Meieriet på Voss

Kommentarer

#1

Lat meieriet på Voss bestå. Tenk miljø, arbeidsplasser og kompetanse ❤️👍🇳🇴

May-Britt Hegg (Voss, )

#3

Eg vil gjerne behalda meieriet på Voss

Anita Jordalen (Voss, )

#6

Det er galskap å køyra mjølk frå stor landbrukskommune på bil rundt halve Vestlandet. Kompetansen og veldrive meieri har me allereie lokalt. Ja til kortreist mat!

Kjersti Graudo (Voss, )

#13

Eg underteikar fordi det er ekstremt viktig å kunne behalda meieriet på Voss. Både av omsyn til miljø, arbeidsplasser og mangfold.

Inger Johanne Gullbrå (Voss, )

#18

Veldig viktig for Vossa bygda, arbridsplassar Vossa dravle og ost. Og gjev eit kraftig signal, noko Tine sentralt må ta på alvår.

Sveinung Riber (Voss, )

#28

Eg signerar fordi grunnlaget er ufullstendig og feil. Tine manglar mjølk på Jæren og vil ofra anlegget på Voss for å tilføra nok mjølk. Voss har betre måltal enn dei fleste. Tine ynskjer då å kvitta seg med eigne ansatte og erstatta dei med innleigde transportørar. (Uvisst på kva slags arbeidsvilkår). Dette er ikkje greit!

Tor Otto Ullestad (Voss, )

#35

Voss treng meieriet.

Torill Jordalen (Voss, )

#38

Behold meieriet!!!!🐄

Iselin Teigen (Voss, )

#58

Viktig å beholde arbeidsplasser i distriktene!!

Anne Kristin Skaare (Gjerdrum+, )

#60

Miljø, samfunnsberdskap, arbeidsplasser og opretthalda landbruk i vossabygda.

Steffen Haug (Voss , )

#62

Å leggja ned det velfungerande meieriet på Voss er totalt bakvendt i dag, når vi skal få ned tkostnader og utslepp knytt til frakt, og når auke i lokal matproduksjon er det som trengs.

Solrun Samnøy (Voss, )

#66

Som tidligere beboer på Voss, gårdeier og fylkesleder for kystpartiet i vestland kan jeg ikke se at de legger ned viktige bedrifter I distriktene.

Anne Hilleren (vestland , )

#79

Dette er svært viktig at forblir på Voss, både grunna arbeidsplassar, men og grunna dravlekompetansen.

Silje Smådal (Ostereidet, )

#80

Miljømessig og med tanke på arbeidsplassar i distriktet er det heilt feil signal å leggja ned meieriet på Voss.

Kari M. Tungesvik (Skulestadmo, )

#89

Ikkje legg nedmeidriet på Vosd

Jorunn Hauge (Voss, )

#97

EG SIGNERER FOR STØTTE TIL AT VOSS MEIERI SKAL BESTÅ!

Svanhild Danielsen (Granvin, )

#108

Ivareta arbeidsplassene

Jan Ove Teigen (Voss, )

#125

Støtte bygde

Jacob Ck (Voss , )

#127

Det er eit godt populært produkt og ikkje minst arbeidsplassane og tradisjon som går tapt

Knut Bjarne Gullbrå (Ytrehorn, )

#128

Meieriet er viktig for bygda!!

Bente Edal Edvartsen (Voss, )

#131

Jobber der.

Geir Johansen (Voss, )

#135

Lokale arbeidsplasser. Miljø

Arne Røen (Vosd, )

#150

Eg meiner at det er galskap å leggja ned meieriet på Voss, når alternativet er miljøfiendtlig

Thorbjørn Heggelund (Voss, )

#152

Det er meiningslaust å legga ned ei bedrift som produserer gode produkt med overskot. Samtidig er dette ei viktig sak med tanke på å behalda arbeidsplassar i distriktet. Ikkje minst er dette ei viktig sak med tanke på det grønne skiftet, det må vera meiningslaust å køyra store forureinande lastebiler til Bryne eller sunnfjord for å foredla mjølka.

Leif Johan Mandelid (Voss, )

#160

Meieriet på Voss leverer!Arbeidsplasser i distriktet er kjempeviktig for å vera ei "levande" bygd

Marit Tveito Akeland (Granvin, )

#168

Voss meieri driver veldig økonomisk og klimamessig godt, og bør få fortsette drifte.

Eirik Røthe (Voss , )

#170

Eg er mjølkeprodusent og glad i vossadravlen

Liv Spilde (5710+voss, )

#194

Me treng eit meieri på Voss, jordbruksbygd
Dersom meieriet vert nedlagt, kjem eg ikkje til og kjøpe, eit Tine produkt, og det oppfordra eg andre til også, og skrive under på

Steinar Ure (Vossestrand, )

#197

Da e nødvendig å ha meieriet på voss, da produsere arbeidsplassar.

Ole Dalatun (Voss, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...