Ingen flere rutekutt - Europas fjerntogtilbud må bygges ut!

Tog er den beste og mest miljøvennlige måten å knytte Europa sammen på. Paradoksalt nok har vi i stedet opplevd omfattende nedleggelser av grensekryssende tog. Vi står også overfor et viktig klimatoppmøte i Paris på slutten av dette året, så nå er tida inne for å få togene back - on - track!

Dette er vårt budskap til politikerne og togselskapene:

Vi krever:

  • Ingen flere rutekutt - oppretthold tilbudet av grensekryssende fjerntog
  • Tilby direkte togforbindelser mellom alle store byer i Europa, både dag- og nattog
  • Opprett et felles-europeisk system for ruteinfo og billettsalg

Back-on-track vil overlevere de innsamlede underskriftene til EU og til togselskapene. I tillegg vil vi også gi dem noen mer konkrete innspill. Les mer her.

Aktivister på plattformen i Zürich som protesterer mot kutt i nattogtilbudet. Liknende markeringer planlegges over hele Europa den 20.6.

Back-on-Track er et europeisk nettverk som jobber for et bedre grensekryssende togtilbud.