Ja til søndagsfri!


Gjest

/ #30

2015-05-29 16:36

Den opprinnelige bruksanvisninga var å arbeide i 6 dagar og kvile den 7. I dag arbeider vi på halv maskin heile veka og blir utbrent av det. Vi treng å gjere som Vårherre lærte oss, og til og med praktiserte sjølv: Gjer kviledagen til ein real heilagdag. Då blir det sunn og frigjerande rytme av det, og resultatet blir meir gjort, meir velsignelse og eit godt liv!