JA TIL LNF I DELEN PÅ HOVEODDEN!!

Kommentarer

#1

Ja til LNF!

Liv Arneberg (TROMØY, 2021-10-03)

#2

LNF er eneste rette på Hove

Anne Cathrine Nygård (Arendal , 2021-10-03)

#6

Fordi LNF er det eneste alternativet som er i tråd med avtalen med Statsbygg fra 1999, servituttet om friluftsområde for allmennheten og vern av natur og miljø.

Kristina Larsen (ARENDAL, 2021-10-03)

#8

Jeg ønsker LNF

Kent Lairitsen (Færvik , 2021-10-03)

#12

Jeg ønsker å bevare Hove som LNF fordi det er ett fantastisk fint rekreasjonsområde, selv om jeg ikke er i fra Arendal så er jeg stadig der på turer.

Kent Inge Tørresen (Risør, 2021-10-03)

#13

Dette er ett meget viktig naturområde som må vernes for ettertid. Denne plan foreslått vil ødelegge området for all fremtid. I tillegg er prosess begått i storstilt hemlighold . Noe som er meget skadelig.

Oddvar mykland (His, 2021-10-03)

#15

Pga vern av natur, tilgjengelighet og motvirke privatisering.

Monika Andersen (Nedenes , 2021-10-03)

#19

Vi elsker Hove, det vi ønsker oss mest er den gode gamle Campingen tilbake. det her er nok nest best.

anne lund (fetsund, 2021-10-03)

#21

Hove er og skal alltid være for alle, ingen privatpersoner skal bestemme over friluftsområder!

Mariann Eikelia (Oppegård , 2021-10-03)

#22

Ellers blir miljøet ødelagt av profittjegere.

Asle Sollid (Kragerø, 2021-10-03)

#24

Fordi jeg vi ta vare på Hove slik at det er fritt for kommende generasjoner også. Har brukt området hele livet, og slekta flere generasjoner tilbake. Det er snart ikke et sted å komme ut til strand og hav for folk uten hytter/hus, eller båt. Da er LNF riktig.

Inger Britt Aslaksen (Arendal, 2021-10-03)

#27

Jeg vil det skal være NFL. Det må være et rekreasjon område for Arendals befolkning. Og ikke luksus camping eller aktivitets senter som mange ikke har råd til.

Eva Lisbeth S Stave (Færvik, 2021-10-03)

#28

Det er en veldig viktig sak for meg.

Øystein Eriksen (4812 Kongshavn, 2021-10-03)

#42

Dette er den beste løsningen for Hove og befolkningen i Arendal

Hilde Haugenæs (Arendal, 2021-10-03)

#46

Det er det eneste riktige å gjøre for å bevare fri ferdsel og et sted for alle på Hove

Mats Rose (Bergen , 2021-10-03)

#49

Hoveodden og «campingområdet» må defineres som et helsefremmende rekreasjonsområde som skal være fri og gratis for befolkningen. Et område som ikke skal selges eller leies bort til private. Et område som er fritt for næringsutvikling og kommersialisering.

Dagfinn Wold Haavik (Arendal, 2021-10-03)

#58

Bevar Hoveodden til naturen og lokalbefolkningen

Ellen Pedersen Molnes (4818 Færvik, 2021-10-03)

#59

Hove er NATURperle i Raet nasjonal park👍

Jan Harald Gustavsen (Eydehavn, 2021-10-03)

#61

Ja til LNF for Hoveodden

Brith Solberg (Tromøy, 2021-10-03)

#62

Ja til naturen.Nei til camping på hoveodden!

Stein-Wiggo Thomassen (Arendal, 2021-10-03)

#63

Jeg ønsker å ivareta Hove odden som friluftsområde for alle. Vi må værne om natur og
dyreliv og ikke overlate dette til kommersielle krefter.
Dette er befolkningens friområde og skal være for alle året rundt.

Hege Therese Syversen (Arendal, 2021-10-03)

#65

Jeg støtter dette opprop.

Sven Magne Melheim Sagvik (His, 2021-10-03)

#69

Jeg mener at det er viktig å beholde Hove som et tur og rekreasjons område for allmennheten, UTEN tilrettelegging for kommersielle krefter. Hove bør tilhøre folket og vernes.

Monica N Halvorsen (Arendal, 2021-10-03)

#73

Imot utbygging å de tar seg friheter

Marit Fredli (Tromøy, 2021-10-03)

#74

Fordi Hove tilhører innbyggerne på Tromøya og i Arendal og fordi naturen der ute trenger en pause.

