Nei til utbyggingsplanene for Prestegårdsskogen og parkeringshall i Hvileberget

I kommunestyremøtet den 15. februar 2018 fikk partiene Høyre og FrP flertall for å legge inn planene til Northman AS (eiendomsutvikler Arild Åserud) og Opplysningsvesenets fond i forslaget til ny kommuneplan. Dette er i strid med kommunens egen konsekvensutredning og alle andre faglige råd. Planene innebærer store inngrep i nærmiljøet på Skjærhalden, turområder og grenseområdene mot nasjonalparken: en stor og ikke-reversibel endring av Skjærhaldens identitet.

Vi mener at behovet for parkeringsplasser er overdrevet og at eventuelle behov kan dekkes på annet vis uten store inngrep. Videre stiller vi oss uforstående til at det legges opp til boligområder i Prestegårdsskogen når det allerede er satt av store områder oppover mot Rove for dette.

Vi krever at planene for Prestegårdsskogen og parkeringshall med dens adkomstveier skal avvises og fjernes fra den kommende kommuneplanen.

(Underskriftene vil leveres Hvaler kommune som kommentar i høringsrunden for ny kommuneplan)

kart21.jpg

(Kartskisse fra Northman AS/Opplysningsvesenets fonds planer)


Aksjonsgruppa mot parkeringshall på Skjærhalden    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aksjonsgruppa mot parkeringshall på Skjærhalden kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook