Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Kommentarer

#202

Nord norges tredje største by, med den absolutt største industrien kan jo ikke være uten et sykehus!!!

Frode Nilsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#208

Vi bør følge ekspertutvalget eller Huldas
innstilling.Til beste for Rana og Helgeland

Kato Osmo (Hemnesberget, 2019-11-30)

#211

Vi kan ikke stå uten sykehus!

Thomas Edvardsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#220

Noe annet er uakseptabelt!

Tina Michalsen (Mo i rana, 2019-11-30)

#221

jeg mener at en industri by som mo i rana må ha et fungerende sykehus. Over 26000 personer som bor her og flere er påvei. Dette kan ikke skje

Ole martin Åsland (Mo i rana, 2019-11-30)

#235

Mo er en stor by å ska ha et stort sykehus med god kompetanse

Randi Andersen (Hemnesberget, 2019-11-30)

#238

Att det er viktig at vi får beholde sykehuset som har størst bredde av spesialister og at det er det sykehuset som ligger i en stor langstrekkende kommune med flest innbyggere.

Ronja Kristensen (Storforshei, 2019-11-30)

#251

Rana e en av Helgelands største byer, mange arbeids plasser og mange som trenger sykehus.

Renate Larsen (Mo i Rana , 2019-11-30)

#253

Stort akuttsykehus i Mo i Rana og akuttsykehus i Sandnessjøen er den beste løsninge for hele Helgeland

Mats Hansen (Mo i Rana , 2019-11-30)

#255

Mo i Rana er en såpass stor by med så mange innbyggere at vi trenger et sykehus her!

Nina Skogseth (Mo i Rana, 2019-11-30)

#265

Noe annet ville vært rasering av nord Norges 3. Største by.

Randi Høgås (Mo i rana, 2019-11-30)

#276Tove Winje-Mathisen (Mo i Rana ❤, 2019-11-30)

#281

Mo i Rana må ha sykehus

Jim Aas (8613 Mo i Rana , 2019-11-30)

#300

Er helt fortvilet om vedtaket å legge Ned Rana Sykehus

Per Laurin Larsen (Mo i Rana , 2019-11-30)

#305

Eg signer fordi Rana treng et storsykehus

Heidi Henriksen (Mo I Rana, 2019-11-30)

#306

Fordi det trengs 2 sykehus på Helgeland

Bodil Brattli (Leirfjord, 2019-11-30)

#309

Jeg signerer fordi jeg mener at et sykehus i Rana er helt nødvendig og uforsvarlig å ikke ha.

Alexandra Sævrøy (Mo i Rana , 2019-11-30)

#313

Vi trenger sykehuset med akuttberedskap i Rana. Vi er en by med ca 25.000 innbyggere.

Veronica Ugedal (Mo i Rana, 2019-11-30)

#319

Jeg signerer dette fordi et Rana i vekst med store industrimiljøer trenger et sykehus, både for å ivareta et akuttmottak, en fødestue, og et balansert arbeidsmarked. Dette for å kunne gi et variert arbeidsmarked, slik at det finnes attraktive arbeidsplasser til Helgelendinger som har lyst å flytte hjem til noe som har potensiale til å gi byfølelse og tilbud.

Steinar Isaksen (8616 Mo i Rana, 2019-11-30)

#320

Mo i Rana må ha et stort sykehus.

Niklas Bakksjø (Mo i Rana, 2019-11-30)

#321

Rana kan ikke være uten et stort sykehus

Kirsten Pedersen (8622, 2019-11-30)

#324

Jeg ønsker ett sykehus, plassert i Mo i Rana, alternativt to sykehus hvorav ett stort i Mo og et mindre i S.sjøen.

Torbjørn Antonsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#328

Rana må ha sykehus

Mikael Haukland (Mo i Rana , 2019-11-30)

#330

47% av helgelendingene kan ikke være uten sykehustilbud. Det må også være et sykehus i Rana slik at HELE Helgeland har tilgang til sykehus.

Leni Bang (Mo i Rana, 2019-11-30)

#333

Norma-Tina Sjåvik Rasmussen

Norma-Tina Sjåvik Rasmussen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#340

Vi må ha akuttsykehus i Mo i Rana.

Geir arne Olsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#369

Jeg vil hs 2 sykehus på helgeland. Ett stort i Rana, igcet mindre i Sandesjøen.

Janne Elvebakk (Mo i rana, 2019-11-30)

#381

Viktig.

Sivert Snefjellå (Mo i Rana, 2019-11-30)

#385

Jeg signerer fordi det er galskap og legge ned rana sykehus til fordel for et stort i sandnessjøen!Ja til sykehus i rana!!

Merethe Sjåvik (Mo i rana, 2019-11-30)

#388

Sykehuset er meget viktig for Rana og nordre del av Helgeland

Knut Valør (Mo i Rana, 2019-11-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...