Vi som er for Fjord Motorpark

Gjest

/ #4

2013-04-12 23:47

Eller at verdien vil synke på tomtene og husene som er "harest rammet"?