Bevar skogen i Kjønstadmarka

Kommentarer

#404

dette er et naturområde og en unik skog. den er et friområde for mange og fjerning av denne vil bli et stort tap av naturmangfold samt sørge for et stort tap av turområde for mange folk i området. visjonen «Triveligst i
Trøndelag» blir jo en falitt erklæring om natur og skog bare skal fjernes med noen pennestrøk. Det er ikke slik vi bygger fremtiden. Skogen er vår siste barriere som skiller det vakre, råe og frie fra vårt samfunn. Ta vare på skogen, stopp dette nå!

Lars Emil Flakk (Levanger, 2024-04-20)

#423

Viktig å bevare natur(artsmangfold), fint og mye brukt naturområde.

Andrea Myklebust (Levanger, 2024-04-21)

#428

La skogen være, slik at unge å eldre kan nyte naturen i sitt nære omeråde.

Jørgen Pedersen (Skogn, 2024-04-21)

#436

Vi trenger naturen i gode oppvekstmiljø

Kathrine Engen (Levanger, 2024-04-22)

#444

Skogen betyr mye for oss som bor i Kjønstadmarka. Vi trenger grøntareal for helse, Rekreasjon, utforsking, lek og turmulighet. Mangfoldet i floraen i skogen er unikt.

Iselinn Hartmann (Levanger, 2024-04-23)

#459

Ønsker vi kan beholde denne grønne lungen som kommunen lovte da dem tok over marka. Er en rekreasjon plass for store og små,gamle og unge

Geir Ove Toldnes (Skrivarbergvegen , 2024-04-25)

#464

Det er viktig å beholde fauna og flora som er truet av utbygging. Grønn oase i nærhet av boligstrøk er viktig for alle både de som bor i nærheten men andre som kommer for å nyte blåveis og rumpetroll. Eller bare gå en tur.

Julie Sivertsen (Levanger , 2024-04-27)

#472

Støtter alt som står skrevet i teksten på denne siden.

Trond Sjøbakk (LEVANGER, 2024-04-30)

#476

Skogen er verdifull, ikkje minst for barns oppvekst!

Magnar Brandserh (Levanger, 2024-05-05)

#482

Utbygging her vil være et brudd på aktsomhetsplikten i Naturvernloven

Leif Inge Paulsen (Levanger, 2024-05-07)

#491

Jeg støtter alle forslag for bevaring som allerede er presentert.

Margot Nonstad (Oppdal, 2024-05-08)

#500

Jeg signerer fordi jeg vil bevare Kjønstad skogen

Ada lerstad Brækkan (Levanger, 2024-05-12)

#502

Kjønstadmarka burde egentilg ha blitt vernet mot bygging, allerede før første byggetrinn. Med tanke på kulturminne å dryeliv, samt opplevelser som barn og voksne har der. Med mange turstier og fin skog. Samt at barnehager gir barna vårre fine opplevelser der. Vi har en froskedam der, et gammelt kalkbrud, Å det var mye rådyr der før. Så det burde aldri ha bli tatt så mye av skogen der. Og hadde jeg ville at barna skulle bli oppvokst på asfalt å lekeplasser, så hadde jeg flyttet til sentrum, eller større byer

Jon Gunnar Hattrem (Levanger, 2024-05-12)

#503

Jeg signerer fordi skogen er et fantstisk sted som man kan leke og ha det gøy i og skogen er viktig for alle generasjoner som skall ha d fint i naturen

William Lerstad Brækkan (Levanger, 2024-05-12)

#504

Nært Levanger sentrum er det nesten ikke friområder/ villa natur igjen. Spesielt viktig å bevare det lille som er igjen.

Eirin Reinen (Verdal, 2024-05-12)

#512

Viktig å bevare områder hvor barn og unge kan lære om mangfoldet i vår natur.

Steinar Strømberg-Lorvik (LEVANGER, 2024-05-12)

#514

Dette er ett viktig naturområde for både folk og dyr!

Andrea Mosling (Levanger, 2024-05-12)

#521

Helt riktig å bevare skogen og for stor belastning på Nesset , hensyntatt infrastruktur. Mvh Vidar Kjesbu

Vidar Kjesbu (Levanger, 2024-05-12)

#534

Bodde i nærheten da barna var små. Hadde mange utflukter til skogen for hygge og utforsking. Synes barn (og voksne) bør ha en slik mulighet i umiddelbart nærmiljø.

Trine Evensen (Levanger, 2024-05-13)

#539

Fint turterreng og en plass hvor barnehager er.

Målfrid Stene (Levanger, 2024-05-13)

#542

Skogen i Kjønstadmarks er et viktig habitat for fugler, dyr, innsekter og mennesker.

Knut Lian Kristiansen (Levanger, 2024-05-13)

#551

Dette er en grønn lunge,- det er en stillhet og rekreasjon denne skogen som dagens travle mennesker har behov for.
Den har en fin tursti som passer både for den spreke og den som bare rusler.
Om dette området frigis nå så er disse mulighetene tapt for alltid - et slikt sted kan aldri gjenskapes...
Det er en inspirerende plass for barn å få leke i - et trygt og lett tilgjengelig møte med naturen og et godt bilde på et økosystem.
Her har vi ofte dratt på tur, da ungene var små, og jeg ønsker at den muligheten skal også barnebarna få. De beste barndomsminner skapes ute i naturen.

Rannveig Skillingstad (Levanger, 2024-05-13)

#554

Det er et nydelig område som må bevares!

Carianne Kvam (Verdal, 2024-05-13)

#557

Gammel skog er uerstattelig.

Mona Graftås (Oslo, 2024-05-13)

#560

Bevar gammelskogen!!!!

Charlotte Andersen (Oslo, 2024-05-13)

#569

Skog er viktig. Gammel skog enda mer så

Børge Johnsen (Oslo, 2024-05-13)

#580

Viktig med gode friluftsområder i nærmiljøet

Erlend Eriksen (Trondheim, 2024-05-13)

#585

Blåveisen i Kjønstadmarka

Eirik Gjemble (Levanger, 2024-05-13)

#587

Jeg er imot videre utbygging!

Joakim Pedersen (Levanger, 2024-05-13)

#588

Jeg kjenner noen som setter pris på denne skogen.

Thor Håkon Henriksen (Trondheim, 2024-05-13)

#591

Bevar skogen. Vi trenger skogen og de flotte turområdene våre.

Hanne Nielsen (Levanger, 2024-05-13)

#600

Jeg synes bevaring virker riktigere og viktigere enn kortsiktige mål/motargumentene jeg er kjent med.

Olga Silseth (Levanger, 2024-05-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...