviklingen i kommunen. At kommunen truer med å sparke alle legene våre, og å si at de MÅ innrette seg etter en ny kontrakt eller forlate pasientene sine i Båtsfjord. Dette synes vi er en helt forferdelig behandling av våre faste leger, som alle kjenner og er så glade i.

Vi vil med dette oppropet be om at Båtsfjord Kommune reverserer sin beslutning om å gi legene endringsoppsigelse, slik at vi får beholde våre dyktige leger, og den tryggheten det å ha fastleger på jobb i Båtsfjord.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Camilla Eriksen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...