Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

Kommentarer

#404

Vi som fødekvinner skal ha like god oppfølging uansett hvor vi bor.

Julianne Sperle-Rydberg (Horten, 2021-03-01)

#406

Dette trenger vi!

Birgitta Fjøsne (Asker , 2021-03-01)

#408

Ja til et godt og bredt og trygt tilbud til fødende kvinner og deres partnere. Så viktig å bevare det gode velfungerende tilbud, og aller helst UTVIDE 🤎🤎

Gro Vatne Brean (Oslo, 2021-03-01)

#410

Jeg signerer fordi jeg er jordmor og arbeider ved en jordmorstyrt fødeavdeling og ser viktigheten av mangfold, samt trygge differensierte fødsels tilbud til kvinner

Tone Dyran Smith (3181 Horten, 2021-03-01)

#412

Kvinner fortjener valg og den beste hjelpen. Det bør finnes valgmuligheter og ordningen med at kvinnen selv må finne og betale jordmor hvis hun vil føde hjemme gjør at det ikke er et reellt valg. Som jordmor er det vanskelig å leve av hjemmefødsler og det krever en fullstendig selvoppofrende livsstil.

Karen Juell (Oslo , 2021-03-01)

#414

Fødte mitt tredje barn hjemme. Noe av det lureste jeg har gjort!

Sonja Hegge (Asker, 2021-03-01)

#418

De fødende bør ha alternative løsninger

Anette Johannessen Johannessen (Kirkehaugsveien 11 C 0283 Oslo, 2021-03-01)

#422

Naturlig fødsel er en menneskerett. Det er trygt under gitte forutsetninger. Mye bedre for barnet og foreldrene når forutsetningene tilsier det.

Trond Sigvartsen (Årnes, 2021-03-01)

#427

Jeg selv fikk være vitne til en hjemmefødsel for en uke siden og så hvor fantastisk det var. Trygge gode rammer, som mor hadde fått ordnet selv, friheten og plassen til å velge å gjøre som kroppen hennes ga beskjed om. To jordmødre som hadde hatt god tid på å bygge opp et solid tillitsforhold til mor og far i forkant og som ble i flere timer etter fødselen for å forsikre seg om at alt var i orden.
For ikke å snakke om mindre stress i fht transport, sykehus senger, masete maskiner og forskjellige jordmødre som går av og på vakt.
Fødsler skal ikke måtte presses inn i et alt for trangt tidsskjema og være noe man prøver å effektivisere. Det er en privat, nydelig men veldig skjør fase for hele den nye familien og skal kunne settes av tid og dedikasjon til.
Samt at kvinner selvfølgelig skal ha rett til å bestemme over egen kropp også i dette henseende!

Gry Moen Al-Kasim (Stavanger, 2021-03-02)

#431

Vi burde investere mer i å skape tilbud der fødekvinnen blir godt ivaretatt og støttet både emosjonelt og fysisk gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Å investere i overgangen til nytt liv gir ringvirkninger langt ut over selve fødselssituasjonen. Det å sikre drift av små føde-enheter slik som ABC pluss å skape nye muligheter for hjemmefødsel er uvurderlig i denne sammenhengen.

Kine Bruksås (Oslo, 2021-03-02)

#439

Kvinners valgfrihet i fødsel er så viktig. Har selv født to av mine tre på abc-klinikken og ønsker virkelig at alle friske gravide bør få mulighet til å kunne velge jordmorstyrt avdelinger lik denne og hjemmefødsel med jordmor. Det gir trygge gravide, gode fødsler og god barsel.

Therese Kvale (Jesshein, 2021-03-02)

#444

Dette er viktig for kvinnehelse!!!!!

Marit Karlstrøm (alta, 2021-03-02)

#449

Min kropp, min baby, mitt valg.

Tora Hope (Oslo, 2021-03-02)

#466

Jeg syns det er viktig at den fødende skal få bestemme om hun ønsker å være hjemme, og samtidig kunne få assistanse fra jordmor :)

Mille Giæver-Enger (Bergen, 2021-03-02)

#476

Jeg signer fordi det er viktig for meg at alle skal ha mulighet til å velge det som passer best for seg selv.

Annette Arnesen (Askim, 2021-03-03)

#478

Forskning viser at helhetlig omsorg med samme jordmor gir trygghet og flere normale fødsler

Marit Sandvik (Trysil, 2021-03-03)

#483

Det er stort behov for bedre kontinuitet i omsorgen for gravide, fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet. Friske kvinner med ukompliserte svangerskap, som kan forvente normal fødsel av et friskt barn, må få tilbud om omsorg og fødselshjelp i henhold til dette, utenfor de store, spesialiserte klinikkene.

