La Tillermarka leve!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Ny høring - nye innspill for Tillermarka før 6.april

2024-04-01 14:53:29

Hei godtfolk! 

Tusen hjertelig takk til alle som bidro til verdens lengste Tillermark på City syd, til alle aktivitene i vinterferien, og for alle som fortsetter engasjementet for Tillermarka i en eller annen form! 

Tillermarka.no er oppdatert med informasjon om høring og Tillermarka. Det er også lagt ut et turkart på nettsia med stier og utsiktspunkter.

 

Byplankontoret sendte i vinterferien ut høring om mange punkter i ny kommuneplan, fristen er nå 6.april.

Det er veldig mange punkter som berører natur. Vi håper dere tar dere tid til å gi innspill. Punktene som direkte gjelder Tillermarka er 
Tilleggshøring av kommuneplanens arealdel våren 2024 med punkt:
23. flytting av markagrensa i Tillermarka og
24. Skjerming av Tillermarka (lyd, lys, avrenning og synlighet).

 

 

Er det nødvendig å gi innspill til denne høringen også? Det korte svaret er ja.
Det er lagt ned enormt mye innsats i å få ei høring på utvidelse av markagrensa, og skjerming av marka.  Det er viktig å vise at vi er mange som bryr oss, og sier ifra hver eneste gang.  Hvis du, ditt lag eller forening har gitt innspill før, så kan du si det, og gjenta det du mener er det viktigste når kommunens administrasjon og politikere skal lage sine anbefalinger og vedtak. Vi har laget forslag til innspill som kan brukes som inspirasjon eller sånn som det er (se nederst).

Innspill gir du på denne siden: 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/horingavkpa2024/fremside 

Alle saksdokumentene finner du her: 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/kommuneplanens-arealdel-2022-2034-tilleggshoring-6---endringer-i-kommunedirektorens-forslag-av-15.09.2023 

 

Er Tillermarka redda?
Det vet vi ikke, ingen vedtak er gjort enda. Det vil også være en kamp for å beholde markagrensa hvis vi klarer å flytte den, og Tillermarka får leve i denne omgangen. Det kommer ei framtid etter at denne kommuneplanen er vedtatt, og behovet for mer areal til alt vil alltid være der. Trondheims politiske ledelse har sagt at de skal bygge videre på den politiske enigheten de kom fram til høsten 2023, også når Trondheim skal over til den nye styringsformen parlamentarisme. I den politiske enigheten står det at markagrensa i Tillermarka skal flyttes og som er grunnen til høringa du nå kan gi innspill til.

Vi må fortsette å gjøre det vi kan, enten det er å dele info og bilder med hverandre eller i sosiale media, snakke med naboer, kollegaer eller politikere, gi innspill, registrere arter, eller å bruke marka på naturen sine premisser. 

 

Takk for kampen så langt!


Følg oss i sosiale media, @tillermarka på instagram, og La Tillermarka leve (både side og gruppe) på facebook.
Prøver også å legge ut info på tiktok @tillermarka.

Har du tips eller spørsmål? send epost til tillermarka på gmail (opprop tillater ikke epostlenker)
Hvis dere har spørsmål til selve høringen, er det Byplankontoret som skal svare på det.

 

La Tillermarka leve!

-Ingvild Tillerbakk

 

 

Forslag til innspill:

 

Tilleggshøring av kommuneplanens arealdel våren 2024 med punkt:
23. flytting av markagrensa i Tillermarka og
24. Skjerming av Tillermarka (lyd, lys, avrenning og synlighet)

Punkt 23: Flytting av rød strek (markagrensa) i Tillermarka
Markagrensa i Tillermarka må utvides og marka må sikres for framtida. Med oppdatert kunnskap, natur- og klimakrise, og alt vi vet om hva natur, landbruk og friluftsliv betyr og gir, må markagrensa flyttes tilbake for å ta vare på markaområdet vi har igjen på Tiller i dag. Markagrensa i Tillermarka skal ivareta sammenhengende naturverdier, sørge for å holde ravinelandskapet intakt, ivareta landbruksinteressene og særlig vektlegge friluftsliv på naturens premisser.
De behovene byen og regionen har for areal må løses uten å bygge ned markaområdene i Trondheim kommune.

