Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#3201

Jeg signerer fordi vindkraftutbygging er voldtekt av naturen og vi ikke trenger denne kraften, m.m.m

Ragnar Eckholdt (Andebu, 2020-08-18)

#3205

Dette er galematias , MÅ stoppes!!

Svein Løken (Fall, 2020-08-18)

#3208

Jeg er imot ødeleggelsen av Norsk natur.

Frank Hammer (Maura, 2020-08-18)

#3210

Jeg signerer fordi vindkraft er et overgrep mot naturen som gir oss helende krefter til å leve et liv som fjerner oss stadig mer fra naturen.

Ragnhild Johansen (Porsgrunn, 2020-08-18)

#3213

Mot vindkraft

Frode Knudsen (Sæbøvågen, 2020-08-18)

#3214

når målet helliger midlet er alt galt. Å "redde klimaet" (noe som er umulig, da menneskene påvirker nesten ingenting) ved å ødelegge vår tidligere UBERØRTE NATUR er en kriminell handling.

Øyvind Mostad (Nesodden, 2020-08-18)

#3215

Rett skal være rett

Brigitte Wüthrich (Undrumsdal, 2020-08-18)

#3216

Galskapen må stoppes.

Øistein Eriksen (Vegårshei, 2020-08-18)

#3217

Ikke noen fordeler med vindkraft

Ulf Maxhall (Namsos , 2020-08-18)

#3220

Det er ikke bærekraftig og naturen tilhører folket, ikke kapitalens leiehær.

Tom Ove Eskeland (Stavanger, 2020-08-18)

#3224

Det er unødvendig for Norge og det skjemmer naturen for mye!

Dagfinn Lunde (Wassenaar, 2020-08-18)

#3226

Vindmøller har ingenting i Norsk natur å gjøre. Vedlikehold/restaurer/ oppgrader de allerede eksisterende vannkraftverkene vi har til dagens standard.

Hans Kalleberg (Eidsfoss, 2020-08-18)

#3227

Vi, folket vil være med å bestemme utbyggingen i Norge

Randi Dolmen (Sauda, 2020-08-18)

#3236

I eit demokrati burde, skulle, og måtte dette vere unødvendig!
Det er mi borgerplikt å seie ifrå, om denne utrulege vandaliseringa av norsk natur, på profittens bekostning !
Eg er imot all vindkraft i norsk uberørt natur, stadfesta av WHO som like farleg som CO2 utsleppa for vår klode, med nedbygging av uberørt natur!
Tone Lauvås

Tone Lauvås (Bergen, 2020-08-18)

#3239

Høyre er en lobbyorganisasjon

Lars Øverdal (Skien, 2020-08-18)

#3243

Bevar naturen!

Maria Aakvik (Sola, 2020-08-18)

#3249

Jeg vil ha en bedre rettsstat, og et bedre lokaldemokrati der den norske grunnloven følges og etterleves. Jeg ønsker at Høyesterett kontrollerer norske politikere og deres bruk av energiloven.

Bjørn Ødegaard (Ålesund, 2020-08-18)

#3255

Er i mot vindmøller og alle naturødeleggelsene som følger med

Jarle Deila (Arendal , 2020-08-18)

#3256

Vi blir lurt trill rundt av utenlandske oppkjøpere og vi betaler for utbyggingen gjennom nettleien.

Espen Walstad Knutsen (Namsos, 2020-08-18)

#3262

Er imot denne vanvittige ødeleggelsen av Norsk Natur. Og har ingen tro på at det er pga. Miljøet.

Wigdis Færø (Ostereidet, 2020-08-18)

#3269

Er totalt imot disse monstrene av vindmøller i norsk natur...de raserer både naturen og fuglebestanden...

Liw Leirvik (Bodø, 2020-08-18)

#3277

Jeg signerer fordi dette er helt tragisk for norsk natur og dyreliv! Det burde vært straffbart og rasere naturen vår som vi skal bruke og leve i! Stopp galskapen nå!

Grethe Larsen (Sandnes, 2020-08-19)

#3285

Minner på Stortingsvalget 2021!
Stopp Tysvær Vindkraftverk, ja, stopp raseringen av Hertervigs rike og dette ikoniske, vakre landskap i Rogaland.
Stopp all påbegynt og planlagt vindkraftutbygging i Norge.

Kathrine Bakkevig (Tysvær, 2020-08-19)

#3286

Det er på tide disse konsesjonene blir gransket av rettsvesenet.

Kari Bentzen (2630 Ringebu, 2020-08-19)

#3289

eg prioritere urørt natur; flora og fauna, framfor kortsiktig og skadelig utbygging

Alvar Flaat (Snarøya, 2020-08-19)

#3296

Galskap satt i system.

