Norges Grunnlov må gjøres gjeldende / konstitueres i / på / fra Stortinget

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...