Punkt 24: Nytt bestemmelsesområde for skjerming av Tillermarka
Et næringsareal som Torgård tar ikke bare plass innenfor området det er bygget på. Næringsarealet krever plass når det lyser opp landskapet og himmelen, flere kilometer unna. Det krever plass når byggene i horisonten oppleves som en vegg rundt marka. Næringsareal krever til og med plass når lydene og summingen fra arealene høres selv om du står midt i skogen langt unna. Næringsareal tar plass når det slippes ut forurensning i bekkene. Det tar plass når harde asfaltflater sørger for at flomtoppene i bekken blir større og vasker med seg det som lever på bunnen, og graver i sidene.
Verdien av stillhet, nattemørke og himmelen både for folk og naturmangfold er viktig. Avrenning og forurensning påvirker blant annet livet i bekkene og ut mot Nidelva, muligheten for drikkevann på utmarksbeite og grunnforhold. Å gi føringer for næringsarealer for lyd, lys, avrenning og synlighet er et veldig godt grep for å ivareta Tillermarka, og gi tydeligere føringer som næringslivet kan forholde seg til.
Å skjerme Tillermarka er bra både for Tillermarka som markaområde, og for ei bærekraftig utvikling av næringsareal i Trondheim kommune.

 

 


Ingvild Tillerbakk

Priser og nye høringer for Tillermarka

2023-12-26 15:47:24

Først av alt - håper dere har en god julehøytid!

La Tillermarka leve har avslutta året med å få heder og oppmerksomhet for engasjementet i år. Naturvernforbundet tildelte hele engasjementet prisen Trøndersk natur og miljøpris 2023. Denne går ut til alle dere som har signert opprop og engasjert dere på ulik vis. Tusen takk!

https://naturvernforbundet.no/trondelag/miljopris-til-la-tillermarka-leve-og-torbjorn-lindseth/

Jeg har blitt nominert til årets trondhjemmer av noen av dere og en jury i Nidaros. Prisen avgjøres ved avstemming. Hvis dere vil, kan dere lese om de andre nominerte og stemme fram til 27.12 klokka 20. Alle med en googlekonto kan stemme. Tusen hjertelig takk for nominasjonen!
https://www.nidaros.no/stem-pa-arets-trondhjemmer-2023/f/5-113-527135 


2023 starta med en høring der hele Tillermarka ble foreslått gjort om til lager og asfalt. Året avslutta med at bygningsrådet vedtok å sende en ny høring på starten av 2024 der det foreslås å utvide dagens markagrense for å bevare områdene i Tillermarka på Torgård/Kvenild
Det blir også sendt ut et forslag om hensynssone for de næringsarealene som er der idag, for å begrense unødvendig forurensing av lys og støy, og avrenning til bekkene i marka.

Når høringene sendes ut, sender jeg en siste oppdatering til dere som får denne oppdateringen. Da kan dere sende inn innspill for å bevare marka - det er viktig også å si fra igjen. Da avsluttes dette oppropet og alle signaturer, både digitalt og papir, legges med som høringsinnspill.

Kanskje blir 2024 året der Tillermarka og nærnaturen i Trondheim består, for oss og de som kommer etter oss?

Følg oss gjerne i sosiale medier, evt send en epost til Tillermarka (gmail.com, opprop.net vil ikke dele epostadresser) hvis du vil bli holdt oppdatert.

Ønsker dere alt godt for det nye året!

-Ingvild

 

FB_IMG_1703605532084.jpg


Ingvild Tillerbakk

Tillermarka - en del av det politiske samarbeidet i Trondheim

2023-10-15 18:36:32

Hei godtfolk! 

