Bevar Bredtvetskogen!

Stopp utbygging av Bredtveit fengsel!

Bredtvet har unik bjørkeskog med variert dyreliv. Det er et viktig friområde for folk på Veitvet, Kalbakken, Sletteløkka og Rødtvet – og brukes flittig av folk i alle aldersgrupper. Dessverre mener regjeringen at Bredtvet er «det beste alternativet» for et nytt høysikkerhetsfengsel. Dette vil bli Norges største fengsel og legge beslag på store deler av området - med 7 meter høye murer og åtte ganger flere innsatte og ansatte enn dagens fengsel. Vi som bor her, borettslag, to enstemmige bydelsutvalg, Naturvernforbundet og mange flere, er sterkt imot fengselsplanene

Her er noen av grunnene til at skogen må få leve:

  • Vi trenger natur i byen! I en rekke byggesaker er grøntområdene i Groruddalen under press. Siden Groruddalen er et av Norges tettest befolkede områder har den lille villmarken som er i nærområdet spesielt stor verdi. Bredtvet har en unik bjørkeskog med et variert dyreliv. Her ser vi rådyr, rev, ekorn, pinnsvin, grevling, en masse fuglearter, sommerfugler og insekter.
  • Nærskogen vår blir hyppig brukt av barnehager, skoler, turgåere og hundeeiere. Vi er en kulturell og økonomisk blandet befolkning med ulikt forhold til natur og friluftsliv. Uansett om vi går ofte eller sjelden inn i denne grønne lommen vår, berikes vi daglig av det skogen gir oss. Den demper trafikkstøyen fra motorveiene og t-banen, den gir oss ren luft, vi hører fuglekvitter og skogen gir oss naturopplevelser. For barna er skogen et eget univers. Store bygg og en høy mur vil ødelegge for både utsikten og naturopplevelsen.
  • Mange flere ansatte og innsatte betyr økt trafikk i allerede støyutsatte områder, som Trondheimsveien, Østre Aker vei og Nedre Kalbakkvei. Et nytt fengsel vil også innebære kraftigere lyskastere enn i dag, som vil føre til en økning av lysforurensning. Dette vil være negativt for naboer og dyreliv.
  • Det er store sosiale helseforskjeller mellom øst og vest. Kommunens folkehelseplan sier at «forskjeller i oppvekstvilkår og levekår i Oslo skal reduseres». Internasjonale undersøkelser viser at høyt støynivå og dårlig tilgang til rekreasjonsarealer i nærområdet kan virke negativt på beboeres helse, og at boligområder som legger til rette for fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på aktivitetsnivået. Å forverre levekårene her ved å fjerne skog i bytte mot store bygg, og et lite parkområde som trøst, er det motsatte av det vi trenger.
  • Betydningen av kort vei og lett tilgjengelighet til skog har vist seg ekstra avgjørende det siste året med pandemi. Mange av oss bor i blokk uten egne hageflekker. For mange er området lettere tilgjengelig enn Lillomarka. Nærskogen er et viktig rekreasjonsområde.
  • Bredtvetskogen er viktig som en del av en grøntkorridor på tvers av dalen. Planter og dyreliv får i et slikt område mye bedre forhold enn i en park.
  • Det har i flere år vært en omfattende innsats for å bedre bomiljøene i Groruddalen gjennom Groruddalssatsingen. Det er fortsatt rom for forbedringer. Å bygge Norges største fengsel i et kjærkomment friområde vil være i direkte strid med Groruddalssatsingens målsettinger.
  • Blir dette fengselet bygget mot befolkningens vilje vil det være vanskeligere å kjempe for andre grøntområder under press. Blir planene stoppet, gir det håp for andre!
  • Minneplaten utenfor Bredtvet kirke, av Hans Nielsen Hauge, forteller at vi er på historisk grunn. Hva med å løfte frem historien fra dette stedet, heller enn å begrave det i mer stein og betong. Store bygg har vi nok av i Groruddalen. Fjerner vi skog vil det ta mange tiår å gjenopprette.

Vi har ingen skog å miste!

 

Underskriftene vil bli overlevert til justisministeren.

 

#bevarbredtvetskogen

Følg oss på Facebook! 

BB_logo2.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Bevar Bredtvetskogen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...