Aud Schäfer (Arendal, 2021-10-03)

#76

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare Hoveodden for folket. Her kan vi overnatte i vanlige telt i to døgn, som på Gjessøya og Merdø osv…

Knut Tveiten (Arendal, 2021-10-03)

#77

Jeg signerer fordi LNF er det eneste rette for Arendals befolkning i den situasjonen som har oppstått.

Svend Hansen (Arendal, 2021-10-03)

#79

Jeg mener det er det eneste relle alternativet for å ivareta friluft og rekreasjonsområde etter intensjonen som lå til grunn for at Arendal kommune fikk området gratis av staten i sin tid!

Anders Haslestad (Arendal , 2021-10-03)

#83

Jeg ønsker at Hove skal bli bevart som et naturområde for allmenheten, og ikke bli brukt til kommersialiserte aktiviteter.

Unni Eikelia (Arendal, 2021-10-03)

#85

Jeg signerer fordi dette er et unikt område for dyr, fugler, fisk, planter og mennesker. Dette må vernes for fremtidige generasjoner!

Jan Egil Hopen (Arendal, 2021-10-03)

#98

Jeg er imot utbygging

Kristoffer Fredli Rothschild (Tromøy, 2021-10-03)

#100

Uberørt natur er en mangelvare på vår jord og dette stedet er fantastisk fint. Verd å bevare.

Trude Nilsen (Ski, 2021-10-03)

#102

hele saksgangen bære; etter min mening; preg av korrupsjons lignende tilstander og despotisme

arie krijgsman (arendal, 2021-10-03)

#108

Den beste måten for å bevare området for alle

Knut Mykland (Nelaug, 2021-10-03)

#111

Eg ynskjer å ivareta Hoveodden som friluftområde for befolkningen , slik som det var ment til å være . Og verne om natur og dyreliv . Ingen kommersielle krefter inn her .

Else Mørland (Tromøy, 2021-10-03)

#113

På grunn av at jeg mener at hoveodden bør være et LNF område, ingen private bør få så mye makt over dette området.

Andreas Werner Larsen (Færvik, 2021-10-03)

#114

Jeg ønsker å bevare mest mulig av Hoveodden for almennheten og minst mulig komersialisering av den.

Jarle Kvam (Færvik, 2021-10-03)

#125

Bevare den frie naturen og friheten til å benytte Hoveodden.

Hugo Markussen (Arendal, 2021-10-03)

#126

Ja til LNF! ❤

Siv Olsen (Tromøy, 2021-10-03)

#130

Fordi hoveodden er en del av vår rettmessige tilgang til naturen på Hove

Grethe Mj (Arendal, 2021-10-03)

#143

Fordi det tilhører folket på Tromøy og i Arendal samt at naturen må forbli uberørt .

Bjørn Granerud (Aurskog, 2021-10-03)

#148

Jeg ønsker LNF på hele Hoveodden.

Jarl Frivold (Arendal , 2021-10-03)

#159

Fordi et nedtråkket og parkifisert Hove vil fortrenge arter og opplevelsen av å være i natur på den gøye måten som bare Linnaea, blåbær, hjerteskjell, villøk, østers, kantareller, skjørbuksurt, strandløk og tjelden kan det.

Reidun Mork (Kristiansand, 2021-10-03)

#162

Jeg signerer blant annet fordi LNF vil hindre at Hoveodden blir en stor turistdestinasjon for sjøaktiviteter noe som vil ødelegge for fuglelivet i Hovekilen og redusere arendals befolkning tilgang til stranden

Åge Håland (Saltrød, 2021-10-03)

#165

Hele Hove og området rundt må vernes og ivaretas til friluftsliv for alle. De var bekymret for overbelastning av området for over 50 år siden, og det har aldri vært mer populært enn nå. Det er fint med kiosk og kafé, men ikke noe annet.

Ellen Varberg (4818 Færvik , 2021-10-03)

#166

Må bevare området til allmennheten for all fremtid.

Britt Botterli Jacobsen (Arendal , 2021-10-03)

#172

Ønsker Lnf på hove.

Øivind JOSEPHSEN (Arendal, 2021-10-03)

#188

Hoveodden må være LNF-område

Unni Ekrem (Arendal, 2021-10-04)

#196

Bevaring av naturen og fellesområder.

Aud Nylen (Nesverk, 2021-10-04)

#197

Ja til LNF. Dette er vår arv.

Svein Arne Johnsen (Saltrød, 2021-10-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...