Tillermarka skal få leve - for oss, og de som kommer etter oss!

Tusen hjertelig takk for engasjementet dere alle har vist, og for at så mange av dere har delt deres erfaringer og kommentarer i oppropet.
Det har vært  utrolig viktig i denne kampen, både for oss som har holdt i engasjementet men for alle som har lest alt dere har skrevet. 

Vi inviterer til feiring med kakefest på Flotten forsamlingshus onsdag 18. oktober klokka 1800-2030!

Alle er velkomne, ta gjerne med familie eller venner. 
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1462749611186671 

Tiller er både bygd og by, og Flotten ligger på bygda. Det betyr at det er et stykke til nærmeste bussholdeplass. Samkjør gjerne, og for all del kle deg synlig hvis du skal ferdes til fots langs Tillerbruvegen. Adressen til Flotten finner du på google maps, om du ikke er kjent.

Hva skjer med Tillermarka?
Tillermarka, og de andre nærnaturengasjementene, ble en av de sakene som tilslutt ble avgjørende for politisk samarbeid i Trondheim. 
Hele samarbeidsplattformen finner du nederst på denne siden: https://hoyre.no/trondheim/aktuelt/trondheim-far-ny-politisk-ledelse/ 

Fremdeles må ny kommuneplan vedtas før dette er endelig. For Tillermarka innebærer den politiske plattformen at områder på Torgård som er under regulering, avvises. Eksisterende reguleringsplaner på Torgård blir grensen på ny markagrense, mens det fortsatt vil være områder avsatt til næring langs Østre Rosten (utenfor dagens markagrense). Langs Østre Rosten er ingenting regulert i dag. Slik vi har forstått veien videre kan det komme tilleggshøringer for kommuneplanens arealdel i løpet av november, og med en foreløpig plan om at den kan vedtas i mars 2024.
Vi kommer til å forklare dette når vi får litt mer avklaringer, så følg oss i sosiale media (facebook og instagram (jeg har ikke helt teket på tiktok)) og på nettsiden tillermarka.no. Vi kræsjlanda litt etter nyheten om at Tillermarka skal beholdes, men vi kommer til å oppdatere nettsiden vår og sosiale media også fremover. 

Vi fortsetter arbeidet for Tillermarka også etter vedtakene, for å sikre at Tillermarka fortsetter å leve også neste gang det trengs mer areal til noe annet i Trondheim, og for å dele kunnskapen om marka og alt den er. Si gjerne fra om du vil være med, har spørsmål eller ideer! 

 

Stolt og hjertelig takknemlig hilsen

Ingvild Tillerbakk

 

Noen av mange lenker om Tillermarka: 

http://tillermarka.no/ 

Instagram: tillermarka
Facebook (både side og gruppe) La Tillermarka leve

Tillermarka - Naturopplevelser vi er redde for å miste:
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/disse-ti-naturopplevelsene-er-folk-mest-redde-for-a-miste/o/5-95-1224495
 

Ravinelandskapet Tillermarka https://www.youtube.com/watch?v=VJ-Czu_Gqfg 

Birdlife om Tillermarka: https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/nyheter/?id=3295 

Debattinnlegg: 
https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/GM0a8m/bydelene-har-sine-friomraader-men-hvorfor-ikke-tiller 
https://www.tronderdebatt.no/onsker-vi-en-rasering-av-tillermarka/o/5-122-62191 
https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/VPeE5p/la-tillermarka-leve 
https://www.tronderdebatt.no/hva-jeg-elsker-med-tiller/o/5-122-74936 
https://www.tronderdebatt.no/vi-ma-slutte-a-bygge-ned-narnaturen-bit-for-bit/o/5-122-72679
https://www.tronderdebatt.no/tillermarka-ma-bevares-som-turomrade/o/5-122-64069