Brit Oline Forberg (Skjåk, 2021-03-03)

#496

Jeg var heldig og fikk plass på ABC, dette er ikke en selvfølge. Jeg synes ABC var et godt alternativ til en hjemmefødsel som var dessverre ikke mulig å ha fordi det ikke fantes nok jordmødre som kunne gjennomføre det.

Julia Huber (Nesoddtangen , 2021-03-04)

#501

Har født på ABC

Anya Brinich (Oslo, 2021-03-04)

#504

Jeg selv har opplevd den markante forskjellen det hadde for meg når jeg selv kunne velge en type oppfølging og gjennomføring av svangerskap og fødsel som hjemmefødsel kunne gi. Etter barseldepresjon som kunne vært forhindret med god oppfølging under og etter fødsel og skader som ikke ble fulgt opp, så jeg hvordan kontinuitet Pre og post fødsel hadde stor positiv effekt. Prosessen opp mot og etter hjemmefødsel var av en markant bedre kvalitet, også pga relasjonsoppbyggingen man fikk med fødselshjelperen.

Muligheten til å kunne velge dette mener jeg burde være tilgjengelig for alle.

Caroline Falck Johansen (Drammen, 2021-03-04)

#540

valgfrihet for våre fødekvinner

Dag Robert Bjørshol (Frøya, 2021-03-06)

#546

Jeg ønsker jordmortyrt fødsel hjemme neste gang jeg skal føde, og vil helst at jordmoren som skal være tilstede er tilknyttet sykehuset også

Turid Dornfest (Bergem, 2021-03-06)

#561

Jeg støtter kvinners rettigheter

Linda Tørklep (Kristiansand, 2021-03-07)

#564

Helt enig!
Får mange forespørsler om hjemmefødsel, men har ikke kapasitet til å gå i beredskap pga full stilling utenom som ikke kan tilrettelegge. Ja til jordmorstyrte satelittfødenheter med mulighet for hjemmefødsel!

Hilde Ostad (Moss, 2021-03-08)

#572

Kvinner i Norge skal ha muligheten å få velge å føde naturlig i egen kraft der hvor hun føler seg trygg.

Stina Hanson (Bergen, 2021-03-09)

#574

Det er ett viktig kvinnehelseperspektiv å la kvinner ha ett reelt valg i spørsmålet om fødested!
Selv fikk jeg gleden av å føde min skjønne datter hjemme, det er jeg evig takknemlig for at min kollega og jordmor gjennom svangerskapet gjorde for meg, mitt barn og min familie.
Denne saken er så viktig, takk for at dere jobber utrettelig for kvinner.
Varm hilsen jordmor Emma

Emma Jeanette Raagaard (Fredrikstad, 2021-03-10)

#581

Ved dagens organisering av fødselomsorgen er de friske og naturlig fødende tapere. Samfunnet er tjent med, både helsemessig og økonomisk, at de får et offentlig tilbud om hjemmefødsel.

Malin Hovet (Porsgrunn, 2021-03-12)

#582

Jeg støtter kvinners frie valg i fødsel med trygg jordmor kompetanse.

Karin Falk Jørgensen (Oslo , 2021-03-12)

#592

Kvinnen trenger å bli i senter av fødselstilbud i Norge. Vi trenger å prioritere kvinnen og gi henne reelle valgmuligheter når hun skal føde sitt barn. Det å sette kvinnen i fokus, tilrettelegge og følge opp for å styrke den inneboende kraften kvinnen har til å føde - kan vi skape gode opplevelser for både mor, barn og partner. Både før, under og etter fødsel. Det å tilrettelegge for hjemmefødsler kan gi nettopp dette. Jeg valgte å føde på ABC-klinikken, som er et fantastisk (og sjeldent) tilbud i Norge. Der er det god oppfølging som skaper trygget til omgivelsene og tettere dialog med jordmor - det er det nærmeste vi kommer det å føde hjemme i Norge i dag. Nå bor jeg i distriktet og hjemmefødsel vil være enda mer aktuelt for kvinner her.
Støtt oss i er føde våre barn, slik som vi selv mener er best for vår kropp, vårt sinn og for vårt barn. En mor uten stress kan enklere føde et barn uten stress. En mor uten stress, har større sannsynlighet for å sette i gang egne fødselsmekanismer kroppen kan lage selv (unngå drypp) og har dermed større sannsynlighet for å føde raskere.

Heidi Bragerhaug (Røn, 2021-03-16)