Bjørn Haugland (BARDU, 2020-08-19)

#3301

Vindkraft ødelegger så mye naturopplevelser, forurenser så mye (både i produksjon, bruk og som avfall). Det er dyre/fugle/insektfiendlig og gir totalt sett tvilsom liten (eller negativ?) "gevinst" miljømessig.

Øystein Rykkelid (Sørfold, 2020-08-19)

#3302

Det er ein skam kor regjering og storting raserar naturen og landet vårt, og denne vindkraft industrien er pill råtten. Dei grøne sertifikata og ACER er ein katastrofe for både landet vårt, dyreliv og fauna. Utruleg slett politisk håndverk som har ført oss i denne situasjonen. Det er eit svik mot sitt eige land.

Hallbjørn Staurset (Ørsta, 2020-08-19)

#3304

Det er horribelt med vindturbiner både på land og hav. Dei drep både fuglar og dyr, og har blinkande lys.har skjyggekast og ein dur som påverker alle som bur omkring i område.

Magnhild Kvinge (Masfjordnes, 2020-08-19)

#3305

Jeg signerer fordi jeg vil
at Norge fortsatt skal være en demokratisk rettsstat

Anne Marit Grønvik (7270 Dyrvik, 2020-08-19)

#3307

Selfølgelig signert!

Torbjørg Libjå (Melhus, 2020-08-19)

#3308

Vindmøller ødelegger både natur og miljø. Vi har ikke bruk for søppelet!!!

Marita Mobech (Vinterbro, 2020-08-19)

#3309

Jeg er imot vindkraft, og init at vi selger lander vårt!

Wilfred Geicke (Asker, 2020-08-19)

#3310

Galskapen må stoppes

Bendik Bergersen (Terråk, 2020-08-19)

#3314

Jeg ønsker ikke at landet skal bli rasert av vindturbiner

Johnny Sandtorv (1570 Dilling, 2020-08-19)

#3317

Jeg er totalt i mot at regjeringen Solberg gir bort landet"vårt" til EU så og si gratis

Per Christian Hellum (Bødalen, 2020-08-19)

#3325

Jeg foretrekker en levende fauna.

Fredrik Kongstein (Stokke, 2020-08-19)

#3336

Det er et hysteri med en annen agenda enn klima

Kåre Levang (Sandnes, 2020-08-19)

#3346

Jeg er ikke enig i at vindmøller er nødvendige å bygge på land i Norge for å sikre det norske samfunn nok energi I tillegg mener jeg Norge ikke skal måtte ofre så mye natur og belastning på sine innbyggere for at Europa skal få "ren energi". og synes utbyggingen har altfor store miljøkonsekvenser.

Anne Grete Bjørknes (Nedstrand, 2020-08-19)

#3347

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot vindmøller i Norsk natur!

Kristin Gromsrud (Rælingen, 2020-08-19)

#3349

Fordi det er bedre å oppgradere vannkraft og beholde natur. Vindkraft er ikke en framtidig energikilde og det er ikke miljøvennlig lokalt.

Thomas Ruud (Lommedalen, 2020-08-19)

#3356

Norge er rasert nok med kraftutbygging i vår natur. Det som må gjøres nå er å gi samme skattemessige fordeler til å utbedre (fornye) utstyret for vannkraft. Vindturbinene blir et stort forurensingsproblem når levetiden for dem utgår.

ODD-ARNE WIKER (Surnadal, 2020-08-19)

#3362

Per Nilssen

Per Nilssen (Tromsø, 2020-08-19)

#3367

Er lei av dette massehysteriet angående klima. Dette kan ikke gå på bekostning av dyreliv

Ingeborg Karin Eikemo (Oslo , 2020-08-19)

#3368

Vindkraftutbygging ødelegger unik natur. Det har allerede blitt gjort

Hanne Christine Øverli (Hølen, 2020-08-19)

#3369

Øydlegger norsk natur

Bernhard Myrvold (Haugesund , 2020-08-19)

#3371

Signerer

Magne Stensrud (Røyken , 2020-08-19)

#3385

En fullstendig unødvendig inngripen i vår natur,

Randi Upwall (Oslo, 2020-08-19)

#3387

Jeg er imot utbygging av vindmøller på land.

Jeanette Melsom (Knarrevik, 2020-08-19)

#3389

Jeg er i mot vindkraft!

Gunnar A. Solum (Skjåkvegen 1939, 2693 Nordberg , 2020-08-19)

#3392

Rasering av områder på land.Og minimal klima gevinst

Vidar Lønningdal (5211, 2020-08-19)

#3396

Vi treng ein ny energipolitikk som utelukker vidare utbygging av vindindustri. Stopp elektrifisering av sokkelen og etablering av store datasenter for bitcoin

Trond Sundby (Balestrand, 2020-08-19)