Redd Lovleg

Kommentarer

#1602

Apenas renovem. <3!!

Karynne Sulamita (Rio De Janeiro, 2019-04-27)

#1606

Bc the show is amazing

Julya Tavares (Santa Catarina, 2019-04-27)

#1613

I think this series might teach teenagers about otherness, sexuality and dystans for ourselves. Keep going guys! (sorry for english language)

Maja Miś (Leżajsk, 2019-04-27)

#1616

Olaaaa

Oliane Teodoroa (12/04/1999, 2019-04-27)

#1624

eu assino, porque a série é incrível e representa nós jovens de todo o mundo.

Rliary Hipolito Ferreira Tavares (Minas Gerais, 2019-04-27)

#1642

Otima serie

Sarandi Salviano (Parana , 2019-04-28)

#1660

Serien er helt super underholdning, med flinke skuespillere!

Silje Garpestad (Vikersund, 2019-04-28)

#1664

i'm brazilian

Sophia Lopes (18, 2019-04-28)

#1679

Eu quero que a serie continue!!!

I want that the series continues!!!

edgar henrique (Rio, 2019-04-28)

#1682

Jeg signerer fordi det er en fantastisk serie, og det må sikkert ha flere årstider

karina silva (Mato Grosso, 2019-04-28)

#1698

Herlig og viktig serie!

Tor-Inge Kristiansen (RASTA, 2019-04-29)

#1699

deixe LOVLEG no ar!!!!!

Letícia Garrido Moreira (São Paulo, 2019-04-29)

#1704

Lovleg er en av de vakreste seriene på norsk TV og har betydd så mye for så mange.

Anonym erg (Flateby, 2019-04-29)

#1705

Salva a série

Maria Correia (Correia, 2019-04-29)

#1708

Brasil ama lovleg, não acabe com nossa série

Raiane Silva (São Paulo, 2019-04-29)

#1712

I want very much that the series to be renewed for the new season, please.

Joana Elize (João Pessoa, 2019-04-29)

#1716

Lovleg er ein super serie som har teke opp tema som har truffet mange sjåarar og som skil seg ut frå andre seriar gjennom truverdige karakterar, vakkert manus og nydeleg fargebruk. Ikkje minst så får serien nynorsken opp og fram.
Frå ein bokmålsbrukar og kommande norsklærar

Oda Kristine Westad (Bergen, 2019-04-29)

#1717

Lovleg er eit godt dagsaktuelt, underhaldande nynorsk-alternativ til andre seriar som anten brukar austlandske dialekter eller engelske/amerikanske serier. Serien tek føre seg ulike tabu-tema på ein nyansert måte, noko som kan starte samtaler om utfordrande tema blant dei som ser serien. Serien representerer også mange unge som bur i Noreg, som ikkje bur i by. Det er viktig med representasjon av ulike menneske i Noreg og å vise eit mangfald i media. Denne serien viser folk som bur på bygda, folk innan Lhbti spekteret, folk med ulik etnisk bakgrunn, religiøse folk, folk med angst og så vidare. Serien er med andre ord rik på mangfald og fortener minst ein sesong til.

Maria Buene (Oslo, 2019-04-29)

#1720

En skatt av en serie! Jeg vil ha mer!

Anita Sørli (Trondheim, 2019-04-29)

#1726

Flere sesonger av Lovleg, fordi serien er viktig for så mange, fordi vi trenger temaene den tar opp, dialektene, nynorsk, vestland, og alle fargene! Og ikke minst trenger vi å få alle historiene som enda ikke er fortalt.

Rannveig Elisabeth Vik (Oslo , 2019-04-29)

#1727

Dette er ein flott serie som set søkjelys på viktige sider ved ungdomslivet med eit flott og realistisk bygdeperspektiv.

Nina Rise (Sandane, 2019-04-29)

#1741

Por Favor renovem a série

Wevinlly da Cruz (Silva, 2019-04-29)

#1743

Maria L.Pedroso

Maria Luisa Pedroso (Londrina, 2019-04-30)

#1757

Não quero que cancele

Stela Farias (Cordeiro, 2019-04-30)

#1763

Jeg signerer fordi jeg líker the TV show

Isabela Cascardo (San Paulo, 2019-04-30)

#1765

Because i love

Juliana Hillary (Ithillary@hotmail.com, 2019-04-30)

#1768

Por favor não cancele a série

ALINEA SILVANO (Mesquita, 2019-04-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...