NEI til utbygging ved Feievannet/Øygardsheia

Søgne kommune planlegger å bygge inntil 200 nye boenheter ved Øygardsheia/Feievann i Søgne. Dersom planen går igjennom vil store deler av naturen rundt Feievann forsvinne for alltid. For å kunne stoppe utbyggingen trenger vi din støtte. Vi ber deg derfor om å skrive under på dette oppropet som skal leveres til politikere i Søgne. Underskriftkampanjen er også tilgjengelig på papir for dem som foretrekker det.

  • Naturen rundt Feievann er en grønn oase som er lett tilgjengelig og mye brukt av innbyggere i Søgne. Området brukes aktivt av barnehager og skoler.
  • Vi er bekymret for trafikksikkerheten hvis planen gjennomføres. Det er skissert at innkjørsel til boligområdet skal ligge på toppen av bakken ved «Tjønna», mens ny sykkel- og gangvei er planlagt på motsatt side av veien. Det vil gi en farlig kryssing for gående og syklende. Det er allerede store utfordringer med farlige krysninger på flere steder langs Langenesveien.
  • Er det virkelig behov for boligbygging i det aktuelle området? Søgne kommune planlegger å bygge ca. 2500(!) nye boenheter i Søgne. Er det befolkningsgrunnlag for denne massive utbyggingen? Gitt at det i snitt bor 2,5 personer i hver boenhet, tar politikerne altså høyde for en befolkningsvekst i Søgne på over 6000 personer, selv om befolkningsveksten frem til nå nærmest har vært ikke-eksisterende. Ifølge tall fra SSB økte befolkningen i Søgne med kun 17 personer i siste kvartal. Det er negativt for boligeiere i Søgne at man bygger flere boliger enn det er behov for da dette vil føre til lavere verdi på eksisterende boliger.

DET ER IKKE FOR SENT! STØTT OSS I KAMPEN FOR Å BEVARE ET FLOTT NATUROMRÅDE!

Mvh

Stokkelandsskogen Velforening ved styret


Stokkelandsskogen Velforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Stokkelandsskogen Velforening kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook