Vi krever en uavhengig evaluering av påtalemyndighetenes håndtering av Eirik Jensen saken

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...