Nei til deling av faget Kunst og håndverk

Regjeringen har vedtatt å utrede deling av kunst- og håndverksfaget for å få mer praktisk arbeid inn i skolen. Blir forslaget vedtatt må elevene velge enten kunst eller håndverk på ungdomstrinnet.

Vi er imot dette forslaget.  

Styrken til faget Kunst og håndverk ligger i at det er samlet i ett fag. Gjennom håndverket erfarer elevene materialer og verktøy. Kunsten utforsker, skaper, utfordrer tradisjoner og har øye for det estetiske. Det er når kunst og håndverk møtes at problemløsning, design, innovasjon og kreativitet oppstår. Dette er kompetanser som er etterspurt i samfunns- og arbeidsliv. Det er disse kompetansene som legger grunnlaget for Norge som kunnskapsnasjon. Alle elever skal kjenne til den materielle kulturen, håndverket og kunsten. Slik kan de bli selvstendige samfunnsborgere og kvalifiserte forbrukere.  

Vi deler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens bekymring når det gjelder lav rekruttering til yrkesfag og den store mangelen på fagarbeidere. For å bøte på utfordringen vil Isaksen lage et nytt håndverksfag som er relevant for arbeidslivet. Men kunnskapsministeren glemmer noe helt sentralt. Grunnskolen skal være allmenndannende. Vi er redd for at en deling av faget vil føre til en kjønnssegregering ved at jenter velger kunst og gutter velger håndverk. Isaksen sier i Klassekampen 22. desember 2016 at det er mulighet for at du vil få en grad av kjønnsdeling, men han tror det er stor verdi i å velge ut ifra hva du er interessert i. Vi mener det er naivt å tro at så unge mennesker har forutsetninger for å ta et slikt valg som kan være avgjørende for framtidig yrkesvalg.  

I et innlegg i Klassekampen 23. januar 2017, skriver Isaksen at faget Kunst og håndverk «i for stor grad har blitt et teoretisk kunst- og designfag. Vi ønsker å styrke fagets praktiske dimensjon og gi alle elever mulighet til å fokusere på praktiske arbeidsoppgaver». Problematikken Isaksen her løfter fram har først og fremst sammenheng med nedprioritering av faget over tid. Teoretisering av faget skjer på de skolene der kunst- og håndverksfaget ikke prioriteres. Problemet er mangel på krav om kvalifiserte lærere i kunst og håndverk. I tillegg nedprioriteres ofte delte klasser, noe som kan medføre klassestørrelser på opptil 30 elever som gjør det umulig å undervise i håndverk for én lærer. Vi ser også at spesialrom som tre-, keramikk- og tekstilverksteder nedprioriteres eller i verste fall nedlegges.  

Nå skal læreplanen revideres på bakgrunn av Stortingsmeldingen som er en oppfølger av Ludvigsen-utvalgets utredninger om framtidas skole. Det er klokt og vil kunne bidra til en spissing av fagets innhold og kjerne. Vi mener at kunst- og håndverksfaget må beholdes som ett samlet fag, men at håndverkskompetansen må komme langt tydeligere frem enn i dagens læreplan.  

Forutsetningen for å styrke den praktiske dimensjonen i skolen, slik flertallet av de politiske partiene nå ønsker, vil være at en revidert læreplan følges opp gjennom en prioritering av følgende faktorer: krav til kompetente lærere i Kunst og håndverk fra 1. klasse, prioritering av verksteder og materialer, delte klasser (maks 15 elever) og tid nok til å gå i dybden.  

 

Vi vil overrekke underskriftene til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

KUNST OG DESIGN I SKOLEN og

NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN


Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook