Funksjonshemmedes rettigheter er også menneskerettigheter!

Kommentarer

#8

Jeg har selv nedsatt funksjon og møter liten hjelp fra hjelpeapparatet i flere instanser.

Evy-Renate Mardal (Avaldsnes, )

#11

Jeg signerer på dette fordi dette er viktig, og bør være en selvfølgelig nå i 2019!

Severin Minime-Brunes (Ålesund, )

#14

At et fullverdig liv bør alle ha rett til.

Torill Haaland (Kyrkjebø, )

#18

Dette burde vært unødvendig!!!!

Sigurd R. Kolderup (Larkollen, )

#19

Jeg vil bli behandlet som et menneske fordi om jeg sitter i rullestol.

Heidi Bjørk (Sandefjord , )

#20

En av de viktigste spørsmål for meg er om funksjonshemmedes rettigheter generelt. Rent samfunnsmessig er de vår tids siste pariaklasse, og det er helt uakseptabelt.

Anne K Lunde (Oslo, )

#21

CRPD må bli norsk lov

Nils Bjørnar Ødelien (Kongsberg, )

#25

Det skulle bare mangle! Det er på høy tid@

Marit Heggelund (Oslo, )

#29

Det er skammelig av Norge å holde på sånn som de gjør...

Andreas Henden (Tønsberg, )

#31

Det trengs aktiv handling for å endre holdninger, lover og praksis.
Funksjonshemmede skal på lik linje med andre kunne leve likestilte liv i Norge

Tove Linnea Brandvik (Lindåd, )

#40

Det er rett

Tor Arne kristiansen (Drammen, )

#42

Jeg signerer dette fordi konvensjonen må bli inkorporert for å sikre funksjonshemmedes rettigheter!

Ida Dignes (Oslo, )

#49

Det er på høy tid at også funksjonshemmede får sine rettigheter og slutter å diskrimineres!

Sonja Jennie Tobiassen (Tromsø, )

#51

Jeg brenner for likeverd

Lars Gunnar Lingås (Holmestrand , )

#62

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal de samme muligheter til utdannelse, jobb, deltakelse og sosial tilhørighet som alle andre.

Ole Petter Johansen (Larkollen , )

#67

Det er en skam at ikke funksjonshemmedes rettigheter gjelder i Norge.

Lisbeth Myhre (Stabekk, )

#75

Jeg rammes av svake holdninger som fører til alt for mange småkonger i byråkratiet. Når en er kroniker har en nok med hverdagen om en ikke i tillegg må kjempe for rettighetene!

Roy Staven (Steinkjer, )

#76

Ta ansvar!

Tamarin Varner (Oslo, )

#78

Jeg signerer for at funksjonshemmede skal få samme rettigheter som alle andre i Norge

Ann-Christine Ekman (Kongsvinger, )

#82

Alle fortjener det

Ljubomir Krogsberg (Oslo, )

#90

Skulle vært en selvfølge !

Vidar Johansen (Myre, )

#92

Jeg signerer fordi jeg vil at vår utviklingshemmede sønn skal kunne velge selv hvor han skal bo.

Linda Fredheim (Myre, )

#93

Jeg kjemper daglig mot og for min søsters rettigheter

Catarina Syversen (Oslo, )

#96

Jeg mener at alle mennesker er like mye verdt, man fortjener hjelp og støtte i livet om man trenger det. Det skal være en menneskerett ikke en kamp

Rita Sunde (Stavanger, )

#98

Urettferdig!!

Inger Johanne Houge (Bærum, )

#102

Disability rights are human rights

Martine Eliasson (Trondheim, )

#112

Det er en selvfølge at også denne konvensjonen må inn under norsk lov. Jeg forstår ikke politikernes vegring.

Nelly Landsverk (Rauland, )

#114

Skammelig at Norge ikke ratifiserer.

Brit Galaasen (6727 Bremanger, )

#115

Jeg signerer fordi vi må behandle folk som folk, ikke A-borger og B-borger.

Kirsti Fosshaug (Tromsø, )

#130

Det burde være en selvfølge at CRPD ble innarbeidet i norsk lov.

Cato Lie (Nesodden, )

#132

Dette burde være en selvfølge for Norge!

Oda Ingjerd Blystad (Åsvang, )

#135

Det er helt bak mål at det ikke er norsk lov allerede.

Åsa Moen (Trondheim, )

#142

Vil at samfunnet vårt skal vera tilrettelagt for alle.

Målfrid Hyrve (Oppdal, )

#153

Jeg har en datter med down syndrom og jobber som spesialpedagog.

ANNE-LIN SÆTERSTØL OLSEN (Ask, )

#164

Har selv en sønn ,som er avhengig av sine rettigheter

Elisabeth Frydenlund (Haldem, )

#174

Eg er mamma til ein gut med funksjonsnedsettelser og syns han har samme rett som alle andre i Norge til å få leve livet sitt fullt ut

Sissel Astrid Løvoll (Almenningen , )

#175

Fordi Norge kan ikke nekte en minioritetsgruppe å ikke få menneskerettigheter

Marie Karlsen (Oslo, )

#188

Jeg signerer fordi jeg er selv Poliomielitt

Lam Nguyen Hoang (Trondheim, )

#193

Jeg signerer for jeg føler mye forskjellsbehandling mellom funksjonshemmende og funksjonsfriske i dagens samfunn. (Jeg er selv en funksjonshemning, og er ikke særlig imponert over hva Norge har å tilby idag)

Eivind Nygård (Jevnaker, )

#197

Alle skal ha like rettigheter!!!

Anne Veronica Hansen (Stjørdal , )

#199

Inn med CRPD, basta med så mye prat, nok er nok

Christian Gutierrez (Frogner, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...