Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...