Media: 

https://www.nidaros.no/gledestarer-for-tillermarka-forkjemper-ingvild-40/s/5-113-498499

https://www.nidaros.no/kommunal-tabbe-gir-nytt-hap-for-tillermarka-aksjonister/s/5-113-466684 
https://www.nidaros.no/kjemper-for-skogsomrader-tilsvarende-syv-ganger-lerkendal-med-treningsfelt/s/5-113-453510
https://www.nidaros.no/vil-bevare-tillermarka/s/5-113-443167
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/zEMPg1/dette-turomraadet-i-trondheim-kan-forsvinne-det-er-rasering

https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/76M7GB/nytt-haap-for-populaert-turomraade-det-er-mye-som-staar-paa-spill 

 

 

 

 


Ingvild Tillerbakk

Å la hele Tillermarka leve er sendt på høring!

2023-07-13 18:32:39

Takk til alle som har signert oppropet så langt! Med papirsignaturer har oppropet passert 2000 underskrifter! 

Denne uken ble høringa om å la hele Tillermarka leve sendt ut: 

Skal alle områder som er skog og mark (lysegrønt på bildet under) i Tillermarka bli områder for landbruk, natur og friluftsliv også i framtida?


Det er avgjørende at så mange som mulig sender innspill og sier hvorfor til innen 21.august

byplan.postmottak@trondheim.kommune.no 

merk epost 2023/7785

Dette gjelder også om du ga innspill i januar, eller har signert oppropet - slik at kommunen får offisielt registrert at vi mener at disse områdene også er en del av del av Tillermarka - og ikke skal bli asfalt og lagerhaller.

Send gjerne samme innspill på nytt, eller send kommentaren dersom du har kommentert oppropet.  

Spre ordet om høringa så flest mulig får mulighet til å si sin mening innen fristen. 

Vi kommer til å stå på stand øverst på Nordre 4.august og 19.august mellom kl 12 og 16 - bli gjerne med på stand, eller kom innom :)

Høringsdokumentene ligger her: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Tilleggshoring-Kommuneplanenes-arealdel-2022-2034-k20210049/  

 

La hele Tillermarka leve! 

Engasjert hilsen

Ingvild Tillerbakk
høringsforslag_kdp_lnf.jpg


Ingvild Tillerbakk

Levering av underskriftskampanje 23.april

2023-04-11 08:59:57

Hei! 
Først og fremst hjertelig takk for at du har engasjert deg og signert oppropet! 

Sender nå en liten oppdatering om frister fremover som er relevante for Tillermarka.

Den første er å gi innspill til kommunens plan for friluftsliv og grønne områder, som har frist søndag 23.april. Kommunedelplan for friluftsliv og grønne områder - Trondheim kommune. Her kan du gi innspill dersom du vil. 

For at alle de kommentarene i oppropet La Tillermarka leve skal bli registert hos Trondheim kommune og som et grunnlag for planene som nå snart skal vedtas, ønsker jeg å sende oppropet med kommentarer så langt det har kommet søndag 23.april. 

Hvis du har en nabo, en venn, en kollega eller andre du kjenner som kanskje vil signere oppropet, del dette nå mens det ennå er tid!

Alle signaturene og de fantastiske kommentarene sier mye om hva marka betyr, hvordan dere bruker den og hvorfor den er verdt å la leve! 

Det var noen problemer med oppropet helt i starten, så dobbeltsjekk gjerne med folk om de fikk bekreftelse da de signerte :) 

Vi lar oppropet fortsette etter 23.april, og finner en løsning på å overbringe alle kommentarer og signeringer som kommer etter dette. 

Administrasjonen i Trondheim kommune skal legge frem sin anbefaling til Trondheims politikere 8.mai. 
Det er et møte der alle som ga høringsinnspill kan legge frem sitt innspill 9.mai, dette møtet skal strømmes (regner med kommunen legger ut info om dette)

Planlagt behandling i bygningsrådet er 6.juni, og vedtak i bystyret 31.august. 

Så får vi jobbe på litt til for å La Tillermarka leve! 

 

Engasjert hilsen


Ingvild TillerbakkDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...