REINt på TIDe! Vi som står bak denne oppfordringa til stat og kommuner - og andre aktører - ber i samla flokk om at reinen i fjellet - og det andre viltet som lever der - nå må få mer oppmerksomhet,

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...