KRAV OM ENDRINGER I DAGENS BARNE"VERN"

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg mener at vi bur få ett bedre barnevern.

Liv Fjellhaug Sandnes (Verdal, 2021-02-09)

#7

Barn lider under dagens såkalte barnevern

May Lund (Slependen, 2021-02-09)

#14

BV støttet eks.mannen min i hans valg, at han valgte å IKKE FØLGE forliket fra 2015 og slap ikke sønnene våres på overnattingsbesøk til meg annen hvert helg, påske, jul og to uker om sommerferie. Isteden for fikk jeg se barna våres to timer i parken i over to år i mellom :(

Irina Simonsen (Tromsø, 2021-02-09)

#15

Barnevernet må forandre eller byttes ut med noe nye tiltak

Frank Drengsrud (Oslo , 2021-02-09)

#17

Dagens Barne'vern' er slik jeg har erfart det en gjeng med arrogante, inkompetente, egoistiske løgnere som lover og lyver!
Ikke barnets beste!

Freddy Michaelsen (Stavanger , 2021-02-09)

#22

Endring i dagens barnevern er nødvendig. Spesielt er eg oppteken av akuttvedtak, samværsomfang og gjenforening med biologiske foreldre. Videre ser en at bv ikkje arbeider etter EMD.

Åshild Holstad (Ulsteinvik , 2021-02-09)

#23

Dette er så viktig

Synnøve Fredriksen (Holmestrand, 2021-02-09)

#30

Jeg er helt enig.

Katarina Marlén Andersen (Rakkestad , 2021-02-10)

#34

Jeg mener det samme.

Mai Lis Hagelund (Mellerud , 2021-02-10)

#41

Jeg synes forslagne på endring virker fornuftige. Barvernet kam bli bedre på mange områder.

Francois Elsafadi (Larvik, 2021-02-10)

#42

barnevernet er forbrytere

Trond Bråthen (KONGSBERG, 2021-02-10)

#45

Dette er viktig for barna

Tony Halseth (Holmestrand, 2021-02-10)

#46

Barnevernet trenger virkelig å endres

Sylvia Marilyn Sørstrønen (Osøyro, 2021-02-10)

#48

Jeg sinere fordi jeg ønsker en endring i barnevernet.

Jane Søberg (Stange, 2021-02-10)

#50

Eg signera dette fordi eg og mine born sjølv har kjent på den urett og løgner som praktiserast i dette sokalla barne"vernet".

Det er for oss eit barne"fjern" som ikkje bryr seg om stort anna enn å få inn pengar over statsbudsjettet og øydelegge familiær som fint kunne klart seg gjennom strabaser med litt praktisk og psykisk hjelp.

Nina Tangen Arnesen (Skredestranda , 2021-02-10)

#56

Vi må få vekk uegnede lønnsmottakere innen barnevernet, og sørge for at rett barn får rett hjelp til rett tid og hovedsakelig og så langt det lar seg gjøre innen sin biologiske kjernefamilie.

Marthe Karin Hoel (Kristiansand, 2021-02-10)

#58

Dagens barnevern bryter menneskerettighetene i alt for stor grad - noe seriedomfellelsene av Norge i EMD tydelig viser.

Vi kan ikke ha et system som bedriver slike systematiske overgrep mot store deler av befolkningen!

Har Norge virkelig ikke lært noe av historien???

Magnar Wisnes (Molde, 2021-02-10)

#68

Jeg mistet min datter på akutt for snart 5 år siden å hun og jeg sliter begge med store traumer etter dette.

Elin Røbech (Kristiansund , 2021-02-10)

#78

For jeg vil ha endret barnevernet

Anita Sandvær (Skien, 2021-02-10)

#84

Jeg har personlig erfaring med dagens bv

Amina Prestbakk (Sandnes, 2021-02-10)

#85

Barnevernet har ødelagt nok familier.

Kim Ripsrud (Hamar, 2021-02-10)

#86

Jeg signerer fordi jeg synes dette maktsystemet som barnevernet er idag, må endres til å bli et vern for barn og deres familier!

Torhild Strand (Gran, 2021-02-11)

#89

Det trengs endringer i dagens praksis

Bjørn Øistein Kleven (Malmgrenveien 9e, 2021-02-11)

#90

Det er på høy tid med endringer i BV.

Katrine Thorsen Kleven (Stavern, 2021-02-11)

#91

Dårlig erfaring med barnevern systemet. Liker ikke måten de håndterer saker

Lisa Sjøblom (Larvik, 2021-02-11)

#94

Jeg signerer fordi jeg ønsker barnets beste! Dessverre BV tj. i dag har ikke samme prioriteten! Vi må få et system som hjelper hele familien og ikke ødelegger den! Hjelpe/støtte apparatet hvor familien kan henvende seg til ved behov uten å være redd for at noen skal prøve å sette dårlig lys på den!

Wiktoria Siwiecka (Horten, 2021-02-11)

#96

Mener at det trengs store endringer

Rune Nilsen (Kongsberg , 2021-02-11)

#98

Jeg signerer fordi Barnevernet har plikt i å følge opp alle punktene i FN barnekonvensjon og menneskerettighet konvensjonene som store deler av Norsk lovverk er bygget opp på.

David Nappen (Mandal, 2021-02-11)

#100

Barnevernet og politiets, samt regjeringen er kriminelle og tar unger over en lav sko, basert på ulovlige vedtak.

Torbjørn Øvrelid (Ålesund , 2021-02-11)

#102

Dette systemet som er i dag og har foregått i mange år er horribelt. Jeg selv er et offer for galskapen..

Sölvi Pettersen (Ambjörby, 2021-02-11)

#103

Barnevernet er maktovergripere

Jan Thorsen (Rælingen, 2021-02-11)

#105

Jeg vet om så mange som har fått livet ødelagt under barnevernets grep.

Gunhild Kolnes (Sandnes, 2021-02-11)

#107

Jeg vet hvor dårlig bv i Norge er personlig

Alexandre Persson (Malmø, 2021-02-11)

#108

vi har opplevd menneskerettighetsbrudd for vår datter og vårt barnebarn siden nov 2015.hun skal hjem .

Ann mari Angel Halvorsen (v.gaussdal, 2021-02-11)

#112

Jeg signerer fordi dagens barnevernet Er et skade apparat og ikke et hjelpeapparat..familier som havner i bv sine klør, sliter ofte med TRAUME, angst, depresjon, og selvmordstanker

Donatella Bovenzi (Kleppe, 2021-02-11)

#115

Erfart systemet selv🤮

Elin Strand (Follafoss, 2021-02-11)

#119

barne værnet har alt før stor makt og viker alldrig selv om dem har feil det ser man på alle sakerne dem taper mot FNs domstoler

Bjørn Schilling (Rakkestad, 2021-02-11)

#120

Bv må stoppes, det er galskap slik dei holder på å ingenting blir gjort. Dei får ikkje ingeting ved grove feil. Blir bare flyttet rundt i kommunen. Dei burde straffes å ALLDRIG få jobbe med mennesker mer

Evy Iren Fosse (4345 , 2021-02-11)

#121

En endring må til

Lasse Martin Aamodt (Lillehammer, 2021-02-11)

#124

Eg er einig med det som er skrevet for å få betre barnevern.

Wenche Svortevik Birkeland (6811 Førde, 2021-02-11)

#125

Dem E jævlig har opplevd dritt mye av dem!

Svetlana Fisere (Meldal, 2021-02-11)

#126

Jeg ønsker meg et barnevern som styrer både barnet og familien..

Elisabeth Solberg (Oslo, 2021-02-11)

#129

melder må ikke være anonym. Melder burde anmelde til politiet

Laila Bergsten (HAKADAL, 2021-02-11)

#130

Oss familie er involverte og vi henger fast siden 4år.

Baldur Hecht (Skutvik , 2021-02-11)

#134

FORDI DAGENS BARNEVERN HOLDER PÅ MED STRAFFBARE HANDLINGER OVERALT I NORGE.

FE NAVARRO RUDOLPH (SKÅBU, 2021-02-11)

#140

Det trengs absolutt en forandring i barnevernet.

Leif Arvid Olsen (Leksvik, 2021-02-11)

#141

Barna trives best hjemme. Foreldrene kjenner best barna dem. Dere må hjelpe foreldrene ikke ta barna fra dem .

Florentina Shaib (Sandefjord, 2021-02-11)

#142

Barne vernet må fratas den makten de har i dag, forde saks gangen og bevisføringer strider svært ofte mot EMD føringer..

Mona Siljan (Skien, 2021-02-11)

#144

Jeg mener barnevernet bør begynne å bli mer humane og ikke drive på slik at de ikke hjelper barn og familier og ikke ødelegger istedet for å hjelpe.

Marit Eriksen Danielsen (Sørkjosen, 2021-02-11)

#146

Jeg opplever at barnevernet i Norge er så dysfunkjonelt, det handler ikke om å hjelpe familiene i hjemmene. Ei ingen gode eller ingen samvær. Det er alt for mye makt og penger i bilde og grove menneskerettighetsbrudd på barna og familiene 💔😭

Monicha Nymann (Koppang , 2021-02-11)

#151

Vi trenger tryggere barnevern. Det er for mange som lider under praksisen som har vært og den som er nå.

