La musikk, dans og drama ved Olav Duun vgs leve videre!

IMG_7594.jpegFylkesdirektøren i Trøndelag foreslår å legge ned musikk, dans og dramalinja ved Olav Duun videregående skole fra skoleåret 2024/2025. Dette er vi sterkt i mot!
For at Namdalen fortsatt skal ha et rikt og godt kulturliv, er det avgjørende at linja består.

Hvorfor denne linja viktig for Namdalen?

 • Ungdommene opplever og utvikler et sosialt og faglig fellesskap som styrker dem i møte med framtida
 • Linja har et trygt og inkluderende læringsmiljø som bidrar til personlig vekst
 • Elevene får brukt sine styrker og opplever mestring
 • Den rekrutterer framtidas kulturarbeidere - både profesjonelle og frivillige
 • Linja er en alternativ og kreativ vei til generell studiekompetanse
 • De aller fleste som starter på denne linja fullfører videregående skole
 • Elever og lærere er forbilder, og gir motivasjon til kulturskoleelever og andre barn og unge
 • Den sikrer og styrker gode fagmiljø og kompetanse
 • Musikk, dans og drama er en viktig brikke i lokalt kulturliv
 • Den beriker lokalsamfunnet med kunst og kultur
 • Kulturfagene bidrar til styrket folkehelse og god livskvalitet
 • Musikk, dans og drama gjør det attraktivt å bo og leve i Namdalen!

 


Stine Evensen og Tove Nyborg #stolteMDDmammaer    Kontakt personen bak underskriftskampanjen