Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Kommentarer

#403

Fred er det eneste alternativ, folket vil aldri ha noen nytte av krig, bare være nyttige idioter for eliten

Aina Fjeldstad (Ågotnes, 2022-11-13)

#405

historien viser at det alltid er bankenes krig,de kan selv sende sine sønner i krig, følg pengene

Åsmund Erling Tetlie (7081, 2022-11-13)

#407

Krig er grusomt.
Gi fred en sjanse.

Øivind Moen (Stavanger, 2022-11-13)

#423

Det er vår plikt å ikke være indirekte deltaker i denne, eller andre kriger. Vår regjering har blitt helt hysterisk til å hate Russland samt å være.støttespiller til Nato..

Gunnar Johansen (Tangen, 2022-11-13)

#435

Jeg er imot all krig og krigsforberedelser.

Rolf Solvang (OSLO, 2022-11-13)

#436

Ukraina er Natos lekegrind.
Flere våpen fra vesten forlenger lidelsene for sivile/soldater.

Dolores Karina Karlsen (Oslo, 2022-11-13)

#439

Enign i oppropet

Simonsen Åse (Bergen, 2022-11-13)

#445

Jeg er enig i oppropet!

Turid Rivedal (Grindbakken 1, 2022-11-13)

#447

Fredsløsning må på plass for å unngå tusenvis av flere drepte da det er ekstremt lite sannsynlig at en fortsatt krig vil gi en rask avklaring/"seierherre".

Odd Erik Salvesen (Nedstrand, 2022-11-13)

#449

Jeg er for fred, mot alle krigshissere og krigsforbrytere

Kjell Arvid Hansen (Trondheim, 2022-11-13)

#457

Norge må ta initiativ til fredssamtaler i Ukraina.

Bente Simonsen (Bergen, 2022-11-13)

#474

Denne krigen kunne vært unngått om USA hadde holdt sitt løfte til Gorbatsjov om ikke å utvide NATO "med en tomme" østover. Det ville etter alt å dømme ikke vært behov for å forhandle frem Minsk I og II avtalene, men om disse avtalene hadde blitt implementert med vestens støtte, ville det nok en gang vært mulig å forhindre en meningsløs ofring av sivile og unge soldater. Det har kommet en rekke advarsler fra USAs nestorer innen statsvitenskap, tidligere toppdiplomater, etterretning, politikere og eks-militære. Russland har i klare ordelag sagt, siden murens fall, at NATO-utvidelse er uakseptabelt av hensyn til landets sikkerhet. Spesielt informativt er tidligere ambassadør Brennans telegram til Washington: "Nyet means nyet", der han skriver at han har møtt alt som betyr noe av russiske ledere, fra hele det politiske spekteret, og at samtlige av dem er i mot, spesielt NATO-utvidelse med Ukraina og Georgia. Takket være Julian Assange og Wikileaks, ble denne informasjonen gjort kjent i 2009. Russlands aksept for et gjenforent Tyskland og tilbaketrekking fra Øst-Europa, representerer en historisk avståelse av makt på fredelig vis. USA har tidligere inntatt en militant og prinsipiell holdning mot Sovjets utplassering av atomraketter på Cuba, rett utenfor USAs dørstokk. Russlands motstand mot en lignende NATO utplassering i Ukraina, er ikke mer overraskende enn USAs håndfaste motstand i 1962. 60 år etter at USAs og Sovjetunionens ledere klarte å unngå atomkrig, i siste minutt, blir et av mange spørsmål i dag: Hva gjorde Norge for å bidra til samtaler og fredsforhandlinger i Ukraina? Det forutsetter at det blir overlevende etterkommere igjen til å stille spørsmålet, noe en atomkrig, gjerne startet på grunn av en misforståelse under den nåværende Ukrainakrisen, på apokalyptisk vis vil redusere mulighetene for.

Espen Bentsen Øyulvstad (4544 Fossdal, 2022-11-13)

#475

Få slutt på krigen så det ikke blir flere ofre og ødeleggelser.

Terje Gerhard Valen (5115 Ulset Bergen, 2022-11-13)

#479

Våpen til Ukraina besørger at eget folk vil rammes!

Jeanine Horntvedt (Oslo, 2022-11-13)

#487

Krigen i Ukraina må få sin slutt. Det må forhandles nå. Kvinner må delta. Mer våpen forverrer situasjonen, på kort og lang tid. Menneskelig, økonomisk og økologisk er det vanvidd.

Ingeborg Breines (Kjelsåsveien 143 c, Oslo , 2022-11-14)

#489

Jeg ønsker fred, og vil ha slutt på tap av liv i en situasjon som kunne ha vært unngått.

Kristin Ringsby (Eidsvoll, 2022-11-14)

#496

Noen må få stoppet dette idiotiet som våre «ledere» er blinde for!

Tom Egil Jørgensen (Oslo, 2022-11-14)

#499

Jeg signerer fordi FRED er den eneste humane løsningen.

Lisbeth Graaberget (Hakadal, 2022-11-14)

#501

Ønsker meg fred.

Marek Putz (Oslo, 2022-11-14)

#504

Jeg er 100% enig i argumentasjonen. Den kunne vært styrket ved å peke på antall flyktinger i tillegg til antall drepte.

Ernst Wiggo Sandbakk (Trondheim, 2022-11-14)

#506

Det er ikke noe reelt og fornuftig alternativ til fredsforhandlinger.

Knut-Jørgen+ Plesner (Oslo, 2022-11-14)

#507

Det som skjer er stikk i strid med det jeg har arbeidet for siden 1989 frem til i dag. Det er å lage produkter som skal redde mennesker som nød boliger sykesenger for beredskap mm.

Svein Tore Kvalheim (Sarpsborg, 2022-11-14)

#510

Jeg håper på en bedre verden.

OddbjørgJeg håper på en bere verden Olsen (Klokkarvik, 2022-11-14)

#513

Jeg er imot krig og mener at man må få igang fredsforhandlinger..

Olga Madsen (Stokmarknes , 2022-11-14)

#514

Vi må avslutte krigen for de siviles skyld. Før det blir storkrig

Margrete Birkeland Nyvoll (Mandal, 2022-11-14)

#517

En kjernefysisk krig kan ødelegge jorden på sekunder. Hvorfor er ikke engasjementet mot krig like stort som i klimasaken? Er folk reddere for olje og gass enn for atomvåpen?

Svein Sørlie (Bærum, 2022-11-14)

#521

Norge må gå en annen vei.
Norge må gå ut av Nato fordi Nato driver en stedfortreder krig i Ukraina.
Russland ut av Ukraina.
Norge ut av Nato.

Gullbrand Giacobbe Helleberg (Oslo , 2022-11-14)

#523

Krig er dritt

Terje Hetland (Arendal, 2022-11-14)

#524

Jeg signerer fordi fredsforhandlinger er eneste farbare vei.

Eivind Hovig (Oslo, 2022-11-14)

#526

Krig løser ingen problemer. Lyttende, gjensidig forståelse gjennom dialog gjør det.

Lilleberta Sandved (Haugesund, 2022-11-14)

#527

Nå er det på høy tid at det jobbes aktivt for fred i denne konflikten og jeg skulle ønske at Norge tar en aktiv rolle i dette.

Hessel Haker (Flørli, 2022-11-14)

#528

Det er sannelig på tide ...................

Svein Kaardahl (Horten, 2022-11-14)

#534

Krig bringer kun lidelser. Ingenting bra kan komme ut av en krig. Vi må fokusere på fred.

Nathalie Dessard (Oslo, 2022-11-14)

#535

Krig er aldri løsningen.

Eva Brustad (Tjøme, 2022-11-14)

#536

Krig har bare tapere.

Ragnar Kristoffersen (Oslo, 2022-11-14)

#538

Krig er ikke det verden trenger, det er gigantisk kilde til CO2-kilde.

Frøydis Hardeng (Ski, 2022-11-14)

#546

Jeg signerer fordi jeg tenker på klimautslipp som krigen og det militære påfører oss.

Morten Jenssen (moss, 2022-11-15)

#547

Jeg signerer fordi forhandlinger og mekling er eneste mulighet for å oppnå fred i denne konflikten.

Ivar Odd Båtnes (Mauseidvåg, 2022-11-15)

#553

Fordi eg ikkje trur våpen skapar fred

Anne Berit Skeie (4230 SAND, 2022-11-15)

#560

De vestlige land forlenger lidelsen til folk i Ukraina (og Russland) ved å øke tilgangen til våpen gjennom noe de kaller "hjelp". Mens hjelp vil ligge i å arbeide for en dialog mellom partene. Folk i gata ønsker ikke krig

Lispet Kristiansen (Oslo, 2022-11-15)

#564

Galskapen må en ende ta.

Rune Snorre Norman Haug (Oslo, 2022-11-15)

#566

Eg er luta lei USA sine regimeskiftekrigar.

Gunnar Sortland (FLORØ, 2022-11-15)

#567

Snakke - ikke bombe!

Birgit Skjæret (Fredrikstad, 2022-11-15)

#572

Jeg signerer for å få slutt på krigen.

Dagfinn Bjørnæs (Alta, 2022-11-15)

#574

Jeg er i mot all krig.

hilde Gjerstad (Rådal, 2022-11-15)

#583

Å jobbe for fred er ikke å jobbe for overgivelse og kapitulasjon, men for å redde liv, våpenhvile og forhandlinger om en rettferdig eller i det minste realistisk fredsavtale for alle partene

Horacio Farinas (Skedsmokorset, 2022-11-15)

#588

Fordi løsningen ikke er på slagmarken.

Gaute Neerland (2480 koppang, 2022-11-15)

#590

Veien til fred løses aldri med våpen!

G Wendy Wiger (Fornebu, 2022-11-15)

#591

Jeg signerer fordi en langvarig krig er meningsløs og uforutsigbar og fredsinitiativ er eneste håp.

Ragne Rosén (Oslo, 2022-11-15)

#592

Freds forhandlinger nå!

Otto Kalvo (Oslo, 2022-11-15)

#595

Existen riesgos de que la confrontación se salga de control y se llegue al uso de armas nucleares, con lo que eso implica para la humanidad.

Jesus Mendoza Aramburo (Gómez Palacio, Dgo., 2022-11-16)

#596

Jeg er helt enig

Eldbjørh Ribe (Oslo, 2022-11-16)

#598

Jeg signerer fordi jeg sier meg helt enig i teksten. Våpenvile må innføres og det må føres reelle fredsforhandlinger.

Jan Ingard Ribe (Surin, 2022-11-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...