Åpent brev til Barneministeren og Helseministeren: Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...