Ap-opprop: Evakuer barna fra Moria!

Kampanjen «Evakuer barna fra Moria» ble startet av Marthe Valle, sykepleier og artist, og Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Begge har vært i Moria utallige ganger de siste fem årene.

«Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner, som representerer over en halv million mennesker. 

Over hele landet har folk, organisasjoner og kommuner sluttet seg til opprop med krav om at Norge bidrar til evakuering av barna som lever under katastrofale forhold i flyktningeleiren Moria. Dette er ikke først og fremst et spørsmål om politikk, men om solidaritet. Norge er inne i krevende tider, men de aller mest sårbare i Europa må inkluderes i solidaritetsdugnaden.

Arbeiderpartiets sentrale ledelse har så langt ikke støttet kravet om at barna må evakueres. Vi er medlemmer av Arbeiderpartiet som er uenig i denne linjen, og som mener at Norges må slutte seg til de initiativ som er kommet fra andre land, og ta del i den internasjonale dugnaden. Arbeiderpartiet med sin stolte tradisjon for solidaritet, må stå fremst på barrikadene for dette kravet.  


Forum Arbeiderlag, lokallag Tromsø Arbeiderparti v/styret    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Forum Arbeiderlag, lokallag Tromsø Arbeiderparti v/styret fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...