Klosterenga Park

Støttespillere for Klosterenga Park har kjempet en langvarig kamp for en ny anledning til å få et forpliktende vedtak fra Oslo Kommune etter at rådhuset i 1995 skrinla prosjektet som «for dyrt». Nå er saken igjen aktuell for bystyret, da støttespillernes reguleringsplan fra 2013 vil komme til behandling. I følge byrådet vil byutvikingskomiteen behandle saken 28. oktober, før bystyret har den til endelig avgjørelse 11. november.

Klosterengas venner promoterer i sakens anledning en underskriftskampanje for prosjektets gjennomførelse, i håp om at faktisk støtte i befolkningen kan hjelpe saken gjennom nåløyet. Klosterenga er et massivt kult opplegg, en gave til bydelen og byen generelt som folk vil ha glede av i generasjoner. Det er ingen grunn til å la være å skrive under!

Les mer på www.klosterenga-park.no