Aina Irene Sandbakken (Tynset, 2021-02-12)

#155

Ser det som en stor nødvendighet

Margaret Hundal (Brønnøysund, 2021-02-12)

#157

Vi trenger et nytt familievern å få byttet vekk det barnevernet Norge har idag

Alva Madikken Zachariassen (Kristiansand, 2021-02-12)

#158

Vi er helt avhengig av å kunne stole på et bv...det kan vi ikke. De har selv ødelagt sitt rykte ved å ødelegge familier med sine fremgangsmåter. Norsk bv må legges ned slik at vi kan opprette noe nytt som ivaretar og hjelper familier som sliter og ikke ødelegger dem!

Liv Nina Mosveen (Elverum, 2021-02-12)

#160

Jeg signerer fordi systemet bryter med menneskerettigheter.

Odd Arvid Johansen (Bergen, 2021-02-12)

#162

Det skjer alt for mye urett. Barn skal ikke flyttes uten at de vil. Da har de det nok bra, evt. få hjelp i hjemmet. Håndjern på barn skulle vært straffbart...bare for at de ikke vil forlate hjemmet😡

Lilian Hamsund (Nordland, 2021-02-12)

#163

jeg selv har opplevd misbruk fra bv tjenesten sin side (maktmisbruk) og omsorgsvikt samt tap av skolegang pga barnevernet

Øystein Pettersen (OSLO, 2021-02-12)

#164

Vi bør få en endring av barnevernet

Janne Tindvik (Trondheim, 2021-02-12)

#165

Barnevernet manipulerer å bidrar til kidnapping av mine 3 barn

Heidi Skognes (Oslo, 2021-02-12)

#169

Systemet vi har nå feiler de som er mest sårbare (barna) og gjør mer skade enn nytte ..

Carina Lund (Fjell, 2021-02-12)

#173

Jeg signerer fordi måten de styrer på ikke et for det bedre. Mennesker er ikke ett produkt.

Vet Vetum (Drammen, 2021-02-12)

#179

Det går over stokk og stein som det er nå.
Kvinner tør jo snart ikke føde barn om dette fortsetter.

Odd Jarle Roaldkvam (Stavanger, 2021-02-13)

#180

Har blitt utsatt for samværsabotasje

Kenneth Magnussen (Nordskot , 2021-02-13)

#182

Jeg signerer fordi at mine barn er blitt tatt i fra meg, min siste barn var tatt i 2020. Og de hadde ikke prøvd noe hjelpetiltak, så jeg har aldri fått prøvd meg.

Kaja Hagen (Fauske, 2021-02-13)

#184

Jeg signerer dette får å få lagt ned barnevernet slik det er i dag og inn med noe nytt som faktisk hjelper foreldre og barn

Solgunn Johnsen (Tromsø, 2021-02-13)

#185

Jeg ønsker endringer

Vanja Sivertsen (Stokmarknes , 2021-02-13)

#188

Fordi barnvernet bryter loven dagligt og missbruker makten . De burde halveres av ansatte og gå grundig igjennom va de bruker ressurser på .

Linda christensen (Rogaland, 2021-02-14)

#192

Er nok skeptisk til delar av teksten i oppropet. Saka er meir komplisert enn det som er framstilt her. Det er skræmande mangel på både system og kompetanse i både barnevernet og dei samarbeidande organisasjonar. Dette har mange opplevd, og det er blitt dokumentert av media og alle fellande dommar i EMD. Det må difor heilt gjennomgripande endringar til.

Lars Slåttå (Stavanger, 2021-02-15)

#194

Sigrun vonheim nybø

Sigrun Vonheim nybø (Ålesund, 2021-02-15)

#196

Barneloven MÅ endres! Barna er rettsløse! Staten bestemmer, og det er IKKE barnas beste som gjelder! Det er kun ord! En floskel, rett og slett.

Ninni Carin Dahl (Ski, 2021-02-15)

#200

Mitt barn er statlig kidnappet uten noen bevis eller grunnlag for sine påstander. Og at jeg tror dere ikke helt skjønner hvor stort nettverk narsisisster har. Politi og domstol er også korrupt. Så problemet må løses i større skala. Det må kreves enten test for mangel av MAOM-genet eller PET-scan for om noen som helst i myndighet har en psykopatisk reptilhjerne. Til og med bibelen sier at disse styrer. Helt uten religion, men veldig våken💪⚖️💫

Steven Henry Maddix (Disenå, 2021-02-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...