Bevar skogen i Kjønstadmarka

Kommentarer

#602

Er biologistudent, så er opptatt av å ta vare på naturen! Fikk høre om saken fra en medstudent som bor i området rundt denne skogen.

Håkon Hassel (Trondheim, 2024-05-14)

#603

Denne grønne lungen er en plass for restitusjon,ryggtrening,en opplevelses og lærearena for mange barn. Den er en forebyggende lokal, nærarena når det gjelder fysisk og psykisk helse, den MÅ bevares.

Torhild Grevskott (Levanger, 2024-05-14)

#608

Man må stoppe skogkuttingen i Norge og bevare mer skog

Anna Omland Skjæveland (Trondheim, 2024-05-14)

#615

Jeg har brukt kjønstadmarka siden vi flyttet til Gjemble i 1977. Først sammen med barna, siden sammen med hunden og så ble det barnebarna. Her har vi plukket blomster, bær og sopp.

Kirsten Slåen (Gjemblev. 5, 2024-05-14)

#626

Viktig både for folk og dyr
Bruker området til tur og rekreasjon
Nyter naturen
Vi trenger resten av Kjønstadmarka!!!

Åse Marie Sandnes (Levanger, 2024-05-14)

#641

Jeg er enig med oppropets innhold og budskap!

Brita Karevold (Levanger, 2024-05-14)

#652

Jeg ikke ønsker at den fine skogen jeg har vokst opp å leke i skal ldelegges. I tillegg er den et eksempel på natur som burde bevares.

Arne Horn (Levanger, 2024-05-15)

#657

Støtter bevaringen.

Roy Haugberh (Skogn, 2024-05-15)

#662

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare den lille skogen vi har igjen på nesset. Dette for å gi barna nærhet til skog og mark for å gi dem en god lære-og lekearena! Valgte å flytte på nesset nettopp på grunn av kort nærhet til natur som barna skal kunne ha tilgang på i oppveksten.

Kristina Riseth (Levanger, 2024-05-15)

#668

Ønsker at Kjønstadmarka skal være lekepass og friområde for alle som er glad i å være ute!

Anne Marie Hammer (Levanger, 2024-05-16)

#676

Turområde, utsikta mi fra stuevindue

Hanne Breivik Aabakken (Gjemble, 2024-05-17)

#678

Jeg ønsker å bevare Kjønstadmarka fordi det er et viktig turområde for beboerne og meg.

Anne-Marie Binde Lorås (Levanger, 2024-05-17)

#679

Dette er et løftebrudd for de som dere kjøpte jorden fra, og fordi jeg og mange med meg fremdeles ønsker å bruke skogen til rekreasjon.

Per Jostein Johansen (Levanger, 2024-05-17)

#681

La villmarka og skogene våre leve!

Charlotte & Trudy Dier (Leirfjord, 2024-05-17)

#682

Jeg ønsker å bevare det lille som er igjen av friområde. Det er også et viktig sted for bevaring av artsmangfoldet i naturen og hekkende fugler.

Ranveig Stormo (Levanger, 2024-05-18)

#683

Bevar skogen

Gry Elise Eriksen (7603 Levanger, 2024-05-18)

#685

Må da være mulig å bygge ut naturen som allerede er rasert før man raserer enda mer.

P Lund (Levanger, 2024-05-18)

#686

Jeg signerer fordi skogen er en verdifull ressurs for oss og mange fremtidige generasjoner.

Jeroen Hoff (Levanger, 2024-05-18)

#688

Ønsker å bevare skogen, for barna i nærområdet sin skyld. Denne brukes regelmessig av barnehagen til barna våre, og vi bruker naturen selv på fritid.

Aleksander Wahl (Levanger, 2024-05-19)

#705

Fordi ungene elsker å leke der! Fantastisk turområde som må bevares!

Jannike Grande Laurgård (Levanger, 2024-05-20)

#707

Det er viktig å bevare natur i nærheten av bebyggelse. Det gir rekreasjon og glede over naturen, noe som er viktig for alle generasjoner. Selv bruker jeg ofte Kjønstadmarka til små turer i hverdagen. Kjønstadmarka er en perle vi må ta vare på for framtida.

Anne-Grete Otlo (LEVANGER, 2024-05-20)

#714

Jeg signerer fordi denne skogen bidrar positivt til min velvære og helse, både fysisk og psykisk, gjennom bruk av området.

Robin Mehus (Levanger, 2024-05-21)

#718

Vi trenger grønne områder av litt størrelse i nærområdet, godt for psykisk og fysisk helse for både store og små, både tobeinte og firbeinte.

Jan Olav Sætre (Levanger, 2024-05-22)

#723

Skogen er verdifull for oss

Johanne Bjørn (Levanger, 2